E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Reklama
Užitečné informace pro kutily.


Na úřad přes internet – a nejen v březnu

Tisková zpráva, 28. února 2006, e-komerce.cz

Pouze 38 procent tuzemských uživatelů internetu starších 15 let již využilo alespoň jednou internet pro hledání informací týkajících se státní správy nebo pro komunikaci s úřady a jen 8 procent jej používá k tomuto účelu pravidelně.

Pouze 38 procent tuzemských uživatelů internetu starších 15 let již využilo alespoň jednou internet pro hledání informací týkajících se státní správy nebo pro komunikaci s úřady a jen 8 procent jej používá k tomuto účelu pravidelně. Ukázal to lednový průzkum společnosti Factum Invenio pro BMI sdružení, které je organizátorem projektu Březen – měsíc internetu. Proto se 9. ročník BMI, jehož hlavními partnery jsou Česká pošta a společnost GRISOFT, zaměří na e-government a zejména právě na komunikaci úřadů s občany pomocí internetu. Jeho cílem je ukázat, že již existuje řada webů a aplikací, které mohou občanům ušetřit čas a poskytnout množství užitečných informací, jenom se o nich ne vždy dostatečně ví.

Záštitu nad letošním Březnem – měsícem internetu převzali předseda vlády a Úřad vlády ČR, Ministerstvo informatiky, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a portál BusinessInfo.cz. Právě jejich portály a weby budou mezi těmi, se kterými se přednostně seznámí návštěvníci na akcích zaměřených na propagaci internetu, které na březen přichystalo více než 350 knihoven po celé republice. Často nabídnou speciální slevy nebo bezplatný přístup k internetu, školení práce s internetem pro různé skupiny zájemců, jako jsou ženy v domácnosti, senioři, nezaměstnaní, uživatelé se zdravotním postižením. Kromě seznámení s vybranými portály státní správy se soustředí také na představení webů dané obce, města či kraje.

Například na portálu MPSV se nachází kompletní nabídka volných míst ze všech úřadů práce v ČR, Portál veřejné správy (portal.gov.cz) poskytuje úplný seznam obcí a úřadů (včetně adres jejich webových stránek), podrobné návody k řešení množství životních situací, úplné, platné a aktuální znění zákonů České republiky a Evropské unie, umožňuje vyřídit některé agendy prostřednictvím e-podání (desítky tisíc zaměstnavatelů již tak zasílají důchodové listy zaměstnanců a přihlášky k nemocenskému pojištění).

Na portálu Ministerstva vnitra vyvolávají největší zájem veřejnosti sbírka zákonů, neplatné dokumenty, odcizená vozidla, seznamy StB. Portál pátrá po hledaných a pohřešovaných osobách, falzech, odcizených uměleckých dílech, nabízí seznamy občanských sdružení, politických stran a hnutí, veřejných sbírek, úřední desky všech okresních ředitelství Policie ČR, informace pro cizince.

Úplné a aktuální informace z rejstříkových evidencí rezortu spravedlnosti (obchodní rejstřík, konkursní řízení, evidence znalců a tlumočníků a znaleckých ústavů) nabízí portál Justice.cz. Na portálu BusinessInfo.cz je připravena sada informací a znalostí ve formě průvodců a návodů pro řešení běžných životních situací pro začínající podnikatele a komplexní informace pro exportéry. Ti, kdo hledají podnikatelské příležitosti, by měli sledovat rovněž web Centrální adresa, kde jsou zveřejňována všechna výběrová řízení, jejichž zveřejnění je povinné ze zákona.

V průběhu března se uskuteční také odborné konference zaměřené na různé skupiny uživatelů internetu. E-learning fórum 2006 poskytne 2. března v Praze zájemcům o e-learningové formy vzdělávání možnost seznámit se s prakticky použitelnými řešeními. O týden později se uskuteční v Praze kulatý stůl Český e-government v evropském kontextu, který se soustředí na porovnání rozvoje e-governmentu u nás a v ostatních zemích EU a na bariéry dalšího rozvoje. Novinky pro uživatele internetu se zdravotním postižením představí 11. března v Kongresovém centru Praha konference INSPO 2006, na které budou zároveň vyhlášeny výsledky literární soutěže Internet a můj handicap. Mezinárodní konference Internet a bezpečnost organizací uspořádá Univerzita T. Bati ve Zlíně 14. března. Účastníky nejen z ČR, ale i z Maďarska, Polska a Slovenska přivítá 1. dubna v Praze dětská konference Junior Internet.

Tečkou za letošním měsícem internetu se stane 3. a 4. dubna v Hradci Králové konference ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě, kde se očekává více než 2000 účastníků. Ještě předtím se ale sejdou tisíce dětí ve více než 330 knihovnách a dalších zařízeních v ČR, Německu, Polsku, Slovensku a Slovinsku, aby v nich 31. března strávily pohádkovou Noc s Andersenem. Jejím cílem je podpořit s využitím internetu zábavnou a dobrodružnou formou dětské čtenářství.

Mediálními partnery 9. ročníku Března – měsíce internetu jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Springer Media CZ, Vogel Burda Communications a časopis Egovernment, odborným partnerem FORInternet. Podrobnější informace o programu BMI 2006 jsou na www.brezen.cz.


Tisková zpráva
redakce@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz