E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Právní řád do e-komerce? (prozatím jen v EU)

Karel Baláš, 11. ledna 2001, e-komerce.cz

Neserióznost, podvody a nekalá soutěž. Mám pokračovat? Je všeobecně známo, že se České republice až příliš často vytýká úroveň stavu práva respektive jeho vynutitelnosti. Případy neseriózního, neřknu-li často až podvodného jednání některých komerčních subjektů jsou bezmála na denním pořádku. A když takovéto neutěšené mravy panují v té “staré ekonomice”, jak je tomu pak v případě e-komerce?

Zdánlivě je vše jasné. Obchodní vztahy, ke kterým v e-komerci dochází jsou upraveny podle obchodního zákoníku, popřípadě podle dalších speciálních právních norem.Takovým případem budiž často zmiňovaný Zákon o elektronickém podpisu nebo Zákon na ochranu spotřebitele. Jak je to však s právní úpravou na globálním internetovém trhu? Vždyť hlavní předností, ale zároveň i potencionální hrozbou internetu je právě jeho celosvětová působnost.

Podle čeho se právně upravují vztahy, kdy je sídlo firmy odlišné od fyzického umístnění jejího elektronického obchodu a sídla zákazníka? Jak je to s ochranou spotřebitele v tak obtížně právně definovatelném prostředí jako je internet? V České republice si na zodpovězení těchto otázek bohužel ještě nějaký čas počkáme.

Vyspělá Evropa však hledá řešení. Tím částečným lékem pro v e-komerci se zdá být poslední iniciativa čerstvě vzešlá z Evropské unie (http://europa.eu.int/index-en.htm) Toto chválihodné úsilí bruselských úředníků bylo motivováno jediným záměrem: vytvořit pravidla, která posílí stále nedostatečnou důvěru v e-komerci.

Co tím Brusel sleduje? Určitě pokus o vypracování závazné směrnici, podle níž bylo spotřebitelům umožněno při řešení jejich virtuálních sporů použít místně příslušných soudů a zákonů týkající se ochrany spotřebitele, což jak jistě uznáte, přináší obrovské zjednodušení při řešení případných sporů s internetovými obchodníky.

Ostatně sám mluvčí Evropské komise Leonello Gabrici tuto doměnku potvrdil, když uvedl, že: “pozvednutí nízké důvěry zákazníků je tím hlavním předpokladem pro rozvoj e-komerce.” Jeden příklad za všechny: případný spotřebitel již nemusí řešit problémy typu: na který soud se má obrátit, když firma sídlí v jedné zemi, avšak svůj webový obchod provozuje v zemi jiné apod. Hlavním úkolem tohoto opatření je zprůhlednit a zjednodušit cestu k právu. Je však otázkou, jak to bude s vynutitelností mimo státy EU!

Skryté problémy

Jak už to občas bývá, cesta do pekel bývá dlážděná dobrými úmysly. Možná trochu přeháním, ale posuďte sami. Evropská unie tvrdí, že našla právní lék pro e-komerci. Někteří experti však upozorňují na velmi zajímavý problém. Tato směrnice totiž může prakticky velmi podstatně ztížit malým a středním firmám vstup do obchodování napříč celou Evropskou unií. Firmy budou nuceny najímat si právní odborníky důvěrně obeznámené s obchodním právem v každé s 15 zemí EU. Pokud si připomeneme jakou “přehledností” oplývá náš právní systém, mají se šéfové těchto firem opravdu na co těšit.

U velkých a nadnárodních firem to až takový problém není. Jejich pobočky vybavené potřebným právním personálem jsou většinou ve všech zemích. Malé firmy však musí počítat nejen se zvýšením nákladů, ale také s jistým růstem obezřetnosti případných investorů. Přece jen, kdo by chtěl své peníze investovat do něčeho co není dostatečně právně zajištěno? Jak už bylo řečeno, důvěra je věc, kterou se nevyplácí ztratit


Karel Baláš
karel.balas@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz