E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Reklama
Užitečné informace pro kutily.


Překážky e-mailového marketingu

David Kozák, 27. ledna 2004, e-komerce.cz

E-mailový marketing je jednou z nejúčinnějších a zároveň nejefektivnějších forem komunikace se zákazníky. I tato forma komunikace však má svá omezení a překážky, své problémy a každý, kdo chce e-mailový marketing využívat by měl možná rizika znát a počítat s nimi.

Největším "nepřítelem" e-mailového marketingu jsou protispamové a další filtry elektronické pošty. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Responsys mezi marketingovými pracovníku B2B a B2C firem ze severní Ameriky, který probíhal ve čtvrtém čtvrtletí roku 2003.

E-mailový marketing patří mezi nejvýznamnější nástroje, které Internet nabízí. Pro marketéry je přitažlivý především poměrně nízkými náklady a efektivitou, tedy poměrem mezi náklady a přínosem, který tyto náklady generují. Podle průzkumu agentury DoubleClick totiž na dobře cílené vyžádané reklamní e-maily reaguje 8,3% oslovených uživatelů, což je jedna z nejvyšších hodnot response rate mezi reklamními médii. Navíc tato hodnota stále roste.


Nepříjemná trojka

V průzkumu byli osloveni lidé, kteří se v amerických a kanadských firmách zabývají marketingem a mají tudíž na starost také využití elektronické pošty. Právě oni totiž nejlépe vědí, jaké překážky brání ještě lepšímu využití e-mailového marketingu.

Respondenti průzkumu odpovídali na dvě otázky: "Jaké jsou největší překážky e-mailového marketingu?" a "Jak vylepšit e-mailový marketing v příštích 12 měsících?" V prvním případu přitom každý respondent vybíral tři překážky, které jsou podle jeho názoru nejpodstatnější.

V žebříčku, který po vyhodnocení odpovědí vznikl, se objevilo celkem 10 překážek (plus jako jedenáctá možnost odpověď jiné). Nejnebezpečnější jsou však "jen" první tři: již zmíněné e-mailové filtry, plus přeplněné mailové schránky a nevhodně "postavené" systémy pro správu mail listu.

To, že "první místo" mezi překážkami obsadily protispamové a další e-mailové filtry je asi pro mnohé vcelku pochopitelné. Kladou totiž na copywritery, kteří připravují text reklamních e-mailů, velké nároky a často jejich dílo "odchytí", i když si jeho doručení adresát objednal. Důvod je prostý - filtry jsou založeny na kombinaci klíčových slov, která se nejčastěji vyskytují ve spamech a zprávy, které podobná slova obsahují jsou automaticky přesměrovány do speciálního adresáře.

Poměrně překvapivý je vliv přeplněných mailboxů a nevhodné konstrukce mail listu. Zvláště když pohled na tabulku prozradí, že mezi třetím a čtvrtým místem je rozdíl v "oblíbenosti" téměř 33 procent.

Mezi méně důležité překážky e-mailového marketingu se tak možná překvapivě dostaly například nedostatečná personalizace, malý zájem o odběr mailů či málo líbivý a nerelevantní obsah.


Typ překážky
Podíl
Protispamové a jiné filtry
63,7%
Přeplněné schránky
60,5%
Řešení mail listů
53,1%
Špatná integrace s dalšími formami komunikace
20,4%
Neefektivní členění zákazníků
18,9%
Nedostatečná personalizace
17,1%
Malý zájem uživatelů o registraci
16,6%
Malý click-through rate
13,9%
Málo líbivý a nerelevantní obsah
11,6%
Obtížné sledování odezvy kampaně
7,1%
Jiné
6,5%
Poznámka: Respondenti vybírali vždy tři největší problémy


Jak vylepšit situaci?

Agentura Responsys se marketingových šéfů také zeptala, jak by se podle jejich názoru dal e-mailový marketing v nejbližší době vylepšit. Přes polovinu respondentů se přitom domnívá, že k nejdůležitějším opatřením potřebným ke zlepšení patří kvalitnější profilování a analýza klientů a integrace všech online a offline marketingových kanálů. Důležitá podle nich je rovněž integrace e-mailových kampaní s personalizovanou webovou stránkou, která umožní adresátům reagovat na informace publikované v zaslané zprávě a vylepšené měření efektivity kampaní.

Postup
Podíl
Zlepšením profilováním a analýzy klientů
52,6%
Integrací všech online a offline marketingových kanálů
51,3%
Integrací e-mailových kampaní s personalizovanou webovou stránkou pro interakci
49,0%
Vylepšeným měřením efektivity kampaní
48,7%
Vylepšenou doručitelností komunikace
33,7%
Integrací uživatelských informací a eCRM / systému pro e-support
27,0%
Jiné
3,1%

Navrhované postupy samozřejmě korespondují s nejčastěji zmiňovanými překážkami. S výjimkou těch nejčastěji zmiňovaných. Logicky, jen obtížně je totiž možné ovlivnit práci filtrů (jediná šance je psát texty zpráv tak, aby co nejméně "provokovaly") a samozřejmě také chování uživatelů, kteří často při registraci využívají freemailové schránky a zapomínají si je vybírat (nebo na ně prostě zapomenou).

Uvidíme, zda se navrhované postupy dočkají realizace. Pokud ano - což je pravděpodobné - bude jistě zajímavé sledovat, zda se názory marketérů osvědčí v praxi, tedy zda se díky nim podaří vylepšit fungování e-mailového marketingu.


David Kozák
david.kozak@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz