Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Nový systém registrace v národní doméně .cz

Národní doména .CZ prochází zlomovým obdobím. Dosud aktuální systém jediného Registrátora skončil a od 15.9. byl nahrazen systémem novým. V jeho rámci budou registraci a správu záznamů jednotlivých domén pro koncové "zákazníky" zajišťovat tzv. Regitrátoři. Na českém internetovém nebi by tak mělo dojít ke vzniku klasického tržně-konkurenčního prostředí, jehož důsledkem by mohlo být i snížení registračních a udržovacích poplatků.

Registrovat vhodnou doménu si musí každý, kdo chce skutečně naplno využít potenciál Internetu. Počet registrací proto - v souladu s rostoucím počtem aktivních uživatelů - stoupá. To v důsledku znamená, že náklady na registraci a správu jednotlivých domén úměrně klesají. A výsledek? V normálním konkurenčním prostředí takový vývoj obvykle znamená jediné - ceny se sníží, čož v důsledku obvykle zvýší zájem zákazníků a tedy i objem tržeb. U nás, bohužel, byl ovšem dopad tohoto vývoje nulový. CZ.NIC zarputile odolával pokusům o demonopolizaci trhu a při zmínkám o snižování cen se jeho představitelé jen tiše usmívali. Počet registrovaných domén přitom již přesáhl 140 tisíc.


Decentralizace národní domény

O nutnosti decentralizovat správu národní domény se hovořilo snad ještě dříve, než se pojem Internet stal obecně používaným slovem. Jenže mluvit o něčem je jedna věc a realizovat to je věc druhá. Sdružení CZ.NIC se úspěšně bránilo jakýmkoliv pokusům o změnu. Nakonec se ale dobrá věc přeci jen podařila a stávající centralizovaný systém registrací se mění.

Jenže situace není tak růžová, jak by se snad na první pohled mohlo zdát. Stát se Registrátorem totiž nebude vůbec snadné. Každý, kdo se bude "smluvním partnerem se statutem Registrátora" chtít stát musí za "zřízení (či obnovení), údržbu a provoz komunikačního kanálu, plus zajištění funkcí centrálního systému" zaplatit 150 tisíc korun za rok - a to předem. Zároveň musí složit "zálohu určenou k hrazení poplatků za služby sdružení CZ.NIC". Její výše byla stanovena rovněž na 150 tisíc. A tyto peníze se budou muset Registrátorovi nějak vrátit...

Centrální správce národní domény - sdružení CZ.NIC - navíc stanovilo "velkoobchodní ceny" v takové výši, že Registrátoři de facto nemají možnost, jak s cenou registrací manipulovat. Registrační poplatek (jednorázový) byl stanoven na 400 korun, za udržování záznamu (roční poplatek) si CZ.NIC hodlá účtovat 600 korun. Když si uvědomíme, že se registrátorům musí nějak vrátit jejich investice (ve výši minimálně 150 tisíc korun, když nepočítáme nutné náklady na vybudování infrastruktury a na zaměstnance, kteří budou zajišťovat všechny potřebné úkony), navrhované nákupní ceny jim opravdu mnoho prostoru k manipulaci nedávají.

Podle všeho se dá očekávat, že konečný počet Registrátorů nebude nijak vysoký. V některých médiích se navíc objevily názory, že podmínky stanovené sdružením CZ.NIC diskriminují malé firmy. Ty si totiž dost dobře nemohou dovolit zaplatit 300 tisíc korun a čekat, až se jim tato investice vrátí (velké webhostingové firmy naopak s výší poplatků souhlasí). Firem, které s CZ.NIC podepsaly Smlouvu o ochraně informací a mají tedy zájem získat statut Registrátora, je v současné době 18 (ZONER software, IGNUM, GLOBE INTERNET, KRAXNET, Web4U, Czech On Line, CP Online, SPIDER.CZ, INTERNET CZ, GENERAL REGISTRY, MIRAMO, ha-vel family, ČESKÝ TELECOM, Labrora, ELEKTRO ENGINEERING, plus 3 firmy, které nesouhlasily se zveřejněním informace o uzavření této smlouvy; stav k 15.9.2003) a nedá se očekávat, že by jejich počet nějak radikálně vzrostl.


Decentralizace, versus uživatel

Na běžného uživatele nebude mít decentralizace národní domény zpočátku žádný vliv. Oficiálně byl sice termín změny systému stanoven na 15. září, ovšem Registrátoři (kteří budou schváleni představenstvem CZ.NIC) svou činnost ve skutečnosti zahájí nejdřívě 13. října.

Dosud registrované domény budou 15.9. dočasně převedeny pod správu specifického Registrátora tzv. Last Resort Registratora (LRR). Jeho úkolem bude provozovat služby pro klienty, jejichž domény by se díky zániku jejich Registrátora mohly stát bezprizorními. Nebude však poskytovat klasické služby, respektive poskytovat je bude, ovšem jeho ceny po 1.1.2004 výrazně vzrostou a budou několikanásobně převyšovat nákupní ceny pro ostatní Registrátory. Každý držitel domény by si proto měl do 1.1.2004 vybrat svého Registrátora a převést k němu své domény.

Decentralizace národní domény přinese i další novinky. Asi nejviditelnější změnou bude možnost doménu zaregistrovat až na 10 let (stávající systém umožňoval registraci pouze na jeden rok). Držitel se tak nebude muset každý rok starat, zda má či nemá zaplacenu svou drahocenou doménu a navíc možná i ušetří...


Změna k lepšímu? To těžko!

Většina odborníků si od decentralizace registračního procesu v národní doméně .CZ slibovala radikální snížení cen. Předpoklad však nevyšel a ceny se pravděpodobně změní jen nepatrně. Příčinou je přitom opět CZ.NIC a jeho cenová politika. Ptáte se, jak je to možné? Jednoduše - neexistuje žádný způsob, jak CZ.NIC přinutit, aby svá rozhodnutí revidoval. Proti jeho cenové politice přitom protestují v podstatě všichni, včetně nejvýznamnějších českých firem působících v oblasti webhostingu.

Jak tedy hodnotit demonopolizaci? V podstatě velice lakonicky - nic se nezmění, protože nemůže... Z počátku se sice zdálo, že demonopolizací budou konečně vytvořeny podmínky pro vznik konkurenčního prostředí v oblasti registrace domén. Bohužel, posléze se ukázalo, že žádné tržní prostředí nevznikne, neboť nemá kde vzniknout. Jedinou oblastí, ve které by se jednotliví registrátoři snad mohli od sebe lišit, jsou služby. Jenže služeb, které se k registraci domén a správě záznamů vztahují je málo, takže i v této oblasti prostor pro vznik konkurenčního prostředí chybí.

Výsledkem decentralizace tak budou opět pouze další povinnosti pro uživatele, kteří - nemají-li v kolonce "plátce" domény uvedeného některého ze žadatelů o statut Registrátora - budou muset zažádat o změnu. V opačném případě by je totiž mohla potkat nepříjemnost v podobě výzvy k úhradě udržovacího poplatku ve výši 2.400 korun. 1.1.2004 totiž končí přechodné období, po které bude Last Resort Registrator účtovat držitelům stávající ceny. Od ledna se ceny radikálně zvýší. Každý držitel domény si tedy musí rychle vybrat svého registrátora a převést k němu své domény.
Autor: David Kozák
Datum: 16. září 2003 Profil autora  

David Kozák

Redaktor serveru e-komerce.cz
Novinář a publicista.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  
 Seznam komentářů  
Vypsat
Od
Téma
Datum

Harry
Konkurence?
16.09.2003 10:37
Martin
Konkurence?
16.09.2003 14:40
Martin
Konkurence?
17.09.2003 11:31
josef
Konkurence - a v ČR ??? :-)
23.09.2003 14:41