Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Newsletter 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Co nás čeká v oblasti telekomunikací?

V letošním roce čeká oblast telekomunikací několik podstatných změn. Kromě možnosti volby operátora, celoplošného přečíslování je zde několik dalších událostí, které by v konečném důsledku měly vést k větší spokojenosti zákazníka i poskytovatelů telekomunikačních služeb.

Volba operátora

Funkce Volba operátora, kterou musí podle zákona Český Telecom (ČTc ) zprovoznit do 1. 7. 2002, umožní zákazníkovi zvolit prostřednictvím čtyřmístné předvolby vytočené před samotným číslem operátora pro svůj hovor. Zákazník si tak může vybrat, přes kterého operátora jaký hovor uskuteční, podle ceníku vybraného operátora je pak účtován jeho hovor. Je to jedna ze základních vlastností liberalizovaného telekomunikačního trhu.

Poplatky pro ČTc a operátory budou fakturovány zvlášť, každý zákazník tak bude moci volat jen prostřednictvím těch telekomunikačních operátorů, se kterými má uzavřenou smlouvu. Paušál budeme Telecomu pravděpodobně platit nadále.

Česká legislativa tak nezvolila model, který je v provozu například v Německu, kdy zákazník obdrží pouze jednu fakturu od tamního dominantního operátora Deutshe Telecom, fakturace mezi touto společností a dalšími operátory jsou věcí pouze těchto subjektů. V takovém případě zákazník nemusí předem uzavírat smlouvy s dalšími operátory.

Podle vyjádření Petra Slavíka ze společnosti Aliatel, není většina operátorů proti, neboť zvolený model považují za transparentnější. Nutno podotknout, že volba modelu je dána legislativou a alternativní operátoři jej nemohou ovlivnit.

Zmíněný způsob volby operátora, kdy účastník vybere operátora pomocí předvolby se nazývá Call-by-call. Dalším způsobem, který bude uveden do provozu k 1. 1. 2003, je Carrier Pre-selection. Ten umožňuje přednastavit různé operátory pro různé druhy hovorů (místní, meziměsto, mezinárodní). Toto předvolené nastavení (zajišťuje ústředna ČTc) se dá "přebít" vytočením předvolby, takže ani tento způsob nijak neomezuje svobodu volby. Jediným omezením je maximální počet takto přednastavených operátorů a to na dva.

V současné době probíhá v několika oblastech zkušební provoz služby Volba operátora, na které se kromě Českého telekomu podílí společnost Aliatel. Testuje se obzvlášť kompatibilita systémů, schopnost fakturování mezi ČTc a operátory (viz Aliatel testuje službu Volba operátora).

Výsledky hodnocení pilotního provozu budou podle zúčastněných stran využívány tak, aby bylo možno zajistit zavedení volby operátora na celém území státu nejpozději k 1. červenci.

V současné době jsou alternativní operátoři nadále ve sporu s Českým Telecomem ohledně propojovacích poplatků, každá ze stran se snaží zajistit si na 1. červenec co nejvýhodnější startovní pozici (viz Nové cenové programy ČTc poškozují zákazníka).

Generální ředitel společnosti Aliatel Jiří Hubka, a k tomu dodává: "Nad regulérním zavedením služby v národním měřítku však stále visí zásadní cenový otazník, který patrně smaže až cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu."


Přečíslování telefonních stanic

Přečíslování telefonních stanic proběhne v noci z 21. na 22. září 2002. Hlavním důvodem přečíslování je harmonizace s Evropskou unií a vytvoření dostatečné číselné kapacity. Kromě změny telefonních čísel znamená přečíslování také nutnost osvojit si některé nové návyky:

  • Současných 159 uzlových telefonních obvodů (UTO) bude nahrazeno telefonními obvody (TO), kterých bude jen 14. Jejich hranice zhruba odpovídají hranicím dnešních krajů. V praxi to znamená mimo jiné rozšíření regionů, v nichž je možno volat za místní poplatek.
  • Dvojmístné číslo UT se stane nedílnou součástí každého telefonního čísla. Bude jej tedy nutno použít při každém volání.
  • Všechna telefonní čísla v ČR budou devítimístná (včetně čísla TO), odpadá "0" na začátku čísel.

Přenositelnost čísla

Přenositelnost čísla je funkce veřejné telefonní sítě, která umožní účastníkovi ponechání jeho telefonního čísla i při změně poskytovatele připojení nebo při geografické změně v rámci účastníkova telefonního obvodu. Geografická změna je omezena telefonním obvodem, neboť telefonní číslo obsahuje informaci o tarifu. Při stěhování za rámec TO je tedy změna čísla nutná.

Všichni operátoři jsou povinni zavést tuto službu nejpozději do 1. 1. 2003.


Je to liberalizace?

Zpřístupněním výše zmíněných funkcí vyhoví český telekomunikační trh základní definici liberalizovaného trhu Evropské komise. Ta za liberalizovaný trh považuje, trh, na kterém existují "rozumné a přiměřené podmínky pro propojování sítí a všichni účastníci mají právo volby."

Abychom však mohli zdejší telekomunikační trh považovat za plně liberalizovaný v plném významu tohoto slova, bude potřeba větší zralost trhu a odstranění některých nezdravých vazeb, které ovlivňují tržní prostředí (udělování zakázek apod.). Proto většina alternativních komunikačních společností vzhlíží s nadějí k prodeji státního podílu v Českém Telecomu. Další podmínkou plně liberalizovaného trhu je zdravá funkce Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), jakožto nezávislého regulátora.

Fredrik Ahlberg, generální ředitel TELE2, nám k této věci řekl: "Celková liberalizace telekomunikačního trhu u nás proběhne teprve až v případě, že ČTÚ bude mít dostatek sil plně prosazovat svá rozhodnutí a zároveň úplnou nezávislost. V současnosti zde existuje mnoho historických vazeb na vládní orgány a Český Telecom." (další názory představitelů komunikačních společností k této věci najdete zde a zde).

Zcela nový rozměr dostane telekomunikační prostředí zpřístupněním místních smyček dominantního operátora konkurenci (local loop unbunding - LLU). V praxi to bude znamenat pro alternativní operátory možnost pronájmu stávajícího vedení ("drátů") mezi ústřednou a účastnickou zásuvkou od ČTc. Pokud se k zpřístupnění smyček přikročí, bude to pro alternativní operátory znamenat příležitost nabízet nové a kvalitnější služby stávajícím zákazníkům a to jen po menší technické úpravě (osazení modemy), tedy bez nutnosti nákladného budování alternativních vedení.


Trh telekomunikací po 1. červenci

Liberalizace telco trhu by měla přinést v první řadě zdravé konkurenční prostředí. To s sebou nese možnost svobodné volby, zkvalitnění služeb, rozšíření nabídky.

Ne všichni operátoři budu schopni držet krok s nejlepšími. Předpokládá se, že z počátečního boomu, který nastane po 1. červenci, vzejdou vítězně 2 - 3 nejsilnější operátoři, kteří se dočkají stabilizace trhu a z toho plynoucí zvýšení počtu zákazníků a tržeb. Ostatní budou pohlceni úspěšnějšími, nebo budou muset skončit.

Podle předpokladů společnosti Aliatel, obsadí alternativní operátoři 30% liberalizovaného trhu hlasových služeb. Plných 70% bude nadále v rukou Českého Telecomu. Oněch 30% si rozdělí pravděpodobně společnosti, které disponují rozsáhlým portfoliem kvalitních služeb a budou tak moci nabídnout výhodné "balíčky", kombinující například související hlasové a datové služby. Telefonování prostřednictvím kteréhokoliv z alternativních operátorů bude s největší pravděpodobností alespoň z počátku levnější než s ČTc. Rozhodovat bude právě přidaná hodnota a kvalita. Mezi vítěze si dovoluji tipnout GTS, Aliatel a jednoho ze dvojky Nextra/Contactel.

Autor: Pavel Hrůza
Datum: 14. června 2002 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz