Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Březen – měsíc internetu přilákal podeváté enormní množství zájemců

Rekordních zhruba 130 000 účastníků z celé České republiky navštívilo některou z akcí 9. ročníku Března – měsíce internetu.

O více než dvojnásobné zvýšení návštěvnosti oproti loňskému ročníku se zasloužilo zejména 370 knihoven, které připravily 2960 akcí, na něž přišlo kolem 110 000 zájemců – děti i senioři, ženy i muži, zdraví i handicapovaní, představitelé nejrůznějších profesí i nezaměstnaní.

Tradiční školení počítačové a internetové gramotnosti pro začátečníky i pokročilé byla letos rozšířena o seznámení s vybranými portály státní správy a webovými stránkami obcí, měst a krajů. Leckde je doplnila setkání s představiteli místní samosprávy spojená s diskusí nad webovými stránkami města, či cílená elektronická komunikace se starostou, ankety o úrovni webových prezentací města, desítky soutěží a dalších rozmanitých aktivit.

K rekordní statistice přispěla také Noc s Andersenem, jíž se letos 31. března zúčastnilo podle dosud neúplných hlášení minimálně 14 669 dětí a 2590 dospělých, a to na 487 "spacích" místech (knihovny, školy, domy dětí a mládeže, neziskové organizace) v ČR, Slovensku, Polsku, Německu a Slovinsku. Již pošesté ji uspořádal s mnohostranným využitím internetu k podpoře dětského čtenářství, hlasitého předčítání pohádek a dobrodružného nocování s kamarády Klub dětských knihoven SKIP.

Značný zájem publika byl také o odborné konference zaměřené na různé oblasti využití internetu. Například počet registrovaných účastníků mezinárodní konference ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové překročil dvě tisícovky,

Více než 220 účastníků se sešlo v Praze na konferenci Junior Internet, které předcházely nominační soutěže, do nichž mladí lidé do 18 let přihlásili 257 webových stránek a internetových projektů a 75 slohových prací na téma spojené s internetem. Projekt si před lety vymyslely a s pomocí BMI sdružení samy organizovaly děti. Letos mladí organizátoři díky grantu Mezinárodního višegrádského fondu a programu Mládež Evropské unie rozšířili projekt Junior Internet poprvé i do Maďarska, Polska a Slovenska. Konference v Praze, na níž se představili i mladí zástupci z ostatních zemí višegrádské čtyřky, natolik zaujala přítomnou ministryni informatiky Danu Bérovou, že bezprostředně poté na konferenci ISSS udělila letošní cenu ministryně informatiky právě projektu Junior Internet.

"Projekt Junior Internet funguje již sedmým rokem a za tu dobu vychoval spoustu mladých lidí, kteří umějí naplno využít možností, které moderní technologie nabízejí. Některé z nich dnes potkáte jako šéfy úspěšných firem, které zaměstnávají stovky lidí. Ráda bych těm, kteří Junior Internet založili, a všem těm, kteří pro Junior Internet připravili projekty, jejichž úroveň je opravdu profesionální, poblahopřála a na tento projekt prostřednictvím ceny Ministerstva informatiky upozornila," řekla při té příležitosti.

Několik novinek umožňujících komunikaci i lidem s nejtěžším zdravotním postižením patřilo k největším tahákům konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, na kterou se sjelo na 130 zájemců o tuto problematiku. Byly na ní rovněž vyhlášeny výsledky literární soutěže Internet a můj handicap. Došlo do ní 23 prací od autorů s nejrůznějším zdravotním postižením, které na konkrétních nelehkých lidských osudech dokumentovaly, že internet je pro ně neocenitelným pomocníkem, který jim umožňuje být ve spojení se světem a poskytuje pocit svobody a nezávislosti, nenechává v mysli místo na negativní myšlenky, beznaděj, depresivní stavy zbytečnosti.

Jako zvýrazněné téma 9. ročníku Března – měsíce internetu zvolili organizátoři z BMI sdružení e-government, zejména komunikaci úřadů s občany pomocí internetu. Vedly je k tomu výsledky několika výzkumů, podle kterých čeští uživatelé internetu málo vyhledávají informace z webových stránek veřejné správy. Přitom už je dost úředních webů a aplikací, které ušetří zájemcům čas a poskytnou užitečné informace. Proto se s některými z nich mohli seznámit účastníci akcí v knihovnách, jako pomůcka jim k tomu sloužil leták vytištěný s podporou Ministerstva vnitra ČR. Další informační materiály dodalo do knihoven Ministerstvo informatiky ČR.

Jak ukázala diskuse u kulatého stolu pořádaná v Praze BMI sdružením na téma Český e-government v evropském kontextu, změnit zaostávání ČR v úrovni e-governmentu nebude možné bez systémových a legislativních opatření, která povedou k zásadní změně procesů vládnutí. Některá se již začínají uskutečňovat, ale mnohá vystoupení na konferenci ISSS ukázala, že názory na další postup při informatizaci veřejné správy se dosti liší a že rozhodující pro další rozvoj e-governmentu bude míra politické podpory.

Na tiskové konferenci k zakončení BMI 2006 byly představeny také aktuální výsledky dvou tradičních výzkumů, které každoročně provádějí společnosti Markent a DEMA. Podle výzkumného šetření Markentu nyní pracuje s internetem v ČR 41 % dospělé populace, zatímco vloni to bylo 38 procent. Příznivě se ve srovnání s minulostí mění podíl častých uživatelů, který dosáhl 73 procent, kdežto při prvním průzkumu v roce 1999 byl téměř přesně opačný – tehdy 72 procenta tvořili příležitostní uživatelé a jen 28 % častí uživatelé.

Ještě delší časovou řadu sleduje průzkum společnosti DEMA, podle kterého se podíl domácností vybavených internetem zvýšil ze 2 % v roce 1997 na současných 42 %. Zatímco podle velikosti místa bydliště se tento podíl mění nepříliš výrazně v rozmezí od 38 % u sídel do 4999 obyvatel přes 40 % u měst od 5000 do 19 999 obyvatel až po shodných 45 % u měst nad 20 000 i nad 100 000 obyvatel, mnohem větší roli hraje vzdělání. V domácnostech respondentů s vysokoškolským vzděláním mají internet v 65 %, se středoškolským vzděláním v 55 % a nižším vzděláním ve 23 % případů.
Autor: Tisková zpráva
Datum: 12. dubna 2006

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz