Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

"LRM" - možná se budeme učit další zkratku

S růstem a vývojem trhu podnikového softwaru se začínají objevovat nová pole a vznikat nové specializace. Jako první vznikly systémy označované ERP (Enterprise Resource Planning), z nichž se později vyčlenily systémy na správu vztahů se zákazníky (CRM) a systémy na řízení dodavatelsko - odběratelského řetězce (SCM). Právě z posledně jmenované skupiny nástrojů se začíná vyčleňovat skupina aplikací pod zkratkou LRM.

Další z trojpísmenných označení pro oblasti podnikových systémů znamená Logistics Resource Management - řízení logistických zdrojů. Je to soubor provozních procesů, které se dosud řadili do skupiny systémů SCM (Supply Chain Management). Jejich vyčlenění pod vlastní název si podle odborníků vyžádala značná komplexnost logistických procesů, které zahrnují jak operace zaměřené na zákazníka (plnění skladů), tak provozní funkce (dovoz atd.).

Definování oblasti LRM se věnuje například aktuální studie společnosti Aberdeen Group. Podle této studie problém logistiky pokrývá tři hlavní "toky":

  • Tok zboží
  • Tok financí
  • Tok informací
Ty společně spojují zákazníky, jednotlivé kanály, výrobce a dodavatele.

Tyto toky ve většině společností nepracují optimálně, protože logistické procesy a aplikace jsou řešeny po částech, jejichž spolupráce není ideální. Zkrátka, současná řešení neposkytují jednotný vhled do celé hloubky problému.

LRM řešení sjednocují veškeré logistické procesy a funkce pod jednou střechu, čímž spojí plánování dodavatelského řetězce s prováděním logistických operací.

Příkladem využití LRM může být prodej produktu v mezinárodním měřítku, kdy prodejce z první linie potřebuje mít přesné informace o ceně za dodání produktu do jiného regionu, včetně všech poplatků za přepravu. V těchto případech může celková cena za přepravu znamenat třeba i dvojnásobek ceny zboží, znalost těchto informací může zásadní měrou ovlivnit kvalitu rozhodování při výběru optimální cesty zboží od výrobce/distributora k zákazníkovi.

Dalším příkladem využití může být optimalizace třech výše zmíněných toků v mezinárodních společnostech s pobočkami v různých regionech s různými hladinami poplatků. Z uvedených příkladů vyplývá, že kromě řízení logistických funkcí, umožňují LRM systémy do značné míry podpořit jejich plánování.


Řídící a kontrolní centrum

Studie Aberdeen popisuje LRM jako "Řídící a kontrolní centrum", zahrnující jak front office tak back office systémy, sloužící všem lidem uvnitř i vně firmy, kteří potřebují přístup k logistických informacím.

Studie vymezuje oblast LRM sedmi kategoriemi funkcí:
  • Systém mezinárodní logistiky (international logistics systems - ILS)
  • Řízení událostí a viditelnosti
  • Vyřizování smluv a sazeb
  • Systémy řízení přepravy (transportation management systems - TMS)
  • Plánování tras a timing operací
  • Systém řízení skladů (warehouse management systems - WMS) a inventury
  • Obrácená logistika

Zmíněné funkce reprezentují značnou část operačních nákladů společností, proto se těší značnému zájmu manažerů bojujících za větší výkonnost svých firem.

LRM systémy pomůžou všude tam, kde firmy operují napříč regiony s různými přepravními, daňovými a jinými poplatky. Mají pomoci jak v rovině výkonné (optimalizace procesů, krácení výdajů atd.), tak v rovině rozhodovací (plánování, funkce na podporu rozhodování).

Autor: Pavel Hrůza
Datum: 14. března 2002 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz