Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Marketing a Internet II
V minulém díle jsme se podívali na marketing jako filosofii podniku. Kdo bez následků přečkal trochu teorie, může se teď vrhnout do praxe všedního dne.
Autor: Martin Žalmánek    Datum: 23.2.2001
CRM - hezky česky
Nevím jestli si vzpomínáte, ale nedávno jsem zde publikovala článek o základních problematikách e-CRM řešení, prezentované společností POINT ve spolupráci s Logica ČR. Co se v té době týkalo úspěšné implementace v ČR, nebyla ani plánovaná ani realizovaná. Jednalo se o vskutku globální řešení pro rámcově větší firmy.
Autor: Radka Bursíková    Datum: 17.2.2001
Marketing a Internet I.
Tento seriál se bude svým zaměřením snažit najít způsoby využití marketingu v médiu zvaném internet.Dnes je už bez diskuse, že Marketing se stal nezbytnou součástí podnikové strategie. Zavádění nových služeb či výrobků bez použití tohoto nástroje se rovná téměř jistě neúspěchu. Proč tomu tak je si vysvětlíme v tomto seriále.
Autor: Martin Žalmánek    Datum: 14.2.2001
Platit či Neplatit II.
V první části seriálu jsme se zaměřili na možnosti poskytovatele obsahu zpoplatnit své dílo. Ve druhé části se podíváme na tutéž problematiku z pohledu zákazníka - uživatele.
Autor: Martin Žalmánek    Datum: 9.2.2001
Vaše firma v nové ekonomice – část 2.
Jak jsme si již v první části našeho seriálu vysvětlili, e-komerce a transakce skrze internet představují pouze kapku v moři podnikových procesů a činností, které si říkají o zefektivnění za pomoci nových technologií. Dnes se tedy zastavím u procesů, kterých se e-business aplikace či technologie dotýkají nejdříve a nejčastěji.
Autor: Petr Palán    Datum: 9.2.2001
Stará věc v novém kabátě
Časopis The Economist uveřejnil pod názvem "The new old thing" velmi zajímavý článek o přeměně dlouholeté rodinné firmy na úspěšnou B2B společnost. Jedná se o skvělý příklad implementace principů nové ekonomiky do tradičního podnikání, což je problém, kterým se nyní musí nebo musela zabývat každá firma, ať už ji k tomu přivedla prozíravost managementu, nebo jen prostý pud sebezáchovy.
Autor: Pavel Hrůza    Datum: 25.1.2001
Platit či Neplatit?
Článek se zamýšlí nad možnostmi a výhodami placených služeb a služeb “zdarma” z pohledu poskytovatele obsahu.
Autor: Martin Žalmánek    Datum: 24.1.2001
Vaše firma v nové ekonomice – část 1. Pojmy se mění v dojmy (aneb e-business vs. e-commerce)
Dnes začíná náš seriál, kterým se vám pokusím přiblížit, jaké příležitosti přináší tzv. nová ekonomika a internet vaší firmě. Pro začátek si musíme ujasnit slovník, a proto bych se chtěl věnovat dvěma pojmům, pod kterými si mnoho lidí představuje mnoho různých věcí. Nelze bohužel ani říci, že by odborná veřejnost mezi nimi vždy rozlišovala. Takže, je to e-business nebo e-commerce ?
Autor: Petr Palán    Datum: 17.1.2001
Kolaborace
Za posledních 6 měsíců prošla B2B e-komerce jakýmsi procesem redefinování, kolaborace se stává klíčovým fokusem pro firmy, které chtějí přesunout své transakce na internet. Abychom se dostali k tomu, co kolaborace vůbec je, rád bych to všechno vzal pěkně od kořenů. Kořenem je komerce. Komerce je výměna služeb nebo produktů mezi dvěma tábory. E-komerce je pak výměna tohoto zboží za pomoci internetu.
Autor: Jan Barta    Datum: 16.1.2001
Informační válku o Českou televizi vyhrávají nová média
Nechci se zabývat tím, kdo má nebo nemá pravdu ve sporu o Českou televizi, chci jen ukázat, jakým způsobem probíhají a v budoucnu budou probíhat spory v informačně vyspělých státech a všímat si budu zejména Internetu, protože toto médium používám nejčastěji.
Autor: Jiří Rýdl    Datum: 10.1.2001