Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Doménový portál DOMÉNY.CZ nabízí nový přístup k držení .CZ domén a zavádí dva nové unikátní modely registrace

Největší komerční registrátor .CZ domén, společnost GLOBE INTERNET, představuje dva nové modely registrace domén, které řeší problematiku ochrany údajů o držiteli domény. Nové modely s názvem SECURE a ANONYM představují krok vpřed v přístupu k zákazníkovi.

Model s názvem SECURE představuje novou dimenzi pro bezpečnost držení doménového jména. Nabízí držiteli domény jak jistotu kontroly nad veškerými změnami na doméně, tak především jistotu včasných úhrad veškerých poplatků za doménu.

Držitel domény je informován o změnách týkajících se jeho domény a o blížící se expiraci domény a to nejen klasicky e-mailem, ale i všemi ostatními dostupnými komunikačními prostředky, tedy telefonicky, faxem nebo poštou.

Režim změn u modelu SECURE vyžaduje aktivní potvrzení oprávněné osoby pro každé změny v doméně, v subjektu nebo v kontaktu. Tím je zabezpečeno, že není možné s doménou manipulovat bez vědomí a souhlasu oprávněné osoby a to ani nepřímo provedením změn subjektu držitele domény, nebo kontaktů. Pro konfirmaci změny je vždy požadována potvrzující e-mailová zpráva.

Registrátor GLOBE INTERNET navíc garantuje dvanáctiměsíční ochrannou lhůtu po expiraci domény – pro případ, že by se držitel domény – ať již z jakéhokoliv důvodu - nestihl v běžné lhůtě dozvědět o uplynutí předplatné lhůty své domény.
Jak uvádí Karel Umlauf, jednatel spol. GLOBE INTERNET: „V nastavení podmínek modelu SECURE jsme vycházeli z požadavků držitelů domén, pro které je doména základním stavebním kamenem jejich podnikání a jako taková by pro ně měla její ztráta nevyčíslitelné, a často fatální důsledky.“

Model SECURE lze aplikovat pouze na .CZ domény registrované prostřednictvím registrátora GLOBE INTERNET nebo převedené do jeho správy.
Nabídka modelu SECURE je umístěna na adrese http://secure.domeny.cz. Cena za registraci činí 990,- Kč, udržovací poplatek na rok 1.990,- Kč.

Druhou novinkou v nabídce registrátora GLOBE INTERNET je model ANONYM. Ten umožňuje skrytí citlivých kontaktních údajů o skutečném držiteli domény v centrálním registru .CZ domén, které jsou jinak při registraci .CZ domény povinně vyžadovány  a jsou následně vystaveny ve veřejně přístupném centrálním registru. Jedná se o vysoce citlivá osobní data – rodné číslo, číslo osobního dokladu - která v kombinaci s dalšími povinně uváděnými osobními údaji jako jméno, adresa vystavují zákazníka vysokému riziku možného zneužití údajů z tohoto nechráněného veřejného zdroje.

Princip modelu ANONYM spočívá v tom, že doména je navenek držena přímo speciálním subjektem GLOBE INTERNET – REPRESENTATIVE. Ve skutečnosti je držitelem domény, a tím i veškerých práv s doménou volně nakládat, zákazník, a to na základě dvoustranné smlouvy, uzavřené mezi ním a registrátorem GLOBE INTERNET. Tato smlouva definuje vzájemné vztahy a povinnosti GLOBE INTERNET jako registrátora, a zákazníka jako oprávněného držitele domény .CZ. Smlouva zaručuje zákazníkovi stejná práva k jeho doméně, jako má kterýkoli jiný držitel domény vedený v centrálním registru .CZ domén. Oprávněný držitel domény má tedy právo kdykoliv měnit nastavení DNS záznamů a veškeré technické a administrativní údaje domény vedené v centrálním registru: autoritativní DNS pro doménu, údaje v subjektu nebo kontaktu technického správce domény, identifikátor subjektu technického správce, popis k doméně apod. Zákazník se může samozřejmě i kdykoliv rozhodnout o změně modelu ANONYM na klasický model držení domény.

Nabídka modelu ANONYM je umístěna na adrese http://anonym.domeny.cz. Registrační poplatek činí 3.000 Kč, udržovací poplatek pak 1.990 Kč.

Obě služby budou spuštěny k 1.březnu 2004.
Autor: Redakce
Datum: 27. února 2004

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  
 Seznam komentářů  
Vypsat
Od
Téma
Datum

Lubomir Chrobak
Registrátor GLOBE INTERNET navíc garantuje dvanáctiměsíční ochrannou lhůtu po expiraci domény
28.02.2004 09:44