Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Je internet nástrojem globalizace nebo automatizace?

I když je jednou z největších výhod obchodního média s názvem internet jeho globální dosah, ukazuje se, že ve většině případů slouží internet spíše k automatizování a zefektivňování zažitých procesů než k expanzi byznysu do nových oblastí.

Globální business-to-business e-komerce sice stále roste, převažující trend je ovšem růst objemu transakcí mezi obchodními partnery v rámci jednotlivých regionů.

Tyto názory dokládá také výzkum organizace Center for Research on Information Technology and Organizations (CRITO), který zkoumal pohled společností na roli internetu jako distribučního kanálu. Největší část dotázaných uvedla, že internet v jejich společnosti slouží pouze k oslovování tradičních distribučních kanálů. Pouze 15, respektive 13, procent společností používá internet pouze k oslovování nových trhů nebo internetem nahrazuje tradiční distribuční kanály. Výzkumu se zúčastnilo přes 2000 společností z deseti zemí.

Graf: Jak hodnotí globální společnosti roli internetu jako distribučního kanálu


Graf: Jak hodnotí globální společnosti roli internetu jako distribučního kanálu
Zdroj: Center for Research on Information Technology and Organizations, 2002


Podobný výzkum u nás pro TELE2 a BMI sdružení uskutečnila v 900 firmách do 100 zaměstnanců společnost DEMA. Podle českých firem, které se výzkumu zúčastnily, charakterizuje novou ekonomiku nejlépe "stálá dostupnost služeb".

Za další výrazný a průkazný rys nové ekonomiky je označována rychlost obchodních operací. Jako třetí charakteristiku v pořadí udávají všechny firmy nové způsoby práce a řízení, které nová ekonomika vyvolává a vyžaduje. Vítězí tedy aspekty, které mají blízko k automatizaci a zefektivňování stávajících obchodních procesů. Kde je globální dosah a možnost oslovovat nové trhy? Tyto vlastnosti jsou pravděpodobně zahrnuty pod "jiné aspekty" s preferencemi 0.3%.


Tabulka: Který aspekt charakterizuje tzv. novou ekonomiku založenou na využívání informačních technologií a internetu?

Rychlost obchodních operací
23.7%
Dostupnost služeb 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
39.5%
Nové způsoby práce a řízení
15.2%
Důraz na spokojenost zákazníka a celkový zákaznický servis
9.8%
Nižší provozní a režijní náklady
7.3%
Intenzivnější konkurenční boj
4.1%
Jiný aspekt
0.3%K jedné oblasti elektronického podnikaní však společnosti přece jen vzhlížejí s nadějí na globalizaci nebo rozšíření svého byznysu: Podle zatím nepublikované části výsledků studie společnosti DEMA považuje největší část firem (23%) za největší přínos elektronických tržišť právě možnost proniknutí na nové trhy.


Co je příčinou?

I když internet umožňuje bez problému podnikům představit své zboží a služby globálně, neznamená tato možnost automaticky průnik na nové trhy. Internetová prezentace a schopnost přijímat objednávky ze zahraničí jsou pouze jedny ze základních nástrojů exportní strategie. Tu je třeba budovat dlouhodobě, s přihlédnutím ke specifickým aspektům daných trhů.

Na výběr obchodního partnera v rámci elektronických systémů působí vedle tradičních faktorů jako je kvalita/cena další vlivy. V této souvislosti uvádí společnost eMarketer příklad americké těžební společnosti Quadrem, jejíž elektronické B2B tržiště patří mezi nejúspěšnější. Na případu tržiště této společnosti je zajímavý fakt, že i když umožňuje partnerům ze všech regionů nakupovat od všech společností zapojených do této sítě, většina transakcí se odehrává mezi subjekty v rámci stejného regionu.

Autor: Pavel Hrůza
Datum: 18. července 2002 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz