Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Konference INSPO 2006 představila novinky pro uživatele internetu se zdravotním postižením

Tři programy či zařízení umožňující komunikaci i lidem s nejtěžším zdravotním postižením patřily k nejzajímavějším novinkám předvedeným na konferenci INSPO 2006 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskutečnila 11. března v Kongresovém centru Praha za účasti 130 zájemců z celé republiky a ze Slovenska jako jedna z hlavních akcí Března – měsíce internetu.

Program "1 Klávesou" je určen pro lidi, kteří jsou natolik ochrnuti, že mohou hýbat jen jednou částí těla (hlavou, prstem u nohy) a kvůli svému postižení nemohou mluvit a ani jiným způsobem komunikovat. Umožňuje jim pomocí jediné klávesy, resp. externího spínače psát texty, které lze vytisknout, poslat e-mailem nebo přečíst syntetickou řečí, to vše opět při ovládání jedinou klávesou. Program byl uveden na trh 1. března a díky tomu, že olomoucké sdružení Petit jej vyvinulo s dotační podporou Ministerstva informatiky ČR, prodává se pouze za distribuční náklady 150 korun.

Jiný alternativní systém komunikace vyvinula chráněná ICT pracoviště Deep. Malý mobilní komunikátor Deep1 opatřený dvěma LCD znakovými displejemi využívá vysílání znaků pomocí Morseovy abecedy. K vysílání může používat snímače prstů, dechu či svalů, prostě k hybnosti dostupného místa na těle postiženého. Zařízení převádí morseovku na text a dá se použít pro dialog i v terénu, na cestách, kde alternativní komunikační prostředky selhávají.

Rakouská společnost LifeTool předvedla zařízení IntegraMouse, ústy ovládanou myš, která plnohodnotně nahrazuje standardní počítačovou myš se všemi jejími funkcemi. Minimálním pohybem rtů ovládá uživatel náustek a tím i kurzor myši dynamicky po celé obrazovce. Pomocí nádechu a výdechu přes náustek jsou zpřístupněny funkce standardní myši – levé a pravé tlačítko, dvojklik, drag & drop.

Organizátoři konference ze sdružení BMI, Křižovatka.cz a AISO rozdělili program tradičně do dvou sekcí. Zájemci o tvorbu přístupného webu se seznámili tentokrát zejména s problematikou webových formulářů. V sekci Internet a zaměstnání byly představeny projekty, které by měly pomoci lidem s různým druhem postižení či znevýhodnění uplatnit se na trhu práce. Že lidé se zdravotním postižením nacházejí obtížně zaměstnání, potvrzují i aktuální údaje o nezaměstnanosti. Mezi 524 154 nezaměstnanými, které k 28. únoru registrovaly úřady práce, představují osoby se zdravotním postižením 14,5 procenta.

Projekt Teleworking pro Olomouc, který představila společnost InternetPoradna.cz, by měl pomoci najít zaměstnání na dálku, z domova lidem, kteří potřebují výrazně upravit pracovní místo, nebo jimž v důsledku postižení nebo nemoci kolísá schopnost pracovat. Projekt Tiché vzdělávání se zaměřuje na e-learningovou výuku neslyšících. Na přípravu pečujících na vstup na trh práce se orientuje projekt sdružení Alfa Human Service.

Speciální program pro jazykovou výuku dětí a mládeže se specifickými potřebami učení předvedla Dagmar Rýdlová. Aby mohli dyslektici lépe zvládat cizí řeč, potřebují mít zajištěnu zrakovou, sluchovou a významovou koordinaci a také možnost fázovat větší celky na menší. Všechny tyto specifické možnosti zajišťuje program Jazyky bez bariér. Do programu lze vkládat aktuální učivo i různé zajímavé texty a reportáže z akcí.

S možnostmi, jak získat dotace na internetové projekty pro uživatele se zdravotním postižením, seznámila účastníky konference náměstkyně ministryně informatiky Jana Vohralíková. Dále se přítomní dozvěděli, jak si mohou neziskové organizace pořídit počítače a vybraný software za velmi zvýhodněných podmínek u obecně prospěšné společnosti Centrála IT. Seznámili se rovněž s praktickým využitím internetové telefonie a přesvědčili se o výhodách elektronické zdravotní knížky IZIP.

Na konferenci byly také vyhlášeny výsledky druhého ročníku literární soutěže Internet a můj handicap. Došlo do ní 23 prací, tedy méně než vloni, zato jejich literární úroveň byla výrazně lepší. Cenu za první místo – mobilní telefon Nokia 6012 od společnosti Eurotel – získal Ivan Jergl. Ve své povídce vytříbeným stylem vyjádřil osobní zkušenosti vozíčkáře s internetem. Druhé místo obsadila 78letá Marie Doležalová, které internet pomáhá lépe se vypořádat s hluchoslepotou. Hodnotné ceny účastníkům literární soutěže věnovali rovněž společnosti Grisoft, Software602, Vogel Burda Communications a Jiřina Medveďová. Všechny soutěžní práce budou zveřejněny na v rubrice INSPO.
Autor: Tisková zpráva
Datum: 15. března 2006

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz