Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Březen přiblížil internet laikům i pokročilým uživatelům

Dosud největší množství akcí pro laiky i aktivní uživatele přinesl 5. ročník projektu Březen - měsíc Internetu. Jak uvedli představitelé pořádajícího BMI sdružení, desítky tisíc zájemců nejrůznějšího věku využily nabídky téměř 250 knihoven a přišly se v březnu seznámit s internetem a rozmanitými možnostmi jeho využívání.

Zejména střední a starší generace pak uvítala také projekt Intelu spočívající v otevření Center internetu v 18 městech, kde je možné se předem objednat na jednotném telefonním čísle 0844 - 111130 a za symbolických 100 korun se v odpoledních dvouhodinových kurzech seznámit krok po kroku se základy ovládání počítače a internetu. Zkrátka nepřišli ani pokročilejší uživatelé internetu, pro které se uskutečnila řada konferencí a odborných seminářů.

Hlavními partnery BMI 2002 byly Česká pošta, Intel, LANGMaster International, Stavební spořitelna České spořitelny a mezinárodní konsorcium ENERGIA, odborným partnerem společnost ICZ, která podporuje web www.brezen.cz. Mediálními partnery byly ČTK, Český rozhlas, vydavatelství IDG Czech, vydavatelství Mladá fronta, deník Právo a internetový portál Atlas.cz. Díky nim i dalším médiím, zejména regionálním, se povědomí o Březnu - měsíci Internetu zvýšilo z únorových 19 na dubnových 36 procent dospělé populace.

Přes 1700 účastníků ze 16 zemí se sjelo na mezinárodní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která proběhla 25. a 26. března v Hradci Králové. Zatímco rozsáhlé centrální projekty v oblasti veřejné správy se realizují se střídavými úspěchy, úroveň rekordních 242 webových stránek měst, obcí a regionů přihlášených do soutěže Zlatý erb naznačila, že přibývá orgánů územní správy a samosprávy, pro které se již stává internet samozřejmým nástrojem informování veřejnosti a komunikace s občany.

Mezinárodní rozměr získala také dětská konference Junior Internet, která se uskutečnila v sobotu 9. března v pražském klubu Lávka. Zasloužil se o to nejen úvodním vystoupením velvyslanec a vedoucí Delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian, ale také 16letý Vojtěch Horna, který přiblížil prostředí amerických škol prostřednictvím webové kamery online až z Los Angeles. Konference se zúčastnily děti o věkovém průměru 13,1 let, které předtím uspěly v některé z nominačních soutěží. Mnohé z nich prokázaly značné vědomosti a představené dětské projekty ukázaly, že často nelze rozeznat, zda jde o práci dětí, anebo dospělých.

Novinkou letošního ročníku byla konference INSPO 2002 - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, na kterou do pražského Kongresového centra přijelo 16. března 122 účastníků z celé republiky. Byli mezi nimi nevidomí, neslyšící, lidé upoutaní na vozík a uživatelé internetu s různými dalšími typy zdravotního postižení, pro které se stal internet velmi důležitým komunikačním nástrojem a informačním médiem. Nejednou jim nabídl prakticky jedinou možnost, jak se zapojit do běžného života, popřípadě dokonce získat zaměstnání.

Množství podnětů pro využití internetu ve výuce přinesla konference Internet do škol - a co s ním?, která proběhla 28. března na výstavě Schola Nova v Praze. Přispěla k tomu, že do projektu Internet do škol budou pravděpodobně více zapojeny školské organizace. Různými aspekty uplatnění internetu v podnikání se zabývaly konference Internet & Business Live (5.3. v Praze), Internet a konkurenceschopnost podniku (13.3. ve Zlíně) a E-learning v praxi firemního vzdělávání (14.3. v Praze).

Kolik je uživatelů internetu v ČR?

Jak ukázalo výzkumné šetření společnosti Markent, které proběhlo v únoru letošního roku, mezi dospělou populací je již 31% uživatelů internetu. Běžně s internetem pracuje 17% dospělých obyvatel, 14% s ním již pracovalo alespoň několikrát. V posledních letech se podíl uživatelů zvyšoval z 12% v roce 1999 na 16% a 24% v následujících letech a letošních 31% obecné populace. Roste podíl častých uživatelů oproti příležitostným uživatelům. Zatímco v roce 1999 častěji než 1krát týdně používalo internet 28 procent uživatelů a 72 procent 1krát týdně a méně často, nyní již převažují s 56% častí uživatelé. Více uživatelů je mezi muži (34% obecné populace) než ženami (28%), největší podíl uživatelů je ve věkové skupině 21 - 29 let (61%) a 18 - 20 let (49%).

Ještě větší tempo růstu zaznamenala společnost DEMA, která systematicky sleduje dostupnost internetu v domácnostech. Od roku 1997, kdy jen dva dospělí občané ze sta měli možnost využívat internet v domácím prostředí, se do konce roku 2001 zvýšil podíl osob, které vlastní nebo mají doma k dispozici připojení k internetu, na více než desetinásobek a dosáhl 21%. Přitom každý sedmý dotazovaný uvedl, že jeho domácnost by si chtěla pořídit internet (14%). Z hlediska věku pochází tato skupina bez výrazných rozdílů ze všech věkových kategorií, to je od 18 do 54 let, výjimkou jsou jen senioři.

Příčiny nezájmu seniorů o pořízení internetu jsou však především finančního rázu, neboť naopak na akcích knihoven patřili důchodci k nejaktivnějším účastníkům. Zajímavou nabídku pro překonání jazykových bariér při využívání internetu připravila firma Microton, která do všech knihoven přihlášených k aktivitám Března - měsíce internetu poskytla jednu bezplatnou licenci překladače webových stránek Eurotran z angličtiny do češtiny. Česká tisková kancelář podpořila BMI 2002 tím, že umožnila po dobu měsíce března knihovnám a jejich uživatelům bezplatný přístup do svých informačních databází. Za měsíc se do Infobanky ČTK přihlásilo 1325 osob, které položily 5738 dotazů, staženo bylo 18 680 různých zpráv/tabulek.

S velikým zájmem se setkal druhý ročník Noci s Andersenem, organizovaný Klubem dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Z 22. na 23. března zažilo v 70 místech Čech, Moravy a v jednom případě Slovenska (v Krajské knižnici v Trnavě) na 1500 dětí a 300 dospělých účastníků v knihovnách, školách i dětských domovech kouzelnou noc plnou pohádek a her. Kromě čtení pohádek ožily pohádkové bytosti, hrálo se loutkové divadlo, tančilo se na pohádkové diskotéce, putovalo se v nočních ulicích měst, soutěžilo, recitovalo, kouzlilo, malovalo a také chatovalo. Díky internetu vznikla nová přátelství i oslavná báseň vytvořená společně všemi zapojenými knihovnami. Noc s Andersenem se stala jednou z největších akcí na podporu dětské četby a je pozitivní, že byla velmi těsně provázána s využíváním informačních technologií, které se pro dnešní děti stávají samozřejmou budoucností.
Autor: Tisková zpráva
Datum: 17. dubna 2002

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz