Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Nové cenové programy Českého Telecomu prý poškozují zákazníka

Dne 4. 6. 2002 zveřejnil Český Telecom (ČTc) netrpělivě očekávané cenové plány bez hovorových kreditů. K zavedení cenových plánů bez hovorových kreditů vyzval dominantního operátora Český telekomunikační úřad (ČTÚ) společně s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Cílem této výzvy bylo zabránit diskriminaci účastníků, kteří se rozhodnou používat službu Volba operátora. Nové cenové plány HOME ZERO a BUSINESS ZERO však splnění požadavků ÚOHS a ČTÚ pouze předstírají a ignorují jejich záměr.

Sekce alternativních operátorů APVTS poukazuje na následující vady nových cenových plánů:

· Odstranění hovorového kreditu ve výši 90, resp. 100 Kč měsíčně je kompenzováno nedostatečným způsobem, a to snížením měsíčního poplatku o pouhých 20 Kč.

· Na druhé straně je zvýšena cena za přístup na internet, který zřejmě vůbec nebude do služby Volba operátora zahrnut - toto opatření je diskriminační a zcela účelové (odrazuje od využívání Volby operátora a využívání tohoto cenového plánu).

· Na rozdíl od cenového plánu STANDARD je zpoplatněno poskytování služeb PříTel/TeamTel ve výši 29 Kč měsíčně (opět zřejmě účelově odrazuje od využívání tohoto cenového plánu).

· Cenové plány bez hovorového kreditu se nevztahují na přípojky ISDN.


"Zvýšení ceny za volání na internet v kombinaci s nedostatečným snížením měsíčního poplatku v plánech ZERO znamená pro zákazníka zdražení služby," tvrdí operátoři sdružení v sekci alternativních operátorů Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí. Dále dodávají, že "snížení měsíčního paušálu o pouhých 20 Kč ve srovnání s původním kreditem 100 Kč je až nepochopitelné, zvláště pokud uvážíme, že je navíc zpoplatněna cenová výhoda PříTel/TeamTel částkou 29 Kč."

V kontextu s dalším rozvojem liberalizace trhu je alarmující, že jsou zdražovány hovory u destinací, u nichž se dominantnímu operátorovi zřejmě podaří konkurenci administrativně či ekonomicky vyloučit (např. přístup k internetu), a které tedy zůstanou monopolní.

Skutečnost, že nebyl nabídnut program bez kreditu pro ISDN, dokládá, že ČTc povinnost danou regulátorem vůbec nesplnil. Tímto krokem zůstává znevýhodněna zejména velmi početná skupina menších firem a podnikatelů. Především oni totiž z důvodu růstu svých komunikačních potřeb investovali do přechodu na ISDN. A především oni by mohli vzhledem k výraznému podílu dálkových hovorů a k objemu provozu nejvíce těžit z konkurenčního tlaku služby Volba operátora. ČTc jim zatím upírá právo tuto výhodu využít.

Závěrem lze konstatovat, že vydáním cenových plánů ZERO staví dominantní operátor zákazníka do pozice rukojmí - pokud bude zákazník chtít některé služby odebírat od konkurence prostřednictvím Volby operátora, bude za to penalizován zdražením jiných služeb ČTc, které s Volbou operátora vůbec nesouvisí!


Pokud ČTc nestanoví alespoň jeden cenový plán, který bude efektivně umožňovat zavedení Volby operátora, ztratí tato služba, která přispěla k liberalizaci trhu v zemích EU, význam. Takový cenový plán musí podle názoru alternativních operátorů splňovat následující požadavky:

· nesmí obsahovat volný kredit;

· musí vycházet ze standardního cenového plánu (HOME STANDARD, BUSINESS STANDARD a ISDN STANDARD);

· měsíční paušál se musí snížit o výši volného kreditu (o 90 resp. 100 Kč);

· ceny hovorného a ostatních volitelných služeb musí zůstat ve stejné výši jako u plánů STANDARD.


Zákonem stanovený termín zavedení Volby operátora (nejpozději do konce června 2002) je tak v tomto okamžiku zásadním způsobem ohrožen nejen chybějícím cenovým rozhodnutím ČTÚ v otázce ceny za propojení (originaci), ale i neexistencí nediskriminačního cenového plánu Českého Telecomu pro koncové zákazníky.

Do zavedení Volby operátora zbývá 21 dnů.
Autor: Tisková zpráva
Datum: 12. června 2002

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz