Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Jak dlouho trvá implementace podnikových systémů?

Různé odborné články, tématické přehledy a firemní propagační materiály nás informují o době zavedení ERP (CRM, SCM, B2B řešení apod.) v určitém konkrétním podniku nebo o průměrné době zavedení jisté části podnikového IS. Jak dlouhá je skutečná doba zavedení takového systému?

Dodavatelé různých IS/IT řešení nabízejí široký rozsah funkcí se stejně širokým rozsahem cen za licence a implementace. Stejně tak nabízí a zavazují se dokončit implementaci software od týdnů až po mnoho měsíců. Nejen zkušený podnikový stratég však očekává, že každý projekt má své přesně určené fáze se svým začátkem a koncem a s definovanou návazností nebo možnou souběžností. Bez definice funkcí a jejich splnění, vymezení počátečního stavu a definování vazeb na okolí (resp. na další aplikační skupiny) není možné uvádět dobu trvání jedné etapy projektu. A implementace software je pouhou etapou projektu zavedení podobných podnikových řešení. Exaktní metody a nástroje pro analýzu a optimalizaci podnikových procesů umožňují jejich automatizaci nebo zavedení konkrétních softwarových systémů a určují jednotlivé fáze projektu. Doba analýzy a přípravy implementace není nulová, příprava uživatelů, seznámení odpovídajících pracovníků s projektem zabere určitý čas. Na definici jednotlivých etap projektu je závislá i doba jejich trvání. Instalace některého softwarového balíku se v dnešní době neodehrává na "zelené louce", každý podnik má minimálně účetní systém s více či méně navazujícími aplikacemi a s historickými a pro organizaci životně důležitými databázemi. Tyto souvislosti nemůžeme podceňovat a musíme s nimi počítat.

Společnosti často slavnostně rozhodnou o zavedení např. CRM řešení zvoleného dodavatele a po podpisu smlouvy teprve řeší konkrétní problémy spojené s integrací vybraného řešení s navazujícími automatizovanými podnikovými procesy. Najdou se dodavatelé ubezpečující své zákazníky, že implementace zabere tři týdny nebo šest měsíců a svá tvrzení zakládají na předchozích referencích. Tak krátký čas může být dán tím, že podnik byl malý, implementace byla omezená vzhledem k malé části společnosti (týkala se jen určitého produktu, organizační složky firmy apod.) nebo společnost využila jen část navrhovaného řešení. Někteří dodavatelé se v nabídce odkazují na úplně jiné vlastní dodávky řešení, jež jen vzdáleně souvisí s nabízeným projektem. V nabídce ERP projektu se dodavatelé nebo řešitelé často odvolávají na realizované finanční části ERP systému (ERP pak není nic jiného než drahý účetní systém), nebo v nabídce CRM řešení poukazují na vybudování zákaznických databází pro odbytové oddělení či vytvoření zákaznických formulářů na firemních www stránkách (CRM je zúženo na evidenční systém pro útvar prodeje).

Podniková strategie zavedení ERP nebo CRM řešení zahrnuje změny podnikových procesů a změny struktury podniku znamenající konkurenční přednosti, jako vyšší produktivitu, zvýšení obratu a získání a udržení zákazníků. Tyto změny nenastanou samotnou instalací software, je třeba změnit způsob práce lidí, někdy i vyměnit pracovníky. Není důležité se soustředit na to, jak dlouho trvá instalace jednotlivých programů, ale na obsah a potřebnou dobu skutečné transformace zlepšení a zefektivnění procesů v podniku. Důležitější je porozumět, proč zavádíme ten který programový balík a jak ho budeme využívat, aby zvýšil výkonnost podniku. Zdá se, že žádné softwarové řešení není konečné a definitivně nenastaví podnikové procesy pod vlajkou známé a právě prodejné zkratky. Dokud podnik nezmizí z trhu, snaha o jeho permanentní dolaďování neskončí.

Svou poznámku k obecné implementační době software si dovolím zakončit pro ilustraci dávno tradovaným příběhem. Známý profesor při zkoušce z teorie informace vybídl adepty při zahájení zkoušky ke vztyku a dal pokyn: "Obíhejte dokola své židle!" Všichni se dali do pohybu, pouze jeden student zůstal klidně sedět. "Proč neobíháte?" zeptal se ho pan profesor. "Neudal jste rychlost a směr pohybu". "Výborně, máte za jedna, ostatní přijdou příště".
Autor: Pavel Sklenář
Datum: 20. března 2002 Profil autora  

Pavel Sklenář

Nezávislý IT konzultant


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz