E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Uskutečněny první velké obchody na elektronickém tržišti Intelligo

Tisková zpráva, 15. června 2001, e-komerce.cz

Od 5. dubna, kdy byla spuštěna nová verze elektronického tržiště Intelligo pro business to business obchodování, bylo na tomto tržišti prostřednictvím služeb Výběrová řízení a Poptávky poptáno zboží v celkové hodnotě necelých sedm miliónů korun.

První výběrové řízení na Intelligu bylo vyhlášeno 3. května. Jednalo se o výběrové řízení na dodavatele armatur v hodnotě 500 000 Kč pro předního výrobce strojírenského a metalurgického sortimentu, které bylo ukončeno 9. května. Tohoto výběrového řízení se zúčastnilo 9 dodavatelů.

V přípravné fázi se nyní nachází několik dalších výběrových řízení. Jedná se např. o výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky v hodnotě cca 1 miliónu Kč pro jednoho z předních výrobců automobilů, výběrové řízení na chemikálie v hodnotě 19 miliónů Kč pro významného představitele chemického průmyslu či výběrové řízení na hutní materiál pro dalšího zástupce automobilového průmyslu ve statisícové hodnotě. První výběrové řízení v oblasti služeb je připravováno pro známou strojírenskou společnost a jedná se o služby tiskové.

Kromě výběrových řízení je na Intelligu vypisováno několik poptávek běžných kancelářských potřeb týdně. V těchto případech se jedná především o výběr zboží z katalogu nepřímého materiálu.

Zatím největší nákup prostřednictvím služby Poptávky byl uskutečněn akciovou společností Tatra Kopřivnice počátkem měsíce června. Poptáváno bylo zboží v hodnotě 162 000 Kč, přičemž odběrateli se při tomto konkrétním nákupu podařilo dosáhnout 16% úspory.

"S nabídkami obdrženými na naši poptávku jsme velice spokojeni. Již jsme učinili objednávku a budeme dále pokračovat v nákupu zboží prostřednictvím elektronického tržiště Intelligo, ať už formou poptávek nebo výběrových řízení," komentuje svou spokojenost Andrea Hyklová, ekonomka marketingu nákupu Tatra, a.s.

Výkonný ředitel B2B Centra Dalibor Wijas dodává: "Od spuštění rozšířené verze Intelliga v dubnu letošního roku se zaregistrovalo dalších téměř 100 zákazníků. Postupně vzrůstá zájem jednotlivých firem o vypsání výběrového řízení nebo aukce, a to především díky tomu, že v případě těchto služeb odběratel nemusí poptávat pouze nepřímý materiál, jako je tomu v případě služby Poptávky, ale Výběrová řízení či Aukce mohou být vypsány na libovolné zboží či služby."


Tisková zpráva
redakce@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz