Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Vyhlídky e-komerce ve východní Evropě

I přes značný meziroční růst východoevropské e-komerce, zůstává tento region hodně daleko za jinými ekonomicky vyspělými regiony. Okolo roku 2005 bude podle předpovědí objem elektronického obchodování v tomto regionu tvořit pouhé jedno procento globální e-komerce.

Společnost AMR Research předpovídá, že díky rostoucí penetraci internetových technologií, bude příštích několik let činit meziroční nárůst východoevropské e-komerce kolem 90%. Z objemu 7 miliard USD za rok 2000 tak e-komerce naroste až na 182 miliard dolarů v roce 2005.

Jakkoliv se tato čísla jeví optimisticky, zůstává objem e-komerce v tomto regionu i při splnění této optimistické vize daleko za západní Evropou. Zmíněný objem pro rok 2005 bude činit pouze 1% globálního světového elektronického trhu, což je relativně velmi malá část, zvláště ve srovnání se západní Evropou, kde se uskuteční 22% světové e-komerce.


V B2B disciplíně vede Polsko

Podobná situace je v B2B oblasti ve střední Evropě (Česká republika, Maďarsko, Polsko). Společnost IDC předpovídá tomuto sektoru meziroční růst kolem 180% v letech 2001 až 2006, kdy bude objem B2B e-komerce činit 1.25, respektive 23 miliard dolarů. Dlužno podotknout, že působivého růstu dosáhne středoevropská B2B hlavně díky velmi nízkému počátečnímu stavu.

Podle stejného zdroje vzroste také objem B2B obchodování na elektronických tržištích z 13% v roce 2001 na 31% v roce 2006. Velká část tohoto objemu bude realizována v Polsku. Tamní průmysloví hráči jsou podle IDC mnohem více nakloněni elektronickému obchodování než jejich kolegové v České republice a Maďarsku.

V jihovýchodní Evropě (Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko, Slovinsko) je situace značně rozdílná, existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. To platí jak pro B2B, tak pro B2C sektor. Značný růst je však předpokládán i v tomto regionu. Na celkovém objemu, kterou má východoevropská e-komerce dosáhnout v roce 2005 (viz první odstavec) se budou zmíněné země podílet sumou 650 milionů USD.


Mohou přijít lepší časy

Stejně jako v mnoha jiných regionech, včetně některých zemí západní Evropy, existuje u východoevropských manažerů určitá neochota k implementaci e-business systémů. Výsledkem je nestejnoměrná penetrace těchto technologií, která brzdí celý region jako celek. Jsou tu však náznaky, že tomu tak nemusí být na dlouho. Podle zprávy "Digital Planet 2002: The Global Information Economy" organizace World Information Technology and Services Alliance zaznamenala východní Evropa větší procentuální nárůst výdajů do informačních a komunikačních technologií než Severní Amerika, Latinská Amerika, Střední východ a Afrika dohromady.

Pokud tento trend vydrží ještě několik let, vyzní pro náš region srovnání s technologicky rozvinutým západem mnohem, mnohem lépe.
Autor: Pavel Hrůza
Datum: 10. května 2002 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz