Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Newsletter 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Značka "Nákup bez obav" byla zařazena do projektu Česká kvalita

V průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně byla sdružení APEK předáno osvědčení o zařazení certifikátu "Nákup bez obav" do programu Česká kvalita. Při této příležitosti byly zároveň předány certifikáty Nákup bez obav doplněné již o logo Česká kvalita dvěma internetovým obchodům, jejichž sortiment je blízký nomenklatuře veletrhu - Bencar a Omegashop.

Podpora národních výrobců a dodavatelů služeb patří k prioritám většiny vlád a ani ta česká není výjimkou. Většina zemí pro tento účel mimo jiné využívá také národní značky kvality, které jsou udělovány výrobkům či službám, splňujícím podmínky vyplývající z certifikačních pravidel. Národní značka kvality přitom není jen prestižní záležitostí, ale přispívá i k propagaci daného výrobku či služby - součástí podpůrných programů totiž obvykle bývají i akce spjaté s propagací oceněných produktů.

Prvním pokusem o vytvoření národní značky kvality byl projekt Czech made. Bohužel, prestiž této značky postupně klesala a dnes již pro své držitele nemá téměř žádnou hodnotu - jen málokterý z nich ji totiž využívá jako referenci. A to je přece hlavní důvod, pro který by měli výrobci a dodavatelé služeb o získání národní značky kvality usilovat.

Snaha o podporu českých podnikatelů a firem prostřednictvím certifikátu kvality však naštěstí neskončila a Národní informační středisko pro podporu jakosti v rámci Národní politiky podpory jakosti vytvořilo nový - komplexní - projekt nazvaný Česká kvalita (CzQ). Ten mimo jiné zastřešuje i některé dříve existující obecné i oborové značky. Mezi nimi například i výše zmíněný Czech made. Od 18. září je do programu Česká kvalita zařazena i značka Nákup bez obav.


Česká kvalita - garant kvality českých výrobků

Program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb přijala vláda České republiky svým usnesením č. 685 ze dne 26. června 2002. Cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, ty které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele pouze zavádějící.

Jak z výše uvedeného vyplývá, program Česká kvalita není zřízen proto, aby certifikoval kvalitní zboží či výrobky, ale programy, které certifikáty kvality vydávají. Co to znamená? V první řadě Česká kvalita zaručí, že systémy certifikace, které využívají značky přijaté do programu, jsou objektivní a nezávislé. Za druhé - a to je neméně důležité - Česká kvalita nebude sama výrobky či služby certifikovat. Tuto odpovědnost přenechá zástupcům jednotlivých značek - tedy odborníkům, kteří rozumí problematice a mají v oboru zkušenosti.

Dá se tedy program Česká kvalita považovat za zlom ve vývoji situace kolem národní značky kvality? Zcela jistě ano. Poprvé se totiž v této oblasti objevuje program, jehož cílem není certifikovat výrobce a dodavatatele služeb, ale naopak samotné certifikační systémy. Odborné věci přitom program přenechává odborníkům a pouze dohlíží na jejich objektivitu a nezávislost.

Navíc, jak uvádí server Národní politiky podpory jakosti: "Jedním z důležitých společných pravidel všech značek, přijatých do systému Česká kvalita, je ověřená způsobilost výrobce, respektive poskytovatele služby k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality jeho produktů." Nemělo by tedy docházet k problémům, s nimiž se musely vyrovnávat některé dříve populární značky kvality. Několikrát se totiž stalo, že oceněný výrobek či služba se záhy ukázali býti nekvalitní.


Nakupujte bez obav

Certifikací kvality elektronických obchodů se Asociace pro elektronickou komerci (APEK) zabývá od roku 1999 a za tuto dobu certifikát APEK - známý jako "Nákup bez obav" - získalo čtyřicet elektronických obchodů z nejrůznějších oblastí.

Certifikovaný obchod - držitel značky "Nákup bez obav" - mimo jiné musí dodržovat slíbené dodací lhůty, odpovídat za kvalitu prodávaného zboží, odpovídat za zboží a řešit reklamace, zveřejňovat pravdivé informace a podobně. Asociace pro elektronickou komerci jako nejvyšší tuzemská autorita v oblasti elektronického obchodování pravidelně dodržování zásad kontroluje a výsledky z těchto kontrol zveřejňuje na svých webových stránkách.

Obchody, které podmínkám značky "Nákup bez obav" vyhoví, obdrží kromě certifikátu i certifikační tlačítko, které mohou umístit na stránkách elektronického obchodu. Nakupující tak okamžitě ví, že vybraný elektronický obchod splňuje přísná kritéria APEK a může bez obav nakupovat.


Nákup bez obav jako součást programu Česká kvalita

Zařazení značky "Nákup bez obav" do programu Česká kvalita jednoznačně zvýší její prestiž. Zároveň samozřejmě přispěje i ke zvýšení prestiže certifikovaných obchodů a také k jejich propagaci.

Hlavním cílem programu Česká kvalita je zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém trhu (a tedy i na českém Internetu) a umožnit jim orientaci při nákupu. Program umožnuje lepší prosazení značek kvality různých oborů, odborných cechů a sdružení a v konečném důsledku bude znamenat zlepšení nabídky kvalitního zboží a služeb na českém trhu. Kromě zlepšení informovanosti spotřebitelů je program také šancí pro domácí firmy, zejména malé a střední, aby upozornily zákazníky na kvalitu své produkce a svých služeb a tak zlepšily svou pozici na trhu.

Podle zákulisních informací se také uvažuje o tom, že v budoucnu bude držení značky Česká kvalita též zohledňováno ve výběrových řízeních.

APEK jako správce značky bude podle svého prohlášení na základě zařazení do program Česká kvalita také požadovat zviditelnění oborové značky pro "Nákup bez obav", což povede jak k propagaci certifikovaných internetových obchodů tak elektronické komerce jako celku.
Autor: David Kozák
Datum: 22. září 2003 Profil autora  

David Kozák

Redaktor serveru e-komerce.cz
Novinář a publicista.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz