Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Problémy a potřeby podnikových IT manažerů

Zajímavou akcí z řady First Tuesday bylo úterní setkání na téma "Role CIO aneb problémy a potřeby podnikových IT manažerů". Konference se udála v brněnském prezentačním centru společností AutoCont, Compaq a Microsoft nazvaném iCentrum. Akce, na niž byli pozváni obzvláště lidé odpovědní ve firmách za implementaci a chod IT technologií, měla být platformou pro diskuzi o roli a problémech IT manažerů, neboli CIO.

CIO (Chief Information Officer) je funkce, která v našich podnicích zdaleka není zažitá a případ od případu je chápána jinak. Postavení jednotlivých IT manažerů se liší jak pravomocemi, tak postavením ve firemní hierarchii a přístupem vedení firmy k této funkci vůbec.

Čelem k nám zleva: Vlastimil Veselý, Branislav Lacko, Lubomír Karpecki, Vladimír Kolodin.Po úvodním vystoupení hostitele konference, manažera iCentra Vladíma Kolodina a tradiční úvodní řeči Vlastimila Veselého z First Tuesday CZ se ujal slova Branislav Lacko z Ústavu automatizace a informatiky VUT. Promluvil o roli CIO z akademického pohledu a dal tak diskuzi jakýsi teoretický základ. Hlavním úkolem CIO je podle p. Lacka
- Aktivní ovlivňování firemních informačních strategií
- Účinná koordinace zavádění IT
- Tvorba mostů mezi dodavateli a uživateli
- Propagace kooperativní báze realizace IS s orientací na strategii

Velkým přínosem byla řeč nezávislého konzultanta a publicisty Lubomíra Karpeckého. Ten mimo jiné připravuje pro měsíčník Inside pravidelné analýzy a případové studie o využití ICT v jednotlivých segmentech české ekonomiky. Tato práce mu dala zkušenosti s konkrétními lidmi v konkrétních firmách a navíc je dokáže podat. Setkal se s různými typy CIO od člověka, který vlastními silami skládá servery, až po skutečné ICT odborníky s odpovídající pozicí v hierarchii podniku.

Jaká tedy je, nebo má být, role CIO v podniku? Myslím, že většina účastníků by se shodla na tom, že dobrý Chief Information Officer by měl tvořit průnik mezi světy technologií a podnikání. Měl by mít znalosti z obou těchto světů a zajišťovat jejich harmonický rozvoj v duchu win-win principu tak, aby technologie účelně podporovaly podnikání. Tato odpovědná funkce by měla být podřízena přímo generálnímu vedení, což se zatím děje velmi zřídka.
Autor: Pavel Hrůza
Datum: 22. listopadu 2001 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz