E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Mobilní zařízení online snadno a rychle

David Kozák, 20. září 2002, e-komerce.cz

Počet mobilních zařízení - ať už kapesních počítačů, počítačů do dlaně či vhodně vybavených mobilních telefonů - neustále roste. Bohužel, roste i počet nejrůznějších programů, které jsou v těchto mobilních zařízeních využívány pro prohlížení obsahu Internetu. Proto, chce-li firma komunikovat s uživateli těchto zařízení musí často řešit problém, jak tu kterou informaci prezentovat, aby byla přístupná každému. Velice zajímavé možnosti v této oblasti nabízí webové služby.

Stále více firem a institucí využívá při komunikaci s klienty, obchodními partnery, dodavateli a dalšími zájmovými skupinami Internet. Ať už tou nejběžnější formou, tedy prostřednictvím elektronické pošty, nebo formou webového serveru. Jenže právě tato forma může - v případě, že uživatelé využívají k prohlížení také některé z celé řady mobilních zařízení - působit ne zrovna malé problémy. Na trhu se nabízí bezpočet nejrůznějších typů mobilních zařízení a téměř stejný je i počet prohlížečů, které jsou v těchto zařízeních používány.


Mobilní zařízení se rychle prosazují

Ovšem vzhledem k tomu, že počet nejrůznějších mobilních zařízení, ať už se jedná o kapesní počítače, počítače do dlaně či speciální mobilní telefony - komunikátory - se neustále zvyšuje. Proto si zejména firmy, pro které je Internet více či méně důležitý, nemohou dovolit ignorovat ani tuto stále početnější skupinu uživatelů. Uživatelů, kteří navíc s internetem často pracují právě prostřednictvím mobilních zařízení.

Prezentovat informace tak, aby je bylo možné relativně bezproblému číst na většině (nic není dokonalé) mobilních zařízení je možné několika způsoby. První možností je WAP, druhou - a řekněme si upřímně, že mnohem účinnější - je využití webových služeb.


WAP není ideální řešení

Každý, kdo někdy programoval WAPovou aplikaci asi ví, jak problematické je aplikaci vyladit tak, aby bylo možné ji bez větších problémů používat ve většině prohlížečů. Prohlížeče v jednotlivých mobilních telefonech mají svá specifika a připravit vše tak, aby byla zaručena funkčnost aplikace zaručena.

Různá délka stránky, nestandardní formátování, různé rozlišení obrazovky, podpora grafiky a podobně. Ten, kdo chce vyhovět všem, má před sebou vskutku nelehký úkol.


Řešením jsou webové služby

Stále častěji se na trhu objevují různé nové velmi užitečné služby, které jsou vhodné jak pro využití na Internetu (myšleno řešení vhodné pro prohlížeče provozované na osobních počítačích - i když ani v této kategorii není standardizace nijak úchvatná a vyladit internetovou aplikaci tak, aby ji bylo možné bez potíží používat zároveň v prohlížečích Internet Explorer, Navigator, Communicator či Opera, není nikterak snadný úkol), tak pro uživatele nejrůznějších mobilních zařízení, včetně mobilních telefonů s WAPovým prohlížečem či pro integraci do desktopových aplikací. Každá kategorie samozřejmě znamená nové uživatele, ovšem vyladit vše tak, aby aplikace stoprocetně fungovala je hodně těžké a také drahé. Pokud ovšem není aplikace vytvořena jako webová služba.

Jak je to možné? Odpověď je poměrně jednoduchá - webová služba funguje jako jakýsi server, který dodává data všem ostatním částem řešení. Existuje stručný popis, který webové služby přirovnává k jakémusi databázovému rozhraní - interface, který zprostředkovává komunikaci mezi uživatelem a databází. Klient svůj požadavek nepředává přímo databázi, ale webové službě, která se postará o vše potřebné. Webové služby přitom mohou pracovat jak s daty na lokálním počítači, tak s daty umístěnými na vzdáleném počítači - a klient nic nepozná.


Jak se programují webové služby...

Vytvářet webové služby je v dnešní době možné prostřednictvím mnoha nejrůznějších nástrojů. Některé jsme si v našem seriálu již představili, na jiné teprve přijde řada. V každém případě je tvorba takové aplikace obvykle poměrně jednoduchá. Ostatně jednoduchý je i její úkol - otevřít příslušnou databázi, přečíst hodnotu a databázi zase uzavřít. Jak již bylo řečeno, jedná se přeci o databázový interface.

Webovou službu je ovšem ještě třeba propojit s uživatelem. K tomu slouží specializovaná rozhraní určená pro jednotlivé konkrétní typy prohlížečů. Programátor tedy musí vytvořit specializované webové rozhraní, rozhraní pro mobilní zařízení (prohlížeče se obvykle neliší ani tak možnostmi - i když i ty jsou omezeny -, hlavní rozdíl je v rozlišení displeje), rozhraní pro WAPový prohlížeč a rozhraní pro desktopové aplikace. Tato rozhraní pak zajišťují, aby se údaje z databáze, které získala webová služba, uživateli správně zobrazily.

Například platforma .NET navíc programátorům při tvorbě rozhraní velice pomáhá. Dokáže totiž rozeznat, jaký typ prohlížeče to které koncové zařízení používá a přizpůsobí se jeho schopnostem. I tak - nebo možná právě proto - ale hodně záleží na programátorovi a jeho znalostech a zkušenostech. Pokud totiž některé rozhraní "přeplácá" službami, může se stát nepoužitelným.


Vyberte si programovací jazyk, prosím...

Ještě jednu pozitivní a zajisté i ceněnou vlastnost přinášejí webové služby. Podporují totiž většinou hned několik programovacích jazyků. Programátor tak nemusí pro vývoj aplikací pro WAP (jazyk WML), web (PHP či ASP), desktop (C++, Delphi, Visual Basic) ovládat - obvykle na vysoké úrovni - několik různých programovacích jazyků. Vybere si ten, který sám preferuje a může začít...


David Kozák
david.kozak@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz