Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Šestero B2B e-komerce pro začínající

Obchodování prostřednictví B2B portálů se jeví jako nezvratný trend následujících let. Trendem nejen Evropy, ale celého světa je narůstající počet uživatelů Internetu, stoupá počet firem, které mají zajištěn přístup na Internet a vlastní www stránku a ještě více narůstá počet firem obchodujících po Internetu.

1. Trend
Obchodování prostřednictví B2B portálů se jeví jako nezvratný trend následujících let. Trendem nejen Evropy, ale celého světa je narůstající počet uživatelů Internetu, stoupá počet firem, které mají zajištěn přístup na Internet a vlastní www stránku a ještě více narůstá počet firem obchodujících po Internetu. Podle odhadů je Evropa hned druhá po USA a Kanadě v počtu uživatelů Internetu. Evropa stále disponuje velkým potenciálem nových uživatelů Internetu. Samozřejmě v každém státě jsou jiné podmínky pro tento růst, mohou existovat i rozdílné překážky, jako např. telekomunikační poplatky. Obchod po Internetu je trendem dnešní doby a dá se s jistotou říci, že je trendem budoucnosti. Důvěra v obchodování
přes Internet se zvyšuje.

2. Proč zrovna B2B?
Hlavní příčinou pro využívání nového způsobu podnikání je neefektivita dodavatelsko odběratelských kanálů, optimalizace skladových zásob, snížení nákladů a dosažení optimálních cen. V současné době jedinou překážkou je nedostatek zkušeností podniků, nedostatečné technické vybavení a někdy i ceny za připojení a používání samotného Internetu. Co vše představuje B2B obchodování? Patří sem uzavírání obchodů elektronicky po Internetu, obchodování na tržištích a dále obchodování ve virtuálních obchodech.

3. B2B řešení
Firmy, které využívají B2B technologii pro komunikaci s novými nebo stávajícími obchodními partnery, si významným způsobem nejen rozšiřují stávající trhy, ale i získávají nové segmenty trhu. Máte dvě možnosti: můžete si nákladným způsobem vytvářet vlastní B2B technologie nebo využívat již existující B2B portály. Pokud se rozhodnete pro druhý přístup, pak získáte nezanedbatelnou úsporu v podobě nulových pořizovacích nákladů.

Realita: Na českém internetu již existuje několik B2B portálů. Mezi nimi do popředí vystupuje i business portál Anubis, který nabízí širokou škálu B2B služeb. Rovněž jako konkurenci lze označit např. Intelligo.cz, Allytrade.cz a Dodejto.cz.

4. Nabídky portálů
Blízkou budoucností jistě je, že každá firma bude hledat nový obchodní prostor, kterým budou především obchodní portály. Firmy mohou vystupovat jako dodavatelé produktů a služeb nebo jako odběratelé. B2B tržiště mohou být vertikální – specializující se na určitou komoditu, nebo obor. Málo rozšířená, ale nabírající na významu jsou B2B tržiště horizontální – tržiště, která nejsou oborově omezena. Výhodou tohoto tržiště je více zúčastněných firem, tudíž více potenciálních zákazníků a větší možnost rozšířit povědomí o vlastní společnosti. Pokud se budete pohybovat na tržišti, máte možnost buď přímo hledat konkrétní věc, službu, anebo se můžete rozhodnout spontánně – naleznete zajímavou nabídku služeb a produktů, klikne na ni a nákup, který za normálních okolností zabere několik hodin příprav, jednání, uzavírání kontraktů atd., je realizován.

5. Virtuální obchody a tržiště
Efektivní nakupování na Internetu budou zajišťovat i multi-obchodní centra bez hranic. Bez hranic? Multi-obchodní centrum není omezeno ani sortimentem, ani počtem provozovaných obchodů. I ve virtuálních obchodech můžeme nalézt myšlenku B2B. Je to tehdy pokud se jedná o obchody určené pro mezipodnikové kontrakty. Tyto obchody jsou využívány například distributory velkých nadnárodních společností, nejsou určeny pro konečné spotřebitele. Ideálním portálem pro uživatele internetu je takový, který nabízí multi-obchodní centrum a zároveň B2B tržiště, případně virtuální velkoobchody.

6. Efektivita
B2B portály nabízí možnost získat na straně kupujících dodatečné úspory v podobě realizovaných nízkých cen za nakoupené produkty a služby. S prodejem jsou spojeny minimální náklady, které se mohou projevit v poskytovaných bezkonkurenčních slevách. B2B portály, případně B2B tržiště zajišťují jak převis na straně nabídky (velké množství prodejců na jednom místě), tak i převis poptávky (kupujících). Tím dochází na obou stranách k silnému konkurenčnímu prostředí, jehož výsledkem je efektivnost. Tento jev zákonitě povede k tlaku na snižování cen. Nízké ceny zvýši navštěvovanost elektronického tržiště, úměrně tomu
se budou zvyšovat obraty z uskutečněných obchodů a stejně se bude zvyšovat i výše zisku firem.

Realita: B2B obchodování přináší významné úspory nákladů. Tyto úspory se patrně stanou konkurenční výhodou pro ty podniky, které se do obchodování po internetu zapojí jako první. Je dobře, že české firmy k tomu dostávají příležitost, a můžeme tvrdit, že s minimálním zpožděním. A české firmy mají hned několik možností jaké tržiště využít. Mezi největší patří Anubis.cz, Allytrade.cz, Intelligo.cz nebo např. Dodejto.cz.
Autor: Zdeňka Doležalová
Datum: 17. dubna 2002 Profil autora  

Zdeňka Doležalová

Správkyně portálu Anubis.cz


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz