E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


.NET - webové služby od Microsoftu

David Kozák, 2. července 2002, e-komerce.cz

Technologii Microsoft .NET v Praze představil při své loňské návštěvě sám Bill Gates. Už to samo naznačuje, jak významnou roli hraje tento projekt ve strategii jeho společnosti. Microsoft .NET nebyla ve své době ani první, ani jedinou ukázkou webových služeb, přesto právě její představení ovlivnilo další vývoj asi nejvíc. I proto právě Microsoft .NET bude první konkrétní aplikací, kterou vám představíme blíže.

Odborné veřejnosti byla strategie Microsoft .NET poprvé prezentována v červenci 2000 a od tohoto okamžiku se na rozvoji této technologie usilovně pracuje. Microsoft .NET přitom není pouze jeden produkt. Naopak, součástí projektu je celá řada produktů, které se fakticky dělí do tří samostatných kategorií - servery, vývojové prostředí a služby. Podle Billa Gatese přitom .NET představuje realizaci vize stejných informací kdekoli, kdykoli a na jakémkoliv zařízení. Měl by se stát platformou, která propojí svět informací, zařízení a lidí tak, jak to dosud nebylo možné.

Mobilní zdroj informací

Microsoft .NET se od strategií jiných významných firem příliš neliší. Microsoft nebyl ani první, (a není) ani jedinečný. Podobná řešení - i když v různé fázi rozpracovanosti - nabízí prakticky všechny velké firmy. Přesto se .NET v něčem odlišit dokázal. Stal se prvním řešením, které vyvolalo skutečně masový zájem o problematiku webových služeb. Ostatně i vy můžete na následujícím příkladu zjistit, proč bylo právě představení a následná propagace platformy tak zlomové.

Představte si situaci, která se může brzy skutečně stát. Jste ve své kanceláři a mailem vám přijde zpráva, v níž vám váš přítel sděluje, že zítra přijede do města a protože už vás dlouho neviděl, rád by s vámi strávil nějaký čas. Souhlasíte, ovšem vzhledem k tomu, že je zítra běžný pracovní den, je třeba zařídit celou řadu věcí. V první řadě ve svém on-line diáři musíte zrušit schůzky (naštěstí nebyla žádná příliš podstatná) - partnerům jsou okamžitě rozeslány zprávy s omluvou a nabídkou náhradních termínů na e-mail či mobilní telefon. Je také třeba zamluvit stůl v některé restauraci a protože víte, že přítel preferuje italskou kuchyni, vyhledáte tu, která "boduje" právě v této oblasti (alespoň podle hodnocení návštěvníků, kteří její služby využili a podělili se o ně s informačním systémem).

Při čekání na letišti vyřídíte prostřednictvím webového kiosku nebo mobilního počítače příchozí e-maily a přitom například zjistíte, že večer proběhne on-line přenos koncertu vaší oblíbené kapely, a proto hned nastavíte jeho nahrání, abyste o nic nepřišli. Přítel přiletí, strávíte spolu příjemné odpoledne a přitom se dohodnete, že místo hotelu přespí u vás. Z mobilního telefonu tedy zrušíte rezervaci v hotelu a hned můžete například zapnout topení v pokoji pro hosty.

Stručně a jasně - kdykoliv, kdekoliv a z libovolného zařízení máte přístup k informacím, datům a nebo možnost ovládat zařízení připojená k celosvětové informační síti ve vašem domě či bytě.

.NET a standardy

Microsoft je často kritizován za to, že se za všech okolností snaží využívat svůj monopol založený na operačním systému Windows. Platforma .NET se však v žádném případě na Windows omezovat nebude. Naopak, je - jak je u webových služeb běžné - založena na otevřených standardech (XML, HTTP, SOAP,...) tak, aby mohla fungovat na všech platformách. Zaměřena přitom je na vývoj, nasazení, provozování a používání nové generace distribuovaných síťových služeb a aplikací.

Významnou úlohu v rámci platformy .NET hraje především jazyk XML, který zajišťuje výměnu dat mezi jednotlivými aplikacemi na internetu. Ten umožňuje provázat aplikace, u nichž je vzájemné předávání dat za běžných okolností velmi nesnadné. Aplikace jsou konstruovány pomocí řady webových služeb, které poskytují data a služby jiným aplikacím. Výměna dat přitom může probíhat nejen mezi jednotlivými aplikacemi, ale i mezi různými zařízeními připojenými k síti. A protože obecný model pro tvorbu aplikací představují webové služby, mohou být použity na libovolném operačním systému.

Od jednotlivých serverů k sestavě zařízení a služeb

Hybnou silou vzniku platformy Microsoft .NET byl přesun pozornosti od jednotlivých webových serverů nebo zařízení k nové sestavě počítačů, zařízení a služeb, které spolupracují na poskytování širších a bohatších řešení. Lidé si budou moci sami určit jak, kdy a jaké informace jim mají být doručeny. Počítače, zařízení a služby budou moci přímo navzájem spolupracovat a podniky budou schopny nabízet svoje produkty a služby způsobem, který zákazníkům umožní vtisknout do výrobků svoje vlastní představy.

Platforma Microsoft .NET změní od základu způsob, jakým mezi sebou komunikují lidé a počítače. Spojí zaměstnance, zákazníky, data a obchodní aplikace do souvislého a inteligentně spolupracujícího celku a umožní podnikům využít možnosti radikálního zvýšení účinnosti a produktivity.

Přínosy platformy .NET

Aby mělo smysl mluvit o příležitostech, jaké platforma .NET nabídne, podívejme se na současnou situaci:

  • Mechanismy, jakými lidé komunikují s počítači jsou značně omezené - obecně musí stačit klávesnice a myš jako vstup a monitor jako výstup.
  • Uživatelské informace jsou v principu lokální záležitostí; přihlásíte-li se z jiného počítače, nebudou vaše předvolby, data a aplikace přístupné.
  • Uživatelé musí přímo působit na informace, místo aby si mohli nastavit inteligentní předvolby, které pak automaticky působí v zájmu uživatele.

  • Data z různých aplikací a webových serverů určená konkrétnímu uživateli je obtížné nebo nemožné automaticky integrovat do jediného, souvislého zobrazení.
  • Uživatelé, kteří chtějí pracovat doma nebo na cestách mají omezený přístup k aplikacím a datům umístěným na jejich počítačích na pracovišti, což je překážkou zvyšování produktivity.
  • Data navržená pro určité zařízení - PC, pager, mobilní telefon nebo PDA - nemohou být přímo použitelná jinými zařízeními; maximálně mohou být pravidelně synchronizována.

Platforma .NET má všechny tyto nedostatky vyřešit. Zajistí to realizací vize umožňující přístup ke všem datům a aplikacím uživatele kdykoli a z libovolného zařízení. Technologie .NET navíc umožní volnou i těsnou vazbu při spojování aplikací logickými způsoby.

Bezpečný a univerzální přístup k datům

Uživatelé Microsoft .NET budou moci se svými daty "komunikovat" pomocí ručně psaného písma, řeči a obrazu. Jejich data budou živá a bezpečná na internetu, takže k nim budou mít přístup z PC na pracovišti nebo doma, z mobilního telefonu nebo pageru, z PDA a v blízké budoucnosti dokonce ze zařízení, které je kombinací pageru, mobilního telefonu, PDA a PC. Aplikace se budou moci snadno přizpůsobit funkčností omezením i možnostem zařízení, se kterým právě uživatel pracuje. Aplikace budou schopny pracovat v zájmu uživatele, podle předem definovaných předvoleb a pokynů.

Všechna tato zařízení a technologie budou aktivně spolupracovat a umožní uživatelům podstatné zvýšení produktivity při využívání počítačových technologií. Platforma .NET je navržena tak, aby se lidé přestali obávat toho, jak budou muset s počítači pracovat a umožní jim zaměřit se na to, co budou dělat se svými počítači, aby vykonali svoje úkoly a splnili svoje cíle. Aktivity, které jsou v současnosti ještě obtížně realizovatelné - například sladění výkazů z různých bank, společností poskytujících kreditní karty a od účetních agentů tak, aby všechny účty byly řádně zaplaceny a výdaje řádně vedeny-budou mnohem snadněji řešitelné, neboť uživatelská data budou moci být propojena přes webové servery a aplikace.

Nové typy aplikací, nové způsoby jejich vývoje

Všechny tyto změny umožní nová generace aplikací, vytvořená a propojená současnými softwarovými vývojáři pomocí platformy .NET a průmyslového standardu XML. Z technického hlediska by .NET měla změnit způsob, jakým budou moci být tyto aplikace vyvíjeny a umožní také tvorbu zcela nových druhů aplikací. Platforma .NET rozšíří principy internetu a operačních systémů tím, že sám internet se stane základem nového operačního systému. Vývojáři tak budou moci tvořit programy, které budou přesahovat hranice zařízení a ve svých aplikacích budou moci plně využít konektivitu internetu.

Podniky tak budou moci podstatně zvýšit účinnost a produktivitu, neboť platforma .NET spojí zaměstnance, zákazníky, data a obchodní aplikace do souvislého a inteligentně spolupracujícího celku. Stručně řečeno, platforma .NET slibuje svět podnikání bez hranic.

Základní komponenty platformy .NET
  • Infrastruktura a nástroje .NET. Infrastruktura a nástroje k tvorbě a provozování této nové generace služeb zahrnuje čtyři hlavní komponenty: Microsoft Visual Studio.NET, Microsoft .NET Enterprise Servers, .NET Framework a Microsoft Windows.NET.
  • Služby .NET. Služby .NET je integrovaná sada stavebních bloků služeb pro internetový operační systém, obsahující Passport.NET (k ověřování uživatelů) a služby k ukládání souborů, správu uživatelských předvoleb, správu kalendáře a mnoho dalších funkcí. Microsoft v budoucnu nabídne mnoho takových služeb, neboť bude vytvořen široký okruh partnerů a vývojářů, kteří budou schopni poskytovat podnikové a vertikální služby založené na platformě .NET.
  • Uživatelské zkušenosti .NET. Uživatelské zkušenosti budou moci být mnohem širší a přizpůsobivější, neboť informace budou doručovány různými způsoby na velké množství nejrůznějších zařízení.
  • Software pro zařízení .NET. Software pro zařízení podpoří novou generaci inteligentních internetových zařízení, které budou využívat webové služby.

David Kozák
david.kozak@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz