Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Samolepka "Veřejný Internet" označuje nejčastěji knihovny

Úřad pro veřejné informační systémy a BMI sdružení připravily v rámci projektu Veřejný Internet samolepky se záměrem umožnit občanům snadnější orientaci, odkud mohou komunikovat se světovou počítačovou sítí a získat přibližné informace o počtu takových veřejně přístupných míst.

Zhruba po dvou měsících, požádalo již přes 130 zařízení přístupných veřejnosti, odkud je možné se připojit k Internetu o zaslání samolepky, kterou lze získat bezplatně po vyplnění registračního formuláře na www.uvis.cz. Mezi zájemci výrazně převažují veřejné knihovny a s odstupem za nimi internetové kavárny. Nechybí ale ani úřady veřejné správy, například obecní úřad Řídeč, Okresní úřad Děčín, Městská část Praha 5.

Veřejnosti nabízejí přístup k Internetu, a to většinou za úplatu, velmi rozmanitá zařízení. Vedle občanského sdružení Oužická devítka v Úžicích u Kralup, které má v Klubu OZ čtyři internetové stanice, je to s pěti stanicemi hotel Terezka v Břeclavi, informační a turistické středisko v Kvildě, Rekvalifikační středisko v Semilech, Lékařská knihovna ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze a další.

Údaje o množství veřejně přístupných míst s internetovým připojením se stávají jedním z kritérií vyspělosti informační společnosti. eEurope+ 2003, akční plán společného programu kandidátských zemí EU k realizaci informační společnosti v Evropě, uvádí jako jeden z indikátorů počet veřejných internetových míst na 1000 obyvatel. Aby byla umožněna všem občanům účast v ekonomice založené na znalostech, je třeba zajistit princip rovných příležitostí a brát v úvahu potřeby všech bez ohledu na věk či sociální, zdravotní nebo geografické znevýhodnění.
Autor: Tisková zpráva
Datum: 17. prosince 2001

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz