Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

B2B a B2C - tak trochu zmatené pojmy

Pojmy B2B či B2C se rychle dostaly do slovníku manažerů a investorů. Ne vždy jsou však tyto pojmy chápány stejně a především hranice mezi nimi je nejasná. Jak to tedy je ?

Tuto úvahu jsem se rozhodl napsat na základě vlastních zkušeností z jednání s několika manažery a zástupci investorů. Přestože jsme používali stejná označení a zkratky, dlouho jsem měl divný pocit, že si malinko nerozumíme. Jak se nakonec ukázalo, tušení mě nezklamalo - nerozuměli jsme si poměrně hodně. Při hledání příčiny jsem narazil na jisté zmatení dnes tak frekventovaných pojmů. Problematické je především chápání B2C, které následně vymezuje i druhou uvednou zkratku B2B. Jak to tedy je ?


B2C
Hledání přesných definic jsem začal ve slovnících, ale neuspěl jsem ani u Webstera, ani s encyklopedií Britannica. B2C mezi pojmy zcela schází. Malinko více jsem našel v knize Teda Haynese - The Electonic Commerce Dictionary (ISBN: 0-9646506-0-6), kde autor pojem B2C interpretuje jako Business To Consumer. Pojem však dále nerozvádí. Stejnou interpretaci jsem nalezl na serveru about.com. Nicnéně neexistuje pouze tento výklad. Každý z vás se jistě setkal i s interpretací Business To Customer.


B2B
Ani zde hledání ve věhlasných slovnících své ovoce nepřineslo. Je to pojem hodně nový. Nicméně jeho výhlad je daleko jednoznačnější. B2B označuje business to business a lze ho chápat jako transakci firma - firma.


Consumer nebo customer?

Zatímco pojem business to consumer je možné chápat jako označení transakce firma - spotřebitel, pojem business to customer označuje transakci firma - zákazník. Spotřebitel nebo zákazník, na první pohled žádný rozdíl. Oba pojmy označují kupující stranu, tak v čem je vlastně problém ?

Problém nastane, když když je zákazníkem či spotřebitelem firma!


Hledání hranice

Jádrem problémů je právě rozdílné chápání pojmů zákazník a spotřebitel. Jedna skupina chápe zákazníka (customer) jako soukromé osoby a v jejím pojetí B2C obchody jsou obchody prodávající soukromým osobám. Při této interpretaci je pak pojmem B2B označován obchod mezi firmami či podnikateli. V duchu tohoto chápání je například obchod Music katalog jednoznačným B2C, protože zcela převažuje prodej soukromým osobám. Kam ale zařadíte např. spotrebak.cz, kde celých 92% zákazníků tvoří firmy? B2B nebo přeci jen B2C?

Daleko přesnějšího rozdělení dosáhne druhá skupina, která jako základní používá pojem spotřebitel (consumer). Tento výklad nerozděluje kupující stranu z hlediska právní formy na soukromé a právnické/fyzické osoby (prostě firmy a podnikatele). Chápe spotřebitele jako subjekt, který zboží kupuje pro svoji vlastní spotřebu, nikoli pro další zpracování či prodej. V takovém případě oba uvedené internetové obchody budou B2C, neboť oba se soustředí na prodej zboží jeho koncovému spotřebiteli. A pěkně nám sem zapadá i vymezení pojmu B2B jako skupiny transakcí, v rámci kterých nakupují firmy materiál či zboží za účelem jejich dalšího zpracování či prodeje.


Pokus o definice

B2C - zkratka z business to consumer - označuje komerční a marketingové aktivity či transakce mezi firmou a konečným spotřebitelem zboží či služby. Spotřebitelem přitom může být jak soukromá osoba, tak firma či podnikatel.

B2B - zkratka z business to business - označuje komerční a marketingové aktivity či transakce mezi firmou a firmou či podnikatelem, kteří zboží či služby kupují převážně za účelem jejich dalšího prodeje či zpracování.


Nedělám si iluze, že zde uvedené definice se stanou součástí Ottova naučného slovníku. Bude mi stačit, když vás tyto řádky vyprovokují k úvahám na dané téma a když svým malým kouskem přispějí k vyjasnění věci.
Autor: Emil Čelustka
Datum: 2. listopadu 2000 Profil autora  

Emil Čelustka

Redaktor serverů e-komerce.cz a světNotes.cz.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  
 Seznam komentářů  
Vypsat
Od
Téma
Datum

peter
Naozaj je to taky problem ?
03.11.2000 10:05
Miloslav Mil
E-business, e-commerce, B2B, B2C
03.11.2000 11:05
Martin
Naozaj je to problem !
06.11.2000 10:45
Zbyněk Šplýchal
A kam ambra.cz?
09.11.2000 20:33
Šárka Kiliánová
Poděkování B2B / B2C
25.04.2008 11:28
radovan
hodnocení článku
05.05.2008 00:20