Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Nápady x Investice

S velkým potěšením sleduji, jak se nám na e-komerce.cz vyvíjí dialog na téma investičních aktivit v oblasti internetu. Je to velmi užitečný proces, který nám napomůže přiblížit stanoviska jednotlivých zainteresovaných skupin a získat objektivnější obraz situace. O penězích je nutné mluvit a přemýšlet naprosto pragmaticky a racionálně.

Ještě stále se při dialogu o investicích do internetových projektů v ČR zapomíná na jeden velmi důležitý aspekt – a sice uživatele těchto služeb. A přitom oba aspekty – jak nápady, tak investice, jsou s ním úzce spjaty.

Nápady

Z mých zkušeností v této oblasti vyplývá několik skutečností. Nápadů, jak lze internetu využít v praxi, máme v Čechách skutečně dost. Mají ovšem velmi často společného jmenovatele: jsou zajímavé především pro tvůrce nápadu. Velmi často je původce takového nápadu pohlcen nadšením nad skutečností, že to jde. Málokdy si klade otázku, zda to někdo potřebuje. Abychom si rozuměli, díky bohu za ty nápady, pokud chce někdo úspěšně implementovat nápad v praxi, musí být samozřejmě stoprocentně přesvědčen, že to bude fungovat. Ale je velký rozdíl mezi vynálezcem a businessmanem. Vynálezce musí být fascinován nápadem, businessman musí být fascinován praktickým využitím.

Dalším společným jmenovatelem některých internetových nápadů je vynalézání kola podesáté. Co tím myslím? Pokud přistupujete k internetu z hlediska, co je možné, je dost pravděpodobné, že někoho jiného napadne totéž co vás. Málokterý český internetový vynálezce si dá tu práci, aby zjistil, jestli v oblasti, která jej fascinuje, už náhodou někdo nepřišel se zajímavým řešením. Pokud by tak učinil, často by zjistil, že buď může svůj zájem nasměrovat jinam (pokud mu jde o vskutku originální věc), nebo se může pustit do zdokonalení nápadu podle konkrétních podmínek v jeho prostředí. Ušetřil by tím spoustu času a zklamání. Daleko lépe se totiž prodávají řešení, která jsou ověřená praxí a jsou kompatibilní se světem.

Existuje ovšem i opačný extrém. Slepé kopírování nápadů, které uspěly jinde (hlavně pak ve státech). Není totiž nic horšího než činit tak bez pochopení, jak funguje trh a uživatel v prostředí, které chci kopírovat. Možná bude snadnější najít kapitál, takový projekt je ovšem skoro automaticky odsouzen k neúspěchu.

Investice

Investice v oblasti internetu rovněž souvisejí s výše napsaným. Investoři v této oblasti musí na sebe vzít nejen jejich klasickou roli, tzv. “reality check”, čili prověření, zda je nápad skutečně realizovatelný v podobě navrhované předkladatelem projektu. Částečně (někdy i kompletně) musí suplovat podnikatelský faktor, to znamená navrhnout, jak nápad prakticky využít (přesto spousta nápadů zůstane podnikatelsky nevyužitelná).

A tady je kámen úrazu. Jen někteří investoři mají potenciál takový úkol zvládnout. Je daleko pravděpodobnější, že tento úkol zvládnou investoři, kteří už nějaké zkušenosti s internetovým podnikáním mají (v podobě úspěšné investice), nebo fondy založené internetově zaměřenými firmami jako je Microsoft, Compaq, AOL (samozřejmě si budou vybírat projekty, které se hodí do jejich portfolia). Pro klasické investory totiž mohou náklady na získání potřebného know-how převýšit zisk z transakce. Problémy mohou rovněž nastat s časovou náročností a analýzami návratnosti. Pro trh jako je ten český to platí dvojnásob.

Uživatel

Je důležité si uvědomit, že internet sice způsobil svého druhu revoluci, nezměnil však základy ekonomiky a podnikání: stále platí, že podnikání má především přinášet zisk. Co je ale u internetu jiné, jsou nástroje, které má pro splnění tohoto úkolu k dispozici.

To se týká i uživatele. Zisk je totiž možné produkovat pouze, pokud pro svůj nápad zajistíte dostatek uživatelů. Na rozdíl od klasického podnikání je internet schopen nejen obsluhovat existující uživatele, ale sám si je vytvářet. To samo o sobě není také nic nového, pro internet je to pouze daleko snadnější a rychlejší proces.

Čili nejde jen o to, aby v Čechách překonali investoři a internetový vynálezci nedůvěru k sobě navzájem a naučili se komunikovat. Jde hlavně o získání důvěry uživatelů. A to v českém prostředí není úkol snadný. Naše skeptičnost je již pověstná daleko za hranicemi tohoto státu. Bohužel se jedná o skeptičnost spíše destruktivní, ne konstruktivní. Ovšem pokud chceme v Čechách na internetu podnikat, nezbývá než se do tohoto úkolu pustit, jelikož je nezbytným předpokladem pro vývoj této oblasti u nás.
Autor: Ľubica Domanová
Datum: 30. března 2000 Profil autora  

Ľubica Domanová

Zakladatelka české pobočky Ashburn International
Business Development Director Ashburn International
Poradce pro oblast internetového podnikání


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  
 Seznam komentářů  
Vypsat
Od
Téma
Datum

Tomáš Bobek
Slepé kopírování nápadů...
30.03.2000 16:37