Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Příjmy SAS rostou díky CRM

SAS ohlásil finanční výsledky za fiskální rok 2000. Výsledky se společnosti oznamovaly pravděpodobně velmi dobře. V tiskové zprávě představitelé SAS odhalují také lecos z toho co stojí za úspěchem této společnosti a neobvykle podnětně naznačují další směřování firmy.

Celkový příjem se zvýšil o 10,1 procenta (16 procent před úpravou na ztráty z měnových kurzů) na 1,12 miliardy dolarů. Tento rok je již v pořadí čtyřiadvacátým rokem, kdy příjmy společnosti SAS vyjádřeny v procentech dosáhly dvouciferního růstu. Růst příjmů byl důsledkem rychle se rozvíjejícího trhu analytických řešení, která organizacím umožňují získat informace z dat - zvláště z e-businessu a řízení vztahů se zákazníky (CRM - Customer Relationship Management).

Téměř 75 procent nových obchodů společnosti SAS se týkalo řešení řízení vztahů se zákazníky a dodavateli a řízení výkonnosti podniku. Tato řešení podporuje dolování dat a analytika firmy SAS a software datového skladu optimalizovaný pro podporu rozhodování.

Další vlna CRM

Se zaváděním nových transakčních systémů CRM společnosti předpokládaly, že lépe porozumí svým zákazníkům. Omezení těchto systémů vedla společnosti k dalšímu použití řešení SAS® za účelem sloučení informací z transakčních systémů s daty z jiných částí organizace, včetně e-kanálů a dat z vnějších zdrojů, k vytváření platformy pro odvozování informací z dat. Organizace zavádějí řešení SAS, například pro získání předpovědí, které typy výrobků a služeb bude chtít nový nebo vracející se zákazník, jaká je pravděpodobnost, že zákazníky přilákají nabídky konkurenčních prodejců, a jak cenní jsou zákazníci pro společnost.

SAS rozšiřuje svou nabídku vícekanálového end-to-end CRM. Aby společnost urychlila uvádění výrobků na trh, kupuje SAS společnosti, které nabízejí doplňkovou technologii a znají tento obor. SAS v loňském roce koupil společnosti DataFlux pro datovou kvalitu jejího software a Intrinsic pro její řešení automatizace marketingu. Tyto akvizice okamžitě rozšířily nabídku systémů CRM společnosti SAS. SAS tak nabízí nejkomplexnější řešení podnikové automatizace marketingu (EMA) na trhu.

Růst celosvětových příjmů

Růst celosvětových příjmů dosáhl 16 procent v místních měnách, což se rovná 10 procentům v USD. Růst příjmů v místní měně byl 21 procent v evropských zemích, 22 procent v asijsko-pacifické oblasti a 10 procent v USA. Z geografického hlediska 52 procent příjmů pocházelo ze Severní a Jižní Ameriky, 37 procent z oblasti Evropa/Blízký východ/Afrika a 11 procent z asijských a pacifických zemí. SAS plánuje značné zvýšení investic do nových trhů jako např. Rusko a Čína a pokračující rozšiřování své přítomnosti na větších mezinárodních trzích jako např. Japonsko a Německo.

Změna tržní dynamiky

Konkurenční tlak na nasyceném internetovém trhu přinutil společnosti typu dot.com, i click-and-mortar k chytřejší strategii. "Stará pravidla se teď aplikují na novou ekonomiku," řekl Jim Goodnight, výkonný ředitel společnosti SAS. "Společnost musí být výnosná. Jinak přestane existovat. Zaznamenali jsme obrovský zájem o naše řešení od firem, které si uvědomují, že potřebují porozumět nákupnímu chování svých zákazníků a změřit výkonnost svého e-businessu, aby mohly vytvořit podnikatelský plán, který je přivede do kladných čísel."

Požadavky na analytický software CRM, který poskytuje informace z dat o zákaznících a z provozu na síti, prudce stoupají. Mnozí prodejci obchodních informací a analytického softwaru na těchto potřebách vydělali, ale samotný objem dat, který přichází jako vedlejší produkt z e-businessu, brzy přivedl zákazníky k rozšiřitelnému podnikovému softwaru SAS. Se svou více než dvacetiletou zkušeností se správou velkého množství dat pro společnosti z řebříčku Fortune 1000 je SAS v dobré pozici pro dodávání softwaru kategorie Enterprise poskytujícího celkový přehled o zákaznících. Jako důsledek tohoto trendu se procento příjmů SASu z maloobchodu, přímého marketingu a služeb zvýšilo z 10 procent na 13 procent. Procento příjmů z telekomunikací se v roce 2000 také výrazně zvýšilo. Dvacet pět procent příjmů společnosti SAS pocházelo z finančního sektoru, který je vedoucím sektorem v aplikaci metodologie a technologie CRM.

Trend pro rok 2001 a další léta

Požadavky na softwarová řešení, která umožňují společnostem činit kvalifikovaná rozhodnutí téměř v reálném čase, se budou během několika nejbližších let zvyšovat. SAS je jediným dodavatelem systémů CRM, který vychází z dědictví analytického softwaru. Zaručuje největší schopnost získávání informací z obrovských objemů dat přicházejících z vícenásobných kanálů a vnějších zdrojů.

Analytici předpovídají, že společnosti budou při klesající ekonomice cítit větší tlak na měření, předvídání a optimalizaci svého obchodního výkonu. Henry Morris, viceprezident pro aplikace a přístup k informacím ze společnosti IDC, zabývající se výzkumem průmyslového trhu, řekl: "Podniky, které se snaží získat náskok před konkurencí, kupují analytické aplikace ke zlepšení své finanční výkonnosti, vztahů se zákazníky, výroby a dodávek svých výrobků a služeb. Jako hlavní síla v produkci analytického softwaru má SAS dobrou pozici pro získání výhod plynoucích z tohoto tržního trendu."

SAS dodává řešení pro řízení vztahů se zákazníky a dodavateli a pro řízení podnikové výkonnosti. Se zavedenými řešeními ve všech těchto oblastech je SAS jediným dodavatelem, který poskytuje integrované informace o celém podniku. Zatímco prodej systémů CRM nabral obrátky, analytici se domnívají, že trh pro měření výkonnosti a SRM se teprve rodí a vidí v něm potenciál nesmírného růstu v několika příštích letech. IDC pro finanční aplikace a analytické aplikace řízení výkonu společnosti (BPM - Business Performance Management), které obsahující EPM systém společnosti SAS, předpokládá vytvoření trhu v hodnotě dvou miliard dolarů během nejbližších tří let. Analytická společnost AMR předpovídá, že SRM bude mít během stejné doby trh v hodnotě tří miliard dolarů. Navíc, Gartner Group odhaduje, že SRM k dosažení lepší tržní konkurenceschopnosti nyní využívá méně než 5 procent společností z Global 2000.

SAS rozšiřuje vývoj specifických oborových řešení pro CRM a řízení výkonnosti. Nová oborová řešení budou vyvinuta pro řešení EMA (podnikové automatizace marketingu) společnosti SAS v oblastech služeb bankovních/úvěrových karet, pojišťovnictví a telekomunikačním průmyslu.

Tyto nové aplikace vyžadují vysoký stupeň výkonnosti pro zpracování velkých objemů dat s výsledky poskytovanými téměř v reálném čase. Nový významný produkt SASu - s kódovým jménem Project Mercury - se v současné době vyvíjí. Je založen na nově projektované architektuře optimalizované pro exponenciální zvyšování výkonnosti poskytované analytickým aplikacím.

Po obchodní stránce se SAS připravuje na zrychlení růstu rychlým rozšiřováním počtu přímých prodejních zástupců po celém světě. V roce 2001 SAS plánuje zvýšení počtu zaměstnanců prodeje v Severní a Jižní Americe o 150 procent a zvýšení stavu zaměstnanců o 1000 lidí po celém světě. Společnost také restrukturalizuje odměny za dosažené prodeje tak, aby vytvořila větší motivaci pro dosažení vyšších prodejních cílů. Jim Goodnight osobně převzal vedení prodejů SASu v Severní a Jižní Americe, aby zajistil okamžité provádění těchto plánů.

V roce 2000 nastoupil v SASu nový ředitel - Graeme Woodley - který bude řídit vznik nové divize zaměřené na vybudování nových nepřímých prodejních kanálů. Pokrok v partnerském programu je již zjevný, protože se příjmy spojené s konzultanty pro informační technologie a pracovníky pro systémovou integraci zvýšily o 20 procent ve srovnání s příjmy v roce 1999 a dosáhly asi 10 procent celkových příjmů za rok 2000. Goodnight řekl: "Budeme velmi agresivní v rozvíjení našeho partnerského programu tam, kde může doplňovat naše přímé prodeje. Očekávám, že do konce roku 2002 budou kanály třetích stran vytvářet 20 procent celkových příjmů SASu."

V loňském roce SAS výrazně zlepšil svou viditelnost na trhu. Zahájil nákladnou kampaň propagující jeho značku, zavedl nové logo a slogan "The Power to Know™". Společnost zahájila svou první televizní a rozhlasovou kampaň. I po celý rok 2001 bude SAS propagovat svou značku po celém světě.
Autor: Redakce
Datum: 16. června 2001

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz