Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Projekt xPool - řešení volných kapacit

Nedílnou součástí českého hospodářství jsou, kromě jiných, také strojírenské podniky. Škoda Plzeň, ČKD Praha, Královopolská strojírna Brno, abych vyjmenoval alespoň ty nejznámější. Kromě nich existují ovšem ještě stovky dalších firem a firmiček. A většina z nich důvěrně zná pojem "volné kapacity".

Většina hospodářských subjektů, které provozují zařízení náročná na investiční zdroje (jako příklad mohou sloužit nejen strojírenské firmy, ale třeba také firmy zabývající se nákladní dopravou, majitelé specializované zemědělské a lesní techniky a mnohé další) se snaží je pokud možno trvale využívat - udržovat tak zvaně "v běhu". Má-li si totiž takové zařízení na sebe vydělat, je třeba, aby stálo co možná nejkratší dobu.

Snaha o udržení pokud možno maximálního vytížení kapacit vede firmy k vytváření různých, více či méně technologicky vyspělých řešení, která zajistí sledování využití jejich vybavení. Díky nim pak mají možnost svá zařízení nabídnout v době, kdy nejsou využívána samotnou firmou k dispozici někomu jinému, komu zase v daném okamžiku podobné zařízení schází. Bohužel - ve většině případů se jedná o řešení individuální a fungující proto obvykle výhradně na bázi "tužka, papír", nanejvýš v podobě jednoduché databáze a "výměna" kapacit bývá nejčastěji realizována po telefonické dohodě. Efektivnost takových řešení je samozřejmě přímo úměrná vyspělosti technologií.

Na svět přišel xPool

Naštěstí se obvykle najde někdo, kdo si uvědomí, že výše uvedený přístup nepřináší očekávaný účinek, a začne přemýšlet o sofistikovanějším řešení. Podobným způsobem na svět přišel i xPool. Jak totiž přiznává ředitel společnosti eFACT Group, Tomáš Bezouška: "Podobná řešení musí vždy reflektovat individuální potřeby uživatelů." Proto i vznik projektu xPool nejvíc ovlivnil zájem vyslovený manažery Škoda Holding. Projekt přitom měl zajistit co nejsnazší vzájemné sdílení informací o využití kapacit v rámci 16 dceřinných firem holdingu.

Díky spolupráci programátorů eFACT Group a odborníků Škoda Holding tak vznikl zárodek systému, který - bohužel, na rozdíl od většiny podobných aktivit - plně reflektuje specifické potřeby strojírenské firmy. A přestože nebyl xPool v firmě nakonec implementován, byl už vytvořen a firmě zbývalo jediné - najít pro něj uplatnění v praxi.

Vývoj projektu xPool ale ovlivnil i další zkušený a hlavně významný partner - švýcarská společnost SourcingParts.com. Firma provozuje B2B tržiště specializované na obor strojírenství. Svým klientům nabízí například také "překlady" mezi CAD systémy a zprostředkovává i volné kapacity. Jedná se tedy o partnera více než kvalitního. Navíc SourcingParts.com nabízí i další - zajisté i pro české firmy zajímavou - službu. Výkup nadbytečných strojů a financování repasů stávajícího zařízení.

Hurá do praxe

Tomáš Bezouška, eFact"Projekt xPool je ve fázi 'spánku'," smutně konstatoval Tomáš Bezouška. Je vcelku pochopitelné, že společnost eFACT Group, která xPool vytvořila nemá chuť jej jen tak odložit "k ledu". Jenže proto, aby měl projekt šanci, že najde uplatnění, musí projít "zatěžkávací zkouškou" - v praxi prokázat své schopnosti a hlavně možnosti, potenciál, přínos.

Možnost aplikaci "doladit" a vyzkoušet v praxi nakonec poskytla firma Šrouby Krupka. "Otec mého kolegy je společníkem této firmy," přiznal Bezouška, o to přísnější je ale posuzování kvalit systému ze strany firmy. "A musím říci, že funkčnost systému je prokázána," dodal Tomáš Bezouška.

Velice zajímavá možnost se ovšem rýsuje i v rámci spolupráce se SourcingParts.com. Pokud vše vyjde podle předpokladů, měl by se xPool od ledna stát součástí systému této firmy, která je jedním z lídrů v oblasti informačních služeb ve strojírenství.

"Co mi to přinese?"

Jak již bylo řečeno, účelem projektu xPool je vývoj a provozování elektronických nástrojů pro zmapování a sdílení (pooling) volných kapacit. Uživatel, který si tuto aplikaci pořídí získá prostředek ke sledování využití svého vybavení a díky dalším produktům eFACT Group i možnost nabízet ve spojení se specializovanými elektronickými tržišti uplatnění volných kapacit na trhu.

Majitel firmy, ať už provozuje pár strojů, nebo jich vlastní několik set, tak získá aplikaci, která mu umožní sledovat, jak jsou jeho zařízení využívána. Velice brzy tak získá přehled o volných kapacitách, které může buďto prodat - nabídnout firmám, které mají své stroje využity naplno a kapacity se jim nedostávají a nebo se může rozhodnout, že zredukuje počet strojů a získané investiční prostředky využije jinde.

Výhodou projektu xPool je možnost jeho provázání s dalšími aplikacemi, jako jsou například elektronická tržiště, ale - s největší pravděpodobností - také jeho brzké integrální spojení s největším B2B tržištěm v oblasti strojírenství. To by totiž českým podnikatelům - uživatelům systému - umožnilo volné kapacity - ať už stroje, přepravní techniku nebo třeba pracovní síly - nabízet i uživatelům SourcingParts.com.
Autor: David Kozák
Datum: 29. listopadu 2001 Profil autora  

David Kozák

Redaktor serveru e-komerce.cz
Novinář a publicista.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz