Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Newsletter 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

E-komerce a kriminalita - Nové strategie zvládání rizika

Na počátku nového tisíciletí je již jen velmi obtížné najít konkurenceschopnou a prosperující společnost, která by nepovažovala využití komunikačních a ostatních informačních technologií za jednu z podmínek úspěšnosti svých aktivit. Tyto technologie již zdaleka nejsou jen vedlejší součástí chodu společnosti, ale staly se jedním ze základů celé její činnosti. Usnadňují jak soukromý, tak pracovní život, ale zároveň vytváří také nová, rozsáhlá rizika. Mnohá z nich nejsou pro většinu společností vůbec známa, jiným není jen věnována dostatečná pozornost. Dokument „E-Comerce and Cyber Crime“ od KPMG se zabývá trendy v obraně proti těmto rizikům.

Komplikovanost systémů moderních společností, jejich závislost na moderních technologiích a vzrůstající vzájemná propojenost jsou nejen důsledkem, ale také hybnou silou elektronického podnikání. Jeho rychlý rozvoj však zároveň vytváří řadu příležitostí ke krádežím, podvodům a dalším druhům zneužití jak zevnitř, tak z vnějšího prostředí společnosti. Z hlediska časové náročnosti se ve většině případů jedná o několika sekundové operace. V softwarovém a hardwarovém vybavení, které dnes tvoří základ existence většiny společností, se objevují další nová slabá místa. Vzhledem k propojenosti dnešního světa lze trestný čin tohoto typu spáchat z jakéhokoli místa na zemi a podstatně tak ovlivnit celkovou prosperitu vybrané společnosti.
 
Ke zdokonalování elektronických systémů a snižování jejich závislosti na lidském faktoru dochází zároveň s rozrůstáním jednotlivých společností a jejich vzájemným prolínáním. Sledovat chování jednotlivců je čím dál tím důležitější, ale i obtížnější. Odolnost vůči elektronické kriminalitě navíc klesá s tím, jak jednotlivé firmy v rostoucí míře spoléhají na systémy, se kterými jsou propojeny a které nemají pod přímou kontrolou. Většina společností si uvědomuje rizika výskytu elektronických virů typu „I love you“, doprovázených množstvím sekundárních mutací,  které odhadem stály společnosti a vlády jednotlivých postižených zemí až 10 miliard amerických dolarů. Existuje však řada společností, které zůstávají neinformované o možném rozsahu škod jako následku nejrůznějších forem zneužití elektronických systémů ze strany vlastních zaměstnanců, nebo partnerských firem.
 
Zároveň s rozvojem a zdokonalováním strategií elektronického podnikání by se společnosti měly věnovat problémům spojeným s důvěrnou povahou některých informací a s nedotknutelností, ale zároveň dostupností dat pro autorizovaný okruh pracovníků. V této souvislosti je nezbytné, aby společnosti věděly, jakým způsobem mohou být novými riziky e-kriminality zasaženy a jak je nedostatečná připravenost může vystavit napadení, které pro ně může mít nedozírné následky.
 
Dokument „E-Comerce and Cyber Crime“ (www.kpmg.cz sekce Knihovna – Mezinárodní publikace) obsahuje rozsáhlý program ochrany před e-kriminalitou  a zaměřuje se na jeho využití ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Věnuje se rizikům, která v oblasti elektronického trhu nově vznikají. Podrobně popisuje průběh jednotlivých typů zneužití a způsoby, jakými se vůči nim některé společnosti začínají chránit. Věnuje se problematice odvrácení útoků, způsobům jejich řešení a zabránění vzniku dalších škod v případech, kdy k napadení došlo. Uvedený dokument uvádí i možný vývoj, změny v rozsahu a typech e-kriminality a způsoby, jakými je možné se na ně připravit.
Autor: Redakce
Datum: 4. prosince 2000

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz