Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Kandidátské země EU potřebují inovační politiku

Evropská komise si dobře uvědomuje, že pro ekonomickou sílu a stabilitu EU po přijetí nových členů, bude důležité zajistit co nejmenší rozdíl v ekonomické vyspělosti mezi novými členy a tradičními lídry regionu. Nutnou práci za kandidátské země odvést nemůže, snaží se ale k jejich rychlejšímu rozvoji přispět cennými informacemi. Každý rok nechává vypracovat několik studí, zaměřených na aktuální ožehavá témata evropské integrace. Podle studie "Inovační politika v šesti kandidátských zemích" je klíčovým problémem kandidátských zemí absence inovační politiky.

Potřeba nových mechanismů pro podporu inovace a obnovení průmyslu je jedno z hlavních zjištění studie "Innovation Policy in Six Candidate Countries" financované Evropskou komisí. Tyto mechanismy by pomohly přiblížit se členským státům EU a vytvoření vnitřní sítě mezi technologicky slabými domácími firmami a technologicky vyspělými firmami se zahraniční účastí.

Autoři vidí zvýšení inovace a obnovení průmyslu jako klíčové faktory růstu a konkurenceschopnosti šesti kandidátských zemí (Kypr, ČR, Estonsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko) na evropském trhu. Autoři studie poukazují na pouze omezený okruh inovativních firem, svázaných často negativním pohledem na podnikání a zmatkem mezi dodavateli, technologiemi a manažerskými zdroji.

K přežití a úspěchu v informačně založené ekonomice (knowledge-driven economy) a adaptaci na rychle se měnící realitu globalizace je ovšem potřeba nejen být otevřený změnám a inovaci, ale také naplno využít svého potenciálu a dodat nové produkty na trh. Pro kandidátské země je potřeba integrace do globálního trhu a EU samotné ještě mnohem důležitější.

Chybí vyzrálá inovační pravidla

Podle studie zatím není v žádné z šesti kandidátských zemí inovační politika. I když jsou v některých zemích více, v jiných méně patrné optimistické známky inovačních snah, funkční koordinovaná inovační politika a výzkumná síť teprve čeká na vytvoření. Ty pak mohou pomoci vytvořit příznivější pohled na podnikání, zlepšit přístup ke kapitálu a rozšířit marketingové schopnosti zaměstnanců.

K vytvoření funkční inovativní politiky je však nutné odstranit nedostatek relevantních informací. Z tohoto důvodu připravili autoři studie dokument "Simulated Scoreboard on Innovation in Six Candidate Countries", odhalující nerovnoměrnosti ve vývoji kandidátských zemí ve srovnání se současnými členy EU a výsledky dosažené jednotlivými zeměmi podle různých kritérií. Dokument je ke stažení na adrese www.cordis.lu/innovation-smes/scoreboard/home.html.

Dostupnost

Studie Inovační politika v šesti kandidátských zemích je jednou z řady studií vydávané každý rok Evropskou komisí. Dokument, obsahující mimo jiné 6 samostatných studií, jednu pro každou z kandidátských zemí a názory shromážděné na souvisejících workshopech je ke stažení na adrese www.cordis.lu/innovation-smes/src/studies.htm, nebo může být vyžádán na adrese innovation@cec.eu.int.
Autor: Pavel Hrůza
Datum: 9. listopadu 2001 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz