Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

PricewaterhouseCoopers: Kdo neinovuje, nemá šanci

Poradenská společnosti PricewaterhouseCoopers je úspěšná a pracuje s úspěšnými, měla by tedy o úspěchu něco vědět. V aktuálním vydání publikace Creating Wealth se představitelé této firmy dělí o část svého know-how.

Jedním ze základních zjištění tohoto „průvodce na cestě podniku k úspěchu“ je fakt, že společnosti, které nedbají na povzbuzování a odměňování inovací, riskují ztrátu konkurenční výhody. Publikace vymezuje deset základních předpokladů inovačního přístupu k podnikání tak, aby společnost dokázala motivovat k inovačnímu jednání a následně jej využít v praxi.

Právě to jsou podle PwC klíčové vlastnosti, které umožňují některým firmám dosáhnout ve svém oboru vedoucí pozici a držet ji, zatímco ostatní hráči na trhu se stávají historií, nebo jsou absorbovány úspěšnějšími organizacemi.

V důsledku současného zpomalení ekonomiky čelí společnosti zvýšenému tlaku na efektivní využívání času a zdrojů, a často tak není zřejmé, jak skloubit podporu inovací s nezbytnými úspornými opatřeními. Jenže právě organizace povzbuzující a podporující inovace - ať už při vývoji nových produktů, nebo pro zefektivnění činnosti podniku - se dokáží lépe vyrovnat s ekonomickými tlaky i změnami.

Philip Collins, partner společnosti PricewaterhouseCoopers, k této věci uvádí: “Je skutečností, že jen málokterá společnost si dlouhodobě udrží vedoucí pozici - stačí se podívat na složení žebříčku FTSE 100 před pouhými 20 lety, aby si člověk uvědomil, že bez dobré přípravy na změny dokáže být úspěch velmi prchavý. V dnešní ekonomice to platí tím více: společnosti musejí investovat do vytváření nových myšlenek, jinak zajdou na úbytě.”

Společnosti by měly zajistit, aby inovační přístup byl samozřejmostí jak pro jejich způsob fungování, tak pro zaměstnance. "Inovace jsou ve své podstatě založeny na lidech a na vytváření prostředí, které umožní rozvíjet a využívat nápady. Pokud zaměstnanci nejsou přesvědčeni, že jejich myšlenkám je přikládána důležitost a věnována podpora, nemůže inovační kultura v organizaci vzkvétat."

Je také nutné si neustále připomínat, že zajištění realizace dobrých myšlenek je stejně důležité, jako vymýšlení nápadů.

Následující výčet obsahuje deset základních kroků pro podporu inovací v organizaci, uvedených v publikaci Creating Wealth:

 1. Postarejte se, aby se inovační přístup stal součástí vaší podnikové kultury.
  Nenechávejte vytváření inovací na podnikové výjezdní akce. Raději zajistěte, aby se inovace staly součástí běžného pracovního života zaměstnanců.

 2. Získejte lidi pro inovace co nejdříve - zdůrazňujte jejich význam už při nástupu.
  Hned v den nástupu do zaměstnání je třeba všem zaměstnancům jasně ozřejmit, že inovace jsou součástí kultury společnosti a všichni pracovníci jsou podporováni, aby se do inovačního procesu zapojili.

 3. Získejte někoho z vedení společnosti, aby se inovací ujal a podporoval je.
  Vedení společnosti musí vytvořit vizi a určit priority. Pokud vedení či představenstvo není upřímně oddáno principu inovací, je každý projekt na jejich podporu předem odsouzený ke krachu.

 4. Buďte otevření - učte se od co největšího počtu lidí.
  Nehledejte inspiraci pouze ve svém tradičním odvětví: poučit se často můžete od i kreativních společností z jiných sektorů.

 5. Vytvořte vhodné pracovní prostředí.
  Pokuste se zajistit, aby někde v budově společnosti bylo vyčleněno místo, které inspiruje k brainstormingu, jenž je nepostradatelnou součástí inovačního procesu, místo, kde se lidé budou cítit uvolněně a nebudou mít zábrany hovořit o svých nápadech.

 6. Buďte připraveni investovat do inovací.
  Inovace stojí peníze, ať už jde o rozpočet na výzkum a vývoj, spotřebu času na efektivní brainstorming a rozvíjení námětů, nebo o odepsání nákladů na nezdařené projekty.

 7. Udělejte si čas na realizaci dobrých myšlenek.
  Mít dobrý nápad je často ten nejsnazší krok procesu inovace. Mnohem těžší je uvést věci do pohybu. Pokuste prací vytíženým zaměstnancům vytvořit klidnější chvíle, které jim umožní věnovat čas dalšímu rozvíjení prvotní myšlenky.

 8. Netrestejte nezdar.
  Pokud se lidé bojí nezdaru, nebudou ochotni na sebe brát rizika nutně spojená s každým inovačním procesem. Je nutné dát jim právo experimentovat.

 9. Vždy odměňujte dobré nápady.
  Lidem musí pochopit, že jim účast na inovačním procesu poskytne zajímavé přínosy. Mohou mezi ně patřit finanční odměny, rozvoj různých druhů dovedností i výhody jako prodloužená dovolená.

 10. A na konec: měřte úspěšnost vaší společnosti při inovování.
  Zjistěte, jak dlouho trvá a kolik stojí cesta od počátečního námětu ke konečnému produktu nebo procesu, a podle toho pak stanovte cíle zvyšující budoucí výkonnost. Průběžně vyhodnocujte svou inovační strategii, a pokud nefunguje, nebojte se ji změnit.


Autor: Pavel Hrůza
Datum: 11. června 2002 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  
 Seznam komentářů  
Vypsat
Od
Téma
Datum

Milos Molnar
Prvi boli ACCENTURE
12.06.2002 06:55
 Související články  
31.07.2002
18.08.1999