Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Dodejto.cz - chytře na dopravní služby

Před nedávnem představila společnost Dodejto.cz, s.r.o. své stejnojmenné B2B tržiště zaměřené na dopravní služby. Zdá se, že pěkně našláplý projekt s příjemným uživatelským rozhraním vychází z velmi dobré znalosti prostředí a má velkou šanci stát se ve své oblasti "průmyslovým standardem".

Duchovním otcem projektu je Jan Oplatek, jehož jméno můžeme najít v souvislosti s několika velmi zajímavými projekty (Bongo.cz, Intelligo.cz, CoJeCo.cz). Jako mnoho jiných podnikavých lidí, i jeho zaujalo internetové podinkání jakožto obrovská šance uspět v něčem novém. Své nadšení pro myšlenku B2B tržiště se snažil směřovat do oblasti, ve které by se princip B2B e-komerce mohl dobře ujmout. Zkušenosti průkopníků v této oblasti totiž ukazují, že je třeba dostatečně velký trh s dostatečně velkou likviditou, aby se projekt vyplatil i s menší počáteční skupinou zákazníků. Volba padla na oblast dopravních služeb a následně byla odměněna několika dobrými zprávami:

- Konkurenční projekt tu zatím neexistuje
- Dopravci jsou zvyklí za podobné služby platit

Start-up fáze

Po analýze principů dopravního trhu, podobných projektů v zahraničí a po nespočtu konzultací s odborníky a lidmi z oboru, dospěli autoři k vlastnímu sofistikovanému řešení. Projekt se nevyvíjel podle klasického schématu nápad -> business plán -> hledání investora -> vývoj, ale vznikal jaksi "za pochodu" (Jan Oplatek: "Nejhorší je říct si tohle to tam bude a ostatní dobré nápady už ne. Protože dobré nápady jsou zabijákem každého vývoje.").

Projekt podpořila investice CE capital (kromě kapitálu též konzultace business plánů), v rámci inkubátoru E-konom byly projektu zapůjčeny 4 počítače IBM na jeden rok, určité podpory se dostalo i ze strany České cesty. Díky volbě technologií distribuovaných na bázi otevřených licencí, nepřesáhly základní finanční investice (Jan Oplatek + CE capital) jeden milion korun.

Autoři projekt provozují na vlastních serverech, neboť se ukázalo že je to nejlevnější řešení. Stejně tak se při vývoji nemuseli potýkat s úskalím spolupráce s externími vývojáři, celý vývoj zajistil vlastní tým, který se skládá z Davida Pravce, - dalšího ze stálých členů týmu, a dvou spolupracujících programátorů. Třetí klíčovou osobou Dodejto.cz je Filip Doné, který má na starosti styk s veřejností.


Dodejto.cz - náhled

Připomínám, že Dodejto.cz je B2B portál zaměřený na zprostředkování dopravních služeb. Dosud se dopravní zakázky vyřizovaly tak, že člověk, který měl ve firmě na starosti dopravu, zvedl telefon, obvolal své dva, tři dopravce které znal a s některým z nich sjednal obchod. Existuje také systém jakýchsi offline nástěnek pro zveřejňování nabídek a poptávek na dopravním trhu.

Dodejto.cz přebírá jejich úlohu, obohacuje celý proces o nové prvky a zefektivňuje jej. Systém je určen jak dopravce, tak pro objednavatele (zadavatele) dopravních služeb.

Pokud se uživatel přihlásí jako objednavatel, má možnost zadat objednávku přepravy zboží (poptávku) a vystavit ji. Kromě místa vyzvednutí a místa doručení je potřeba zadat parametry jako jsou typ zboží, zkrátka všechny parametry, které dopravce potřebuje pro určení ceny za dopravu. Kromě jednoduchých objednávek systém umožňuje zadávat strukturované objednávky (jeden dopravce, víc zboží a míst doručení), reexporty a dopravu do zahraničí. Pomocí filtrů uživatel může prohledávat databázi svých objednávek, ať již uzavřených či ještě v jednání. To všechno prostřednictvím logicky členěného, příjemného uživatelského prostředí (pěkný design od Peckadesign.cz).

Přihlášený dopravce má k dispozici seznam zadaných poptávek, na které může reagovat svou nabídkou. Orientaci v nabídkách mu usnadňují filtry, jejichž prostřednictvím může blíže specifikovat o jaký typ poptávek má zájem. Systém tedy umožňuje pohodlné využívání svých výhod i specializovaným dopravcům. Pokud tedy máte firmu zaměřenou na zajištěný převoz cenných zakázek, nebudete muset procházet poptávkami na rozvoz zemědělských materiálů. Dokud není uzavřen obchod, může dopravce svou nabídku změnit, případně i zrušit. To je poměrně důležitá funkce, zabraňující vázání přílišného množství kapacit a v důsledku toho jejich přeprodání (jak se to běžně děje u hotelů).

Obzvlášť pro potřeby speditérů je možné mezi rolemi dopravce/objednavatel jednoduše přepínat.


Transparentnost

Velké dilema řešili autoři v otázce transparentnosti systému. První myšlenkou bylo zobrazovat pouze anonymní nabídky, aby rozhodujícím faktorem pro uzavření obchodu bylo skutečně jen to, jak výhodná je poskytnutá nabídka a také aby nedocházelo k obcházení systému. Nakonec bylo rozhodnuto pro transparentní systém, protože v našem prostředí je znalost partnera velmi důležitá.

Systém totiž nemůže přenést zkušenost s platební morálkou uživatelů. Zavedení uživatelského ratingu by diskriminovalo nově příchozí a oficiální rating dopravních firem v současné době neexistuje...


Marketing snoubený s osvětou

Zpoplatnění služeb Dodejto.cz se liší podle role: Dopravci platí pravidelný měsíční paušál, objednavatelé platí předplatné (na bázi kreditního systému), účtuje se za počet zadaných zakázek. Cenové parametry jsou nastaveny tak, aby si službu mohli dovolit všechny solventní firmy a i v případě pouhého zkoušení systému rozhodně nevychýlí firemní cash-flow nežádoucím směrem.

V současné době probíhají intenzivní jednání s dopravci, aby byl projekt schopen pokrýt požadavky objednavatelů. Marketing směrem k podnikům zatím nezačal, přijde v září (kapacita dopravních služeb v ČR je vyšší než poptávka). Jako u všech průkopníků, jde i u Dodejto.cz marketing ruku v ruce s osvětou a vysvětlováním. Stále je třeba potencionální zákazníky přesvědčovat o výhodách internetového B2B modelu, ukazovat výhody oproti dosavadním metodám (detailní popis zakázek, transparentnost, aktuálnost, filtry, dokumentovatelnost, historie údajů, ...). Jan Oplatek k tomu říká: "Není pro nás problém přesvědčit management. Ten rychle pochopí jaké výhody ze systému plynou a kolik tím ušetří. Pokud se ale začneme bavit například s dispečery, pro které to znamená naučit se něco nového, je to horší. Přístup lidí je stálý problém.".

Výhodou pro Dodejto.cz je, že velkou část "misionářské práce" v marketingu a osvětě udělali B2B Centrum s rozsáhlými kampaněmi na podporu Intelliga.


Vyhlídky

Dlouhodobým cílem autorů Dodejto.cz je nabízet co nejrozsáhlejší portfolio logistických služeb. Plánuje se integrace Dodejto.cz s podnikovými informačními systémy, modul na zadávání dlouhodobějších logistických zakázek formou aukce a další služby jako jsou skladové a celní záležitosti. Chystá se také rozšíření na další druhy dopravy (konkrétně na lodní a leteckou), což umožní využít Dodejto.cz i pro zadávání dopravních zakázek přes oceán.

Jistý potenciál má projekt také v kooperaci s podobnými projekty v zahraničí, obzvlášť co se týče výměny dat. Dodejto.cz dokáže zajistit logistiku i jiným portálům, můžeme si tedy snadno představit, že se služby tohoto projektu dostanou do nabídek ostatních B2B tržišť.

V Dodejto.cz jsou velmi optimističtí ohledně budoucnosti projektu a zájemce o kapitálový vstup do firmy zatím odkazují na dobu po plném spuštění serveru. Až se teorie ověří v komerční praxi, budou mít jistě mnohem výhodnější pozici při jednáních. Mě nezbývá než popřát úspěch sympatickému projektu.
Autor: Pavel Hrůza
Datum: 20. srpna 2001 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz