Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Go Digital: Malé a střední firmy u nás nezaostávají za Evropou II

V minulém díle jsem představil iniciativu Evropské komise nazvanou Go Digital, která má pomoci malým a středním firmám zapojit se do elektronického obchodování. Součástí iniciativy byl i výzkum připravenosti malých a středních firem na digitální věk. Nyní přinášíme další část výsledků tohoto průzkumu.

Připomínám, že cílem výzkumu TELE2 a BMI sdružení bylo zmapovat názorovou orientaci představitelů malých a středních podniků (s maximálním počtem 100 zaměstnanců) u nás, současné a uvažované chování firem z této kategorie při uplatňování informačních technologií a internetu v praxi, se zvláštním zřetelem na moderní způsoby komunikace a elektronického obchodování.

Dotazováni byly z největší části čelní představitelé firem. Jednalo se o majitele nebo ředitele (54.5%) a top management (16.1%), necelých 20 procent odpovědí připadá na nižší vedoucí, odborníkům z řad zaměstnanců patří necelých 10% odpovědí. Podíl firem ze sféry obchodu, výroby a služeb byl téměř vyrovnaný. 39% zúčastněných firem zaměstnává do 10 lidí, 34% 11 - 50 osob a 27% dotázaných firem patří do kategorie 51 - 100 zaměstnanců.


Připojení k internetu

Firmy s větším počtem zaměstnanců jsou obecně více nakloněni využití internetu než firmy menší. Připojení k internetu má 95% firem o 51 - 100 zaměstnancích, 82% firem s 11 - 50 zaměstnanci a 62% firem do 10 zaměstnanců. V nejmenší kategorii také vykázalo největší procento firem neochotu k připojení do internetu v budoucnu. Pro srovnání uvádím procenta malých a středních firem z Evropské unie (tentokrát do 250 zaměstnanců) s přístupem k internetu.

Graf: Procento firem do 250 zaměstnanců v EU s přístupem k internetu

Graf: Procento firem do 250 zaměstnancůMezi typy připojení převládá klasický dial-up (43%), následuje pevná linka (25%), euroISDN (20%), bezdrátové mikrovlnné spojení (9%), 2 procenta se připojují přes mobilní telefon, 1% přes satelit.


Web a jeho funkce ve firmách

61% českých firem do 100 zaměstnanců má vlastní internetovou prezentaci. 22 procent firem plánuje pořízení webu do konce letošního roku, 17% firem neplánuje vstup na internet.

Samotná přítomnost na internetu ještě v žádném případě nevypovídá o efektivnosti využití tohoto média. Podíváme jaké funkce plní webové stránky malých a středních firem:

Graf: Jaké funkce plní webové stránky firmy


Graf: Jaké funkce plní webové stránky firmy


Mezi nejčastěji uváděné funkce patří propagace výrobků a služeb (50%) a posílení znalostí o společnosti (47%). Poslední údaj je poměrně překvapivý, protože tuto funkci by měla plnit snad drtivá většina firemních webů... Mezi nejméně často uváděné patří "pokročilejší" funkce jako je prodej výrobků a služeb (35%) a komunikace s obchodními partnery (39%). Nejméně častá (9%) funkce je nábor nových zaměstnanců. Tato metoda náboru patří mezi nejúčinnější, malé procento mohl způsobit velký podíl (39%) firem do 10 zaměstnanců v dotazovaném vzorku.

Co používají firmy pro propagaci svých webů? Mezi způsoby propagace webu převládá použití firemních materiálů (38%), následují internetové vyhledávače (29%), internetové katalogy (27%), reklamní emaily (18%), reklama v médiích (17%), propagace na partnerských webech (11%), bannerová reklama zdarma (výměnné systémy) - 10%, synergická vzájemná propagace projektů (9%), prodejní koalice se 4 procenty a konečně pouze 3 procenta firem využívá placených bannerových kampaní.

Autor: Pavel Hrůza
Datum: 7. června 2002 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz