E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Instantní řešení pro SMS komunikaci v byznysu - ACTIVE GATEWAY

David Kozák, 30. března 2002, e-komerce.cz

Komunikace prostřednictvím SMS je pro velkou většinu národa běžnou a také velice oblíbenou formou interakce s okolím. Pro mnohé uživatele mobilních telefonů dokonce tato forma komunikace představuje hlavní způsob kontaktu s nejbližšími lidmi. Obliba SMSek je dokonce tak velká, že stále častěji tímto způsobem řeší marketingovou podporu svých aktivit - zejména spotřebitelské soutěže - i velké nadnárodní firmy. Mohou ale něco podobného použít i malé a střední firmy, pro které je vývoj vlastního systému příliš drahý?

Vlastní SMS brána je v dnešní - na uživatele mobilních telefonů bohaté - době pro marketing firmy velmi přínosná. Dává zákazníkům možnost komunikovat tím nejjednodušším a zároveň i pro většinu z nich nejsnáze dostupným způsobem. Navíc způsobem relativně velmi levným. Vývoj a realizace takové SMS brány však není nijak jednoduchá, a proto jejich počet není - alespoň na českém trhu - nijak vysoký.

Potěšující zprávou v tomto kontextu je spuštění první virtuální SMS brány ACTIVE.GATEWAY.smsNow.cz. Brána je postavena na technologii služby smsNow, kterou jsme na tomto serveru již představili a provozuje ji, stejně jako smsNow společnost Infoset.

Marketing a SMS

Fakt, že obliba mobilních telefonů a SMSek může velice účinně přispět k self-promotion, si jako jedni z prvních uvědomili manažeři českých médií. Ti se prodej svých deníků (a dalších druhů novin, časopisů) či sledovanost pořadů rozhodli podpořit možností interaktivní reakce čtenářů, posluchačů či diváků, kteří zpočátku dostali možnost odpovídat jednoduchou formou na anketní otázky.

Obliba uvedených anket a soutěží pak marketingové stratégy přivedla na myšlenku zorganizovat dlouhodobější soutěž, která by uživatele k médiu "připoutala" na delší dobu. A tak vznikla SMSková soutěž deníku Právo o byt v Praze. A protože byla (nejspíš) úspěšná, čili naplnila představy autorů, podobných akcí se objevilo víc - asi poslední byla soutěž Mladé fronty DNES o 100 tisíc korun.

SMSky, jimiž mnozí "odborníci" ještě nedávno téměř opovrhovali, tak prokázaly svou hodnotu i v oblasti marketingové komunikace a mnohým manažerům se možná začaly v jejich hlavách rýsovat možná řešení na této platformě. Jenže, vývoj vlastního řešení je příliš drahý.

Prvním řešením tohoto "problému", které se na trhu objevilo, byly služby JO*mobilem a smsNow. Obě tyto služby nabízely možnost vytvořit vlastní SMS kanál, na který by se mohli obracet zájemci o podrobnější informace o službách či produktech (na plakátu či v inzerátu by byl uveden kód, který by se vložil do těla SMSky a odeslal na univerzální číslo mobilního telefonu). Ohlas na tuto službu však nebyl takový, jaký si asi autoři představovali.

Společnost DCCI, provozovatel služby JO*mobilem se proto zcela soustředila na vývoj sofistikovaných systémů pro příjem, distribuci a zpracování SMS a další služby. Stejnou cestou se vydal i Infoset, ten však navíc svou pozornost zaměřil na vývoj ACTIVE GATEWAY. A právě tuto službu si nyní představíme podrobněji.

ACTIVE.GATEWAY.smsNow.CZ

Služba ACTIVE GATEWAY nabízí řešení komunikace mezi uživatelem (zákazníkem) a firmou, tedy příjem zprávy, její předání ke zpracování (viz příklad z praxe), převzetí odpovědi a předání odpovědi odesilateli. SMS brána přitom vcelku pochopitelně neakceptuje zprávy zaslané prostřednictvím e-mailových bran a z internetu (už proto, že by systém neměl komu odpovědět).

Zákazník, který se rozhodne službu ACTIVE GATEWAY využívat získá - po zaplacení finanční zálohy - jedno klíčové slovo (samozřejmě co nejbližší nabízené službě), které pak definuje, komu je SMSka určena. Klíčové slovo může být doplněno i o další parametr (či parametry) potřebné k provedení konkrétní požadované akce (opět viz příklad z praxe).

A k čemu, že může být SMS brána dobrá? Například jako cílová adresa odpovědí v rámci anket či spotřebitelských soutěží. Možností je ale celá řada. Při větší fantazii si dokonce lze představit nasazení brány jako místa pro příjem objednávek či rezervací, jako chatového centra, pro zasílání komentářů, pozdravů a jiných zpráv či pro vzdálené ovládání informačního systému. Možností je celá řada.

Z hlediska marketingového pak SMS brána rovněž přináší řadu novinek. Tou asi nejdůležitější je získání čísla mobilního telefonu odesilatele, na které je pak - při dodržení všech etických pravidel - možné čas od času poslat nějakou zajímavou nabídku (tuto formu "promotion" je - podle výzkumu agentury Network Media Service zaměřeného na užívání mobilních telefonů mezi aktivními uživateli internetu - ochotno akceptovat 58% uživatelů internetu).

Ani cenově není provoz SMS brány ACTIVE GATEWAY nijak přehnaně náročný - službu lze pořídit již od paušálu 400 korun za měsíc, při ceně za příjem - zpracování - předání jedné zprávy 65 haléřů. Záleží tedy jen na ochotě investovat do rozšíření komunikačních prostředků.

Přínos v rámci marketingu

Efekt nasazení SMS brány jako komunikačního prostředku může být ohromující. Počet uživatelů internetu (navíc prim v této oblasti stále ještě hraje elektronická pošta) není, ve srovnání s počtem uživatelů mobilních telefonů, nijak vysoký, a tak možnost komunikovat s firmou prostřednictvím oblíbených SMSek může přivést celou řadu nových potenciálních zákazníků.

Navíc významnou součástí marketingové komunikace jsou různé ankety či soutěže a možnost získat nějakou odměnu ve spojení s velice jednoduchou formou hlasování (odpovědi) k účasti často přiláká i lidi, kteří by na jinou formu interakce nepřistoupili.

Příklad z praxe

O využití nové služby projevila zájem například společnost Globe Internet, která provozuje mimo jiné i Servery.cz a Domeny.cz. A právě na zjišťování informací o volných doménách je služba zaměřena.

A jak to všechno funguje v praxi? V konkrétním uvedeném případě tak, že na mobilní číslo 0606-767-669 (0606-SMS-NOW) se odešle jednoduchý dotaz ve formátu "DOMENA nazev_domeny.TLD" a odesílatel obratem dostane informaci o tom, zda je požadovaná doména volná či nikoliv.

Služba nazvaná SMS.DOMENY.CZ přitom funguje pro nejfrekventovanější top-level domény (TLD) .CZ, .COM, .NET, .ORG, .INFO a .BIZ. V případě, že je doména obsazená, je odpovědí úplná specifikace majitele. Je-li volná, je odpovědí telefonní číslo, na kterém je doménu možné si 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu registrovat.

Aplikace přitom komunikuje prostřednictvím SMS brány ACTIVE.GATEWAY.smsNow.CZ se servery společnosti Globe Internet, které zajistí informace o doméně a výsledek předají stejnou cestou zpět tazateli. Pro klienta je příjemné i to, že náklady na provoz hradí sama společnost a uživatel zaplatí pouze běžnou cenu za odeslání SMS s dotazem.

Pár slov na závěr

Mobilní telefony výrazně zasáhly do života výrazné většiny obyvatel tohoto státu. Ti, kteří mobil nevlastní, se dokonce čas od času stávají cílem posměchu všech ostatních a mnozí pod tímto tlakem nakonec rezignují a mobilní telefon si také pořídí. A schopnost s touto - navíc stále se rozrůstající - "masou" potenciálních zákazníků komunikovat může zásadně ovlivnit úspěch. Zvláště v těch oblastech, kde konkurence "řádí" naplno.


David Kozák
david.kozak@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz