Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Zlínský vzdělávací portál spuštěn

Zlínský kraj včera (23.9.) slavnostně uvedl do provozu informační a vzdělávací internetový portál. Projekt, jehož realizace trvala deset měsíců, je v ČR ojedinělý především počtem uživatelů, kteří k němu budou mít přístup.

Ve čtvrtek 23. září byl slavnostně uveden do provozu informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje Zkola. Portál, jehož významným partnerem je společnost Microsoft, by se podle předpokladů realizátorů měl stát významným prvkem, ovlivňujícím rozvoj informační společnosti v regionu. Realizátorem projektu byla společnost Dat z Uherského Hradiště.

"Portál je zaměřen především na žáky a kantory. Je to významný informační a komunikační kanál v rámci školské veřejnosti, který umožní komplexní vzdělávání elektronickou cestou. Spoustu výukových kurzů budou žáci moci absolvovat přímo doma. Zatím tuto formu ve světě využívají zejména univerzity pro distanční a dálkové vzdělávání, nicméně myslím si, že to je učení pro budoucnost," uvedl náměstek zlínského hejtmana Michal Hanačík, který je zodpovědný za oblast školství.

Ambicióznost projektu je v tom, že bude zajišťovat přístup pro všechny žáky i učitele v kraji, tedy pro zhruba 70 tisíc uživatelů. V tomto smyslu jde o ojedinělý projekt v rámci celé republiky. Analogicky jej lze srovnat s doposud nerealizovaným záměrem Ministerstva školství, tedy se vzdělávacím Portálem České republiky.

Microsoft poskytla Zlínskému kraji 70 tisíc licencí softwaru pro elektronické vzdělávání, jež je v celku pochopitelně součástí služeb portálu. Kromě škol a školských zařízení budou portál využívat také jejich zřizovatelé, ale i veřejnost. Zkušenosti získané zde navíc Microsoft hodlá přenést i do dalších regionů.


Portál, jak má být

Základem portálu je redakční systém, doplněný o moduly pro specifický obsah, tedy například výukové články, informace o akcích či inzertní modul a také o funkce, které usnadňují komunikaci mezi uživateli (chat, dotazníková šetření, prostředí pro společnou práci). Do portálu je také integrován e-learningový systém Microsoft Class Server. Portál i e-learningový systém je možné využívat s jediným přihlašovacím jménem a heslem, což je pro uživatele samozřejmě příjemnější, než kdyby si měl pamatovat dvě odlišné identity.

"Díky integraci je rovněž usnadněno vyhledávání a prohlížení publikovaných výukových materiálů. Díky těmto vlastnostem a otevřenosti přístupu ze všech školských zařízení ve Zlínském kraji, se portál stává ideální platformou pro budování rozsáhlé databáze výukových materiálů," uvedl Martin Holčík, obchodní ředitel společnosti Dat.

Součástí portálu je také Katalog škol a školních zařízení, který je navíc prostřednictvím webových služeb propojen s Elektronickým Portálem Územních SAmospráv ePusa.

Portál je součástí oficiálních webových stránek Zlínského kraje, který také společně se Střediskem služeb školám Zlínského kraje zajišťuje jejich provoz.


Sekce veřejné i neveřejné

Portál Zkola je rozdělen do pěti sekcí. Dvě z nich jsou neveřejné.

Před školou – je část určená zejména pro rodičovskou a širší veřejnost. Obsahuje základní informace o problematice školství a výchovy i o aktuálním dění ve školství ve Zlínském kraji a celé České republice. Součástí je rovněž katalog všech škol a školských zařízení v kraji s kompletním adresářem těchto institucí. Nechybějí ani informace o legislativě nebo právech dítěte.

V lavici – představuje sekci cílenou především na žáky a studenty, má jim pomoci se zvládáním učiva. Jejím obsahem jsou konkrétní vzdělávací a učební texty, odborná literatura, volně přístupné multimediální pomůcky a encyklopedie. Odkazuje na zdroje poznání mimo vlastní stránky.

Za školou – tato část si klade za cíl poskytnout pokud možno úplný, veřejný informační servis o mimoškolních aktivitách a jejich aktuální nabídce (včetně měsíčního kalendáře). Týká se kurzů, soutěží a seminářů nebo jiných akcí tohoto typu, projektů institucí zaměřujících se na problémové skupiny dětí či problematiku profesního uplatnění absolventů jednotlivých typů škol v regionu.

Sborovna – funguje jako neveřejné místo setkávání vymezené pouze pro učitele. Je také prostorem pro sdílení učebních textů a příprav do hodin, metodických pomůcek a dalších informací. Jejím hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce mezi učiteli ve Zlínském kraji a v neposlední řadě umožňuje i konzultace osvědčených metod práce s dětmi. To, že je místnost pro učitele neveřejná, dovoluje i diskrétní řešení výchovných problémů. Sborovna se dále člení na jednotlivé Kabinety, v nichž mají možnost spolupráce učitelé stejných předmětů a mohou například upozorňovat své kolegy z jiných škol na novinky v oblasti, kterou vyučují.

Ředitelna - je také neveřejná místnost určená pro ředitele a management škol, zaměstnance krajského úřadu a zřizovatele škol. Vymezuje prostor pro komunikaci i ke sběru dat formou dotazníkových šetření. Umožňuje publikovat také relevantní informace z oblasti řízení škol, metodické pokyny a podobně.
Autor: David Kozák
Datum: 24. září 2004 Profil autora  

David Kozák

Redaktor serveru e-komerce.cz
Novinář a publicista.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz