E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Síla českého elektronického obchodu je v lidech na internetu

Leoš Prušvic, 29. února 2000, e-komerce.cz

Počátkem února obdržela Asociace pro elektronickou komerci přihlášku k členství od pražského zastoupení firmy Microsoft. Přihlášku podepsal pan Vojtěch Foukal, který má v české pobočce Microsoftu funkci Consumer Group Manager.

Domnívám se, že představovat na stránkách internetového magazínu firmu Microsoft by bylo přinejmenším trestuhodným plýtváním elektronů, o času čtenářů ani nemluvě. Přesto by asi nebylo na škodu aspoň ve stručnosti vysvětlit, co má tato skupina v české pobočce Microsoftu na starosti.

Jednoduše řečeno, se skupina Consumer Group zabývá rozvojem aktivit Microsoftu na poli Internetu. Vlastní náplní je spolupráce s firmami vyvíjejícími Internetová řešení, s firmami provozujícími služby na Internetu, lokální provoz MSN a spolupráce na Internetových aktivitách ostatních skupin v Microsoftu.

E-komerce.cz: Microsoft obyčejně nemá ve zvyku vstupovat do asociací a jim podobných volných seskupení firem. V případě APEKu jste udělali výjímku stejně jako v případě SPISu, který podobně jako Asociace pro elektronickou komerci pracuje ve prospěch rozvoje elektronického obchodu. Mají tyto organizace ve světě obdobu, nebo se jedná o specialitu české e-komerce?

"Sdružování firem za účelem efektivnějšího prosazování rozvoje informačních technologií je věcí běžnou v celém světě, je to jedna z mála zbraní, jak urychlit reakci státních orgánů na rozvoj IT. Díky podobným uskupením vznikají také standardy (Příkladem z poslední doby je třeba WAP, BizTalk, atd.), které uznávají všechny zůčastněné strany a ostatní subjekty se poté přidávají.

Na poli české e-commerce, která je ještě pořád v plenkách, je existence APEKu jistou zárukou pro uživatele, že elektronické obchodování bude mít určitý řád a tím bude orientace uživatele snažší. Za důležité považuji aktivity APEKu především na poli bezpečnosti elektronického obchodování."

E-komerce.cz: V čem vidíte největší sílu českého elektronického trhu a v čem jsou naopak jeho slabiny?

"Silnou stránkou jsou především lidé. Kvalita lidí pohybujících se na českém Internetu je veliká a skrývá se zde obrovský potenciál k růstu.
Za největší slabinu považuji nízký počet uživatelů Inernetu v ČR = elektronických zákazníků, oproti např. počtu uživatelů mobilních telefonů (1/5)."

E-komerce.cz: Někteří odbornící tvrdí, že skutečná e-komerce v České republice v podstatě neexistuje, že je zde jen pár firem, které těží z nevyzrálosti trhu a v podstatě si na e-komerci jen hrají. Jaký je váš pohled na tento názor?

"Ano, ještě nepřišla ta chvíle, kdy na trh vstoupí giganti klasického způsobu komerce, ale myslím si, že existuje několik čistě e-commerce projektů, které dají těmto kamenným gigantům na frak."

E-komerce.cz: Český Microsoft si za své motto zvolil větu ”Roztočme česká kola a kolečka” Proti této sentenci se jistě nedá nic namítnout, ale znáte způsob jak ji uskutečnit ?

"Můžeme se rozhlédnout po rozvinutých zemích po světě a uvidíme, že jejich ekonomikou hýbou především společnosti využívající možností moderních informačních technologií. Myslím si, že přesuneme-li (stát) priority ze záchrany velkých podniků na rozvoj oborníků na moderní technologie a na podporu firem schopných obstát v moderním světě, pak jsme již na půli cestě k rychlému růstu. Zbytek je denodenní aktivita každého z nás.

K tomuto posunu chce pomoci (a již vydatně pomáhá) i český Microsoft."


Leoš Prušvic
leos.prusvic@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz