Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

ubts - další zkratka, nebo nadějný produkt?

Na tuto otázku se nám pokusila odpovědět Eva Roháčková, která ve firmě Fincom.Net odpovídá za úspěšné uvedení ubts do života. Soudě dle jejího zápalu pro věc a přesvědčení o užitečnosti systému pro zákazníky, bude možná jedním z úspěšných systémů pro řízení e-komerce, kterým se povede dlouhodobě prosadit, a to nejen u nás, ale i v širším mezinárodním měřítku.

Co přesně ubts znamená? Ubts je Universal Business Transaction System, což přeloženo znamená univerzální systém pro obchodní transakce. Dle Fincomu pomáhá zákazníkům nastolit spolehlivé procesy v oblasti e-komerce a m-komerce. Ubts umožňuje pomocí internetu a mobilních sítí GSM efektivně podporovat obchodní a marketingové transakce, řídit prodejní kanály, redukovat administrativní náklady, optimalizovat celopodnikové procesy a získávat nové příležitosti.

Systém je určen k efektivní implementaci obchodních modelů e-komerce a m-komerce, ke kterým tradičně patří distribuce informací, řízené prodeje prostřednictvím partnerů, řízení marketingových aktivit, rozšiřování exportních aktivit, řízení servisních činností, věrnostní zákaznické programy atd. Konkrétně se tyto výhody projeví v oblasti elektronického zpracování a individualizace nabídek, zpracování objednávek, řízení cen, řízení prodejních kanálů či marketingových akcí s pomocí využití e-mailových a SMS zpráv apod.

V reálu to znamená především fakt, že má organizace k dispozici jednotnou informační platformu pro uchovávání a distribuci informací pro všechny účastníky určité obchodní transakce, ať už uvnitř firmy či zvenku, a to celé v reálném čase.

Zní to jednoduše, ve skutečnosti to však bývá kámen úrazu mnoha firemních struktur a skutečná možnost získat konkurenční výhodu v dnes obvyklém vysoce konkurenčním podnikatelském prostředí, zejména pro organizace se složitou a rozvětvenou strukturou nebo firmy s mnoha distribučními kanály či partnerskými sítěmi.

Systém ubts kromě toho lze velmi efektivně nasadit v oblasti marketingu, za zlomek ceny běžné pro design a realizaci klasických kampaní lze velmi rychle při využití e-mailu a SMS rozjet marketingovou kampaň daleko přesněji zaměřenou na úzce definovanou skupinu zákazníků.

Za zmínku stojí i možnost na míru šité péče o klíčové zákazníky. Firmy využívající ubts mají možnost cíleně a přesně reagovat na chování svých VIP klientů a pružně se přizpůsobit jejich momentálním potřebám a nárokům. Diky statistické podpoře dané ubts jsou takové změny viditelné a kvantifikovatelné, což přináší pozitivní efekt pro obě strany.

Zajímalo nás, pochopitelně, čím se ubts odlišuje dle tvůrců od jiných systémů slibujících stejné zázraky. Dle Evy Roháčkové jsou to tři hlavní aspekty.
Jedná se především o možnost využití GSM sítí pro přenos informací, souběžné využití pro obchod i marketing, a vynikající možnost nastavení zákaznických věrnostních programů, a to vše při minimálních investicích pro klienta do infrastruktury.

Systém ubts si totiž neklade za cíl nahradit firemní informační systémy typu SAP. Tvůrci jej vidí spíš jako nadstavbu těchto běžných informačních systémů pro oblast e-komerce a m-komerce. Systém ubts je outsorcován, tudíž není nutná investice do HW a SW a využití systému je možné reálně ve velice krátké době (jeden až dva měsíce dle složitosti projektu).

Zajímavá je i první zkušenost využití systému mimo sféru IT, a to pro distribuci stavebních materiálů. Potvrdila se velká výhoda začlenění GSM jako možného komunikačního kanálu, který je stále pro mnoho lidí a firem mimo oblast IT daleko srozumitelnějším a běžnějším komunikačním médiem než je internet.

Klient má v ubts poměrně velkou volnost co se týče volby využívaných služeb, komunikovat může, ale nemusí. Zároveň má ubts ambice expandovat i na jiné trhy, zpočátku klasicky do Slovenska, Polska a Maďarska. Už dnes má systém šest jazykových mutací.

Budoucnost ukáže, nakolik realita odpovídá očekávání tvůrců a jestli zákazníci budou sdílet stejné nadšení pro tento produkt jako tvůrci. Každopádně se zdá ubts být praktickým a sympatickým produktem, který si zaslouží pozornost. Pokud vás zaujal, podrobnosti naleznete na www.ubts.cz, zástupci Fincom.Net vám určitě rádi odpoví na jakýkoliv dotaz.
Autor: Ľubica Domanová
Datum: 15. května 2002 Profil autora  

Ľubica Domanová

Zakladatelka české pobočky Ashburn International
Business Development Director Ashburn International
Poradce pro oblast internetového podnikání


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz