Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

First Tuesday bylo o B2B tržištích

Netradičně ve středu se uskutečnilo další setkání komunity First Tuesday na Brněnském výstavišti, tentokrát v rámci Strojírenského veletrhu. Přednášky ve znamení elektronických B2B tržišť. A bylo co poslouchat, neboť přednášejícími byly osoby nad míru povolané, téma bylo žhavé a dostatečně diskutabilní. Má tedy smysl provozovat v České republice B2B tržiště?

Pod názvem příspěvku Elektronický obchod v podniku tradiční ekonomiky vystoupil manažer projektů e-business David Kaprál s podniku opravdu tradiční ekonomiky - Vítkovice. Vítkovice se od loňského roku snaží hledat řešení pro snížení svých nákladů především v oblasti transakční. Zde se tedy internet přímo nabízel. Nejdříve byl vytvořen systém pro řízení výroby. Kdy jednotlivý zákazníci Vítkovic mají možnost sledovat proces přípravy a výroby v jednotlivých krocích. Tímto byly ušetřeny cestovní a jiné náklady obchodní partnerů a zákazníků především ze severských zemích. Dalším projektem byla e-aukce. V případě Vítkovic šlo o aukci na výběr nové auditorské firmy. Pro on-line aukci se nakonec sešly čtyři. I přes námitky Komory auditorů došlo k realizaci a aukce se uskutečnila. V této "soutěži" šlo o to, kdo stlačí cenu za nabízené služby nejvíce dolů, tedy kdo bude nejlevnější. Dle slov pana Kaprála tím firma ušetřila milióny korun neboť konečná a vyvolávací cena se lišila v desítkách procent.

V přednášce Realita e-tržišť ve světě a ČR vystoupil zakladatel a ředitel B2B centra Dalibor Wijas. Téma bylo opravdu aktuální, neboť tržišť stálé přibývá i na našem domácím poli. Dle slov pana Wijase je stále ještě prostor pro nové subjekty, jež svou specializací či službami typu outsourcing se můžou vyčlenit s konkurenčního prostředí a zvítězit. Otázka zda tržiště mají budoucnost či nikoliv autora tržiště Intelligo příliš netrápí. Reagoval tak na nedávno proběhlou písemnou výměnu názorů v časopise e-biz, v němž se na stranu odpůrců (ve smyslu zbytečnosti tržišť) vyjadřoval Jiří Hlavenka (předseda představenstva Computer Press). Možná proto, že Cpress ještě žádné tržiště neprovozuje...

Posledním hovořícím byl Jan Oplatek, zakladatel serveru dodejto.cz a ředitel stejnojmenné firmy (o projektu jsme nedávno psali). Dodejto.cz se zaměřila na dopravní tržiště a snaží se proniknout mezi stávající databanky dopravců. Jejími přednostmi jsou možnosti snižování nákladů pro uživatele a zrychlování procesů komunikace. Zajímavé však byly problémy s kterými se tato mladá firma potýká. Kromě očekávané malé povědomosti o této službě pak s neochotou měnit zaběhlé způsoby komunikace. Jak mezi objednavateli tak poskytovateli služby. Jak pravil Jan Oplatek, stále ještě funguje systém, kdy dispečer s tužkou v ruce vybírá mezi smluvně sjednanými partnery a nemá pražádnou touhu se učit ovládat počítač a internet.

Jak vidí spíkři budoucnost českých B2B tržišť?

David Kaprál, jakožto představitel privátního typu tržiště se nad touto otázkou nemusí příliš zamýšlet. Dalibor Wijas přiznal, že jeho původní vize všeobsahujícího B2B tržiště nebyla příliš reálná. Vyjádřil se dokonce ve smyslu , že vytvoření velkého dokonalého tržiště by stálo stovky milionů a investice by se vrátily v příštím tisíciletí. Budoucnost vidí spíš v menších, oborových tržištích. Jan Oplatek toto věděl pravděpodobně o něco dříve, protože s touto myšlenkou tvořil své dodejdo.cz.
Autor: Martin Žalmánek
Datum: 28. září 2001 Profil autora  

Martin Žalmánek

Student ekonomie a managementu na MZLU v Brně
CEO a zakladatel or2be.cz


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  
 Seznam komentářů  
Vypsat
Od
Téma
Datum

Martin Pokorný
Intelligo
08.11.2001 16:54