Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Firemní prezentace - Grafika nebo text?
Pokud patříte k těm, kteří navrhují komerční prezentace na webu, určitě jste narazili na dilema, zda upřednostňovat před textem nebo obráceně? Před několika málo lety přicházela většina webových grafiků ze světa tištěných médií. Jejich zkušenosti a zvyky z oblasti tištěných médií se zákonitě promítly i do tvorby webových stránek. Výsledkem tak byly více měně stejné webové stránky, ne nepodobné svým tištěným vzorům. Vývoj jde však dál.
Autor: Karel Baláš    Datum: 27.6.2000
Evoluce e-businessu
Jedním z omezení expertízy v oblasti e-komerce a e-businessu obecně je nedostatek objektivních a všeobecně přijatelných modelů a teorií. Z tohoto důvodu se v současné době mnoho expertů pokouší o určité zobecnění zákonitostí vývoje e-businessu.
Autor: Ľubica Domanová    Datum: 26.6.2000
Sedm nejčastějších důvodů selhání projektů e-komerce
Dlouhou dobu se kritici e-businessu oháněli tím, že je e-business příliš nový fenomén na to, aby se daly dělat kvalifikované prognózy a závěry. Dnes už e-komerce ušla dost velký kus cesty, takže jsem se pokusila o prozkoumání důvodů, proč jsou některé e-projekty úspěšné a jiné ne.
Autor: Ľubica Domanová    Datum: 16.6.2000
Pokus o zmapování stavu B2B u nás
Ve snaze předložit ucelenou představu o stavu B2B u nás, jsem se obrátil se s několika dotazy na firmy, které již mají s B2B své zkušennosti. Nutno ovšem podotknout, že pokus o získání informací od velkých firem typu Makro nebo Siemens obvykle zhavaruje na zákazu poskytování informací jiným způsobem, než přes tiskové oddělení.
Autor: Leoš Prušvic    Datum: 15.6.2000
B2B or not 2B
Motto: Během několika let se již přestanou firmy dělit na ty, co internet využívají a na ty ostatní. Zůstanou jen ty s internetem. Ty „ostatní“ zaniknou. Andy Grove, ředitel firmy Intel Corporation
Autor: Leoš Prušvic    Datum: 13.6.2000
Vytváříme firemní web - část 4. (Vyhledávací architektura na stránkách)
Pod pojmem vyhledávací architektura si můžeme představit cokoliv, co poskytuje nástroje pro nalezení informací, které uživatel požaduje. Nejde tedy pouze o vyhledávací nástroje, které zmíním dále, ale také o prostou navigaci skrze stránky. Velmi často se stává, že lidé, kteří stránky tvoří podceňují nutnost kvalitní navigace a jejího plánování. Je to klasická past typu – když tomu rozumím já, tak tomu musí rozumět i ostatní.
Autor: Petr Palán    Datum: 7.6.2000
To ‚NEJ‘ co mohou české e-obchody nabídnout zákazníkovi
Zajímalo by vás, kterou JEDNU přednost označily jednotlivé certifikované obchody za svoji nejsilnější stránku? Co by podle nich zákazník v obchodě nejvíce ocenil? Pojďte se podívat na ty největší “lahůdky” českého on-line nakupování
Autor: Erika Pončíková    Datum: 6.6.2000
Vytváříme firemní web - část 3. (Management obsahu, tvorby a správy)
Řízení obsahu, tvorby a správy firemních webů (angl. ”Content Management”, zkratka, kterou budu používat = CM) znamená kombinaci přesně rozdělených rolí, formalizovaných procesů a podpůrných systémů, které umožní organizaci kontrolovat a efektivně využívat informační zdroje (text, grafiku, multimedia, atd.). Jedná se tedy o široké spektrum aktivit, které mají pouze jeden cíl -> efektivní využívání lidských, finančních a informačních zdrojů. Takže teoretický úvod máme za sebou!
Autor: Petr Palán    Datum: 6.6.2000
Vyšší návštěvnost bez investic
Každý kdo se jednou pokoušel uvést v život internetovou prezentaci či podobnou službu, která je závislá na návštěvnosti dospěl dříve či později k otázce “co mohu udělat, abych zajistil návštěvnost svého serveru?”.
Autor: Jan Pleyer    Datum: 30.5.2000
Jak nakrmit média
Chcete dostat informace o vaší společnosti do médií? Nikdy se tak nestane pokud neporozumíte tomu, co redaktoři a zpravodajové chtějí. Abych zjistila co opravdu funguje, promluvila jsem z lidmi z předních mediálních organizací v celé zemi (USA).
Autor: B. L. Ochman    Datum: 25.5.2000