Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Prvky ovlivňující nákupní chování II

V minulém díle jsem zmínil vliv základních stavebních prvků internetových obchodů, jako je barevnost, navigace apod. Dnes pojednám o prvcích, které mají na internetové nakupování podstatný vliv, přesto jsou velmi často přehlíženy.

Během posledních několika let tvůrci internetových obchodů vyzkoušeli spoustu různých funkcí, často na hranicích technologických možností webu. Nyní již velká část internetových obchodu nashromáždila dostatek historických dat k analýze, která z těchto vychytávek vedla ke zvýšení prodeje a která nikoliv. - Praxe ukázala, že téměř žádná.

Prozíraví provozovatelé internetových obchodů proto obracejí své úsilí opět k základním prvkům, jejichž blahodárný vliv na nákupní chování zákazníků je nepopíratelný.

Vyhledávání

Podle loňské studie PricewaterhouseCoopers (PwC) je jedním ze základních nástrojů kvalitní vyhledávač. Vyhledávací nástroje při nakupování používá podle studie PwC 77% dotázaných. Většina z nich používá tuto funkci pravidelně. 43% dotázaných řeklo PwC, že funkční vyhledávač je nejdůležitější nástroj nakupování na internetu.

Velké světové e-obchody si jsou vědomy významu vyhledávacích technologií, na mnoha obchodech jsme mohli v posledním roce co do funkčnosti vyhledávačů zaznamenat změny s cílem umožnit zákazníkům co nejpohodlněji a nejrychleji najít to co hledají.

Tuzemské obchody se mají v tomto směru ještě co učit. I mezi velkými a úspěšnými obchody často chybí pokročilejší vyhledávací funkce, vyhledávání podle jiných než základních parametrů apod. Vlastní invence (např. v podobě technologie shop.expertTM v obchode spotrebak.cz) dostává u tuzemských tvůrců internetových obchodů také poměrně málo prostoru.

Vizualizace

Dalším z kritických faktorů internetových obchodů, jsou prostředky vizualizace zboží. Pokud zákazník prostřednictvím vyhledávací technologie nebo jinou cestou najde produkt, který svými parametry odpovídá jeho kritériím, rád si jej prohlédne na kvalitním obrázku. Celých 44% respondentů výše zmíněné studie PwC uvedlo, že detailní fotografie zboží zvýší jejich zájem koupit jej. A to tento údaj nebere v potaz fakt, že kvalitní fotografie zboží výrazně podporuje intuitivní nakupování.

Mezi často podceňované faktory patří design internetového obchodu. Přitom význam vzhledu obchodů kamenných je jasný asi všem. Jak v klasických obchodech, tak i na internetu nakupují zákazníci tam, kde se cítí příjemně, kde jim obchod vychází vstříc (významem některých prvků z o oblasti designu se zabýval článek "Prvky ovlivňující nákupní chování").

Cílem není použití posledních výdobytků webových technologií, ale jednoduchý a jasný design, postavený na znalosti média a zákazníků. Tvůrci dnešních obchodů mají výhodu v tom, že není problém využít k tvorbě obchodu profesionály, kteří mají zkušenosti dlouhé jako historie e-komerce sama.
Autor: Pavel Hrůza
Datum: 24. července 2002 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz