Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Helpnet.cz: Portál, který nepomůže

V pondělí BMI sdružení vydalo tiskovou zprávu, kterou připomělo oficiální zkušební provoz portálu Helpnet.cz. Asi by jako tucty jiných tiskových zpráv zapadla, kdyby na počítačové odborníky nepůsobila jako pověstný rudý šátek na býka.

Portál Helpnet.cz vznikl z iniciativy Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO). Ve spolupráci s celou řadou partnerů jej vytvořilo BMI sdružení. Finance na jeho vytvoření poskytl formou grantu CZ.NIC a společnost Oracle Czech, která dala k dispozici licenci na aplikační server Oracle 9i.

"Cílem projektu je vytvořit internetový portál se zaměřením na problematiku lidí se zdravotním postižením, v širším smyslu osob se specifickými potřebami, který by sloužil jako informační, komunikační a vzdělávací médium pro tuto oblast," deklarují důvod existence portálu jeho autoři přímo na stránkách serveru. Ovšem právě v tom je problém...


Bezbariérový web

Účelem bezbariérového (v angličtině accessbility) přístupu k Internetu je zpřístupnit obsah webových stránek také lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou využívat moderní technologie naplno. Například nevidomí mají vážné problémy s většinou graficky atraktivních webů. V mnoha případech to znamená, že takový uživatel nemá šanci využívat informace publikované na webu vůbec.

Autoritou v oblasti bezbariérového přístupu k Internetu je Web Accessbility Initiative (WAI). Ta vydává doporučení a návody, jak zlepšit přístupnost obsahu webových stránek handicapovaným lidem. Jedním z nich je také Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG) - doporučení týkající se webových stránek.


Specifické potřeby - nespecifický přístup

Pro osoby se specifickými potřebami je přitom web stále nejsnazším způsobem, jak se dostat k informacím, jak komunikovat se světem a často také jak uplatnit svoje schopnosti a znalosti.

Realizační tým Helpnet.cz se však doporučení iniciativ za bezbariérový Internet, bohužel, příliš nedrží. Jak jinak by se mohlo stát, že Helpnet.cz je všechno jiné jen ne bezbariérový.

Nic nemůže být dokonalé. Alespoň nadstandardní přístupnost by si ale "informační portál pro osoby se specifickými potřebami" zcela jistě zasloužil. Jenže...

BMI sdružení vydalo už v březnu prohlášení, v němž sděluje: "Ovšem ani přes veškerou snahu nebudou stránky Helpnetu pravděpodobně stoprocentně bezbariérové z pohledu těch, kteří požadují splnění všech zásad bezbariérovosti webu za každou cenu. Neumožní to zvolená technologie, za kterou jsme sponzorům přesto velmi vděční, a se kterou souvisela nabídka na bezplatný serverhosting." Tím je asi řečeno vše: "Ano, dostali jsme peníze na vytvoření portálu pro osoby se specifickými potřebami. Ovšem protože nám někdo nabídl zadarmo řešení, jsme ochotni smířit se s omezeními... I když v konečném důsledku způsobí, že náš web nesplní požadavky, které osoby se specifickými potřebami mají."

Velký podíl na financování projektu Helpnet.cz má sdružení CZ.NIC, které na něj uvolnilo prostřednictvím grantu téměř půlmilionu korun (přesně je to 485 tisíc korun). Právě tyto peníze by měly napomoci k tomu, aby portál mohli plnohodnotně využívat všichni ti, pro které je určen. Tedy lidé se specifickými požadavky na přístupnost, danými jejich postižením. Bohužel, jak se zdá, efektivita investice sdružení bude hodně nízká.

CZ.NIC však dosavadní prapodivný přístup BMI sdružení a jeho partnerů viditelně příliš netíží. K 15.1.2003 již bylo na realizaci projektu Helpnet.cz uvolněno celkem 250 tisíc korun (aktuálnější informace, bohužel, nejsou k dispozici). Mnozí profesionálové v oboru tvorby webů přitom projekt již poměrně dlouho otevřeně kritizují (za všechny nabídnu "sérii" článků na serveru Sova v síti). Především s odkazem na absolutní nedodržování zásad bezbariérovosti.


Bezbariérový web - web budoucnosti

Snadná přístupnost (bezbariérovost) webu však není důležitá jen u projektů cíleně určených pro lidi se specifickými požadavky. Jak již bylo řečeno dříve, pro mnohé zrakově či tělesně postižené je Internet velice významným zdrojem informací a zároveň prostředkem ke komunikaci. Proto by snadnou přístupnost jistě ocenili u všech webů, které pro ně mohou mít nějaký význam. Tedy například u webů ministerstev a dalších úřadů a institucí, které obsahují důležité informace. Kupříkladu ale také u webů specializovaných na zprostředkování práce, které by mohli využít při hledání vhodného zaměstnání. Povinně by však bezbariérové mohly být třeba také weby městských či obecních úřadů.

Bezbariérové weby (a nemusí se vždy nutně jednat o jejich základní verzi, vždyť i na textové verze webů obvykle míří jen odkazem) by mohly mít samozřejmě i další organizace a také firmy. Prostě a jednoduše každý, kdo chce z nějakého důvodu s lidmi se specifickými požadavky komunikovat.

"Bojovníci" za bezbariérovost v běžném životě již dosáhli řady úspěchů. Některé jejich požadavky se již dokonce staly součástí příslušných zákonů a vyhlášek. Bohužel, web z tohoto hlediska stále ještě pokulhává. Dokonce tak výrazně, že ani web, který by měl být bezbariérový - protože to slibuje - bezbariérový není a zaráží to jen "pár" šťouralů...
Autor: David Kozák
Datum: 2. října 2003 Profil autora  

David Kozák

Redaktor serveru e-komerce.cz
Novinář a publicista.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz