E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Mobilní broadband přebírá roli hlasových služeb

David Kozák, 16. února 2010, e-komerce.cz

Význam mobilních komunikací trvale roste. Naznačuje to nejen rostoucí počet uživatelů mobilních telefonů, ale také rozsah služeb, které současné (chytré) mobily nabízejí (a jejich vlastníci využívají).

Respektovaná analytická společnost IDC nedávno představila 4 hlavní trendy, které v letošním roce významně ovlivní segment mobilních komunikací. Jen o několik dnů později vydala svou souhrnnou zprávu také organizace International Telecommunication Union (ITU). Proč v jednom odstavci zmiňujeme dvě nezávislé studie je nabíledni - jedna druhou nepřímo potvrzuje a navíc se navzájem šikovně doplňují.

Nejprve se tedy vraťme ke studii Worldwide Mobile Trends: Steady Subscriber Growth, the Proliferation of Applications, and the Mobile Internet od společnosti IDC. Za prvé, byla zveřejněna jako první. Za druhé, poskytuje více materiálu k dalšímu komentáři a snáze se tudíž doplňuje výstupy druhé zmiňované zprávy.

Analytici IDC nabídli následující 4 hlavní trendy, které dle jejich názoru letos budou formovat odvětví mobilních komunikací:

  1. Postupný pokles cen a zpomalení růstu počtu uživatelů hlasových služeb přispěje k posílení významu mobilních datových služeb a mobilního širokopásmového připojení. Právě na tyto služby zaměří svou pozornost mobilní operátoři.
  2. Hlavní hybnou silou trhu se už loni staly chytré mobilní telefony. Toto tvrzení ostatně jasně to potvrzuje také fakt, že jejich prodej loni vzrostl o 15,1 %, zatímco celkové dodávky mobilních telefonů meziročně poklesly o 5,2 %. Růst bude také vliv automatické komunikace mezi stroji - M2M (machine-to-machine), která slouží především k přenosu dat z nejrůznějších snímačů, meřidel, kamer a jiných zařízení. Ač komunikace M2M negeneruje žádné gigantické datové přenosy a operátoři na nich nevydělávají nijak významné částky, na celkových tržbách se již nyní podílí z více než 3 %.
  3. Velké změny v roce 2010 podle IDC zaznamená trh mobilních operačních systémů. Zatímco dosud mu dominovaly tradiční platformy (Symbian, BlackBerry, Windows Mobile), letos významně vzroste vliv systémů Android, potažmo Mac OS X či WebOS. Analytici navíc očekávají, že do roku 2013 budou prim mezi mobilními platformami hrát systémy vyvíjené a distribuované v režimu open source. Kromě dosud vedoucího Symbianu, který svou pozici údajně udrží (přeměnu na open source zastřešovaný organizací Symbian Foundation dokončila firma Nokia teprve nedávno), také Android podporovaný společností Google.
  4. V rámci infrastruktury bude i letos hlavní roli hrát širokopásmové připojení. Zatímco na vyspělých trzích budou operátoři nadále využívat technologie HSPA, na mnoha rozvíjejících se trzích zvítězí WiMAX. Na konci roku se pozornost telekomunikačních firem upne na LTE, které bude hrát významnou roli i v roce 2011.

O další odhady doplnila výše zmiňované závěry Mezinárodní telekomunikační unie (ITU):
  1. Ještě letos dosáhne počet uživatelů mobilních telefonů na celém světě hranice 5 miliard.
  2. Hranici 1 miliardy bude podle ITU atakovat do konce roku také počet vysokorychlostních mobilních přípojek k internetu.

Kromě výše zmiňovaných čísel (shodou okolností by mělo v obou případech dojít k meziročnímu nárůstu o 400 milionů lidí) experti unie odhadli, že v následujících 5 letech podíl mobilních vysokorychlostních přípojek (realizovaných prostřednictvím laptopů či smartphonů) překoná pevná připojení (via desktopy). Ze zprávy také vyplynulo, že zatímco na vyspělých trzích trh ovlivňovaly smartphony a s nimi související pokročilé služby, na rozvíjejících se trzích k zájmu o mobilní telefony přispívaly systémy podporující zdravotní péči a také jejich využití v rámci bankovních služeb.

Mobilní telefony hrají stále významnější roli v životě mnoha uživatelů - firemních i soukromých. A lze předpokládat, že postupným rozšiřováním možností těchto přístrojů - zejména těch, které jsou poháněny vlastním operačním systémem - a zlepšováním dostupnosti mobilního broadbandu se jejich role bude dále posilovat. Ostatně kolik uživatelů smartphonů používá svůj mobil pouze k telefonování a SMSkování? Stále méně. Naopak roste význam nejrůznějších aplikací. Jistě, tato úvaha se týká především rozvinutých trhů. Jak však dokládá zpráva ITU, také na rozvíjejících se trzích mají uživatelé dostatek důvodů, aby se o pořízení mobilu zajímali. Vliv mobilních komunikací na náš život tak bude dále růst.

David Kozák
david.kozak@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz