E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Firma B2B Centrum nabízí business-to-business služby

Redakce, 15. května 2000, e-komerce.cz

Brněnská společnost B2B Centrum připravuje novou, na českém trhu dosud ne příliš rozšířenou službu – B2B e-marketplace. Jedná se o virtuální tržiště určené pro obchodování mezi firmami (business-to-business, odtud zkratka B2B). Cílem společnosti B2B Centrum je vybudovat systém obchodování mezi firmami prostřednictvím Internetu, který bude zajišťovat nakupujícím subjektům kompletní informace potřebné pro rozhodování o koupi či uzavření kontraktu.

Tento B2B System bude zajišťovat veškerou komunikaci mezi nakupující a prodávající stranou při realizaci obchodních transakcí včetně výměny obchodních dokumentů jako jsou objednávky, faktury, dodací listy a informace o provedených platbách.

B2B System nabízí nakupujícím firmám maximálně automatizované centrální, jednoduché a pohodlné objednávání, možnost vypsání poptávky při složitějším nákupu, vyhodnocení všech nabídek zboží na jednom místě umožňující lepší výběr, a z toho vyplývající efektivnější zásobování, minimalizaci nákladů na obchodní transakce, jednoduše pak možnost pružné reakce při změně situace na trhu.

Prodávající získávají nový prodejní kanál, a tím nové zákazníky se zajímavými obraty; zajímavé možnosti využití marketingových nástrojů (programy loajality, one-to-one marketing, soutěže, atd.), zároveň minimalizaci provozních a obchodních nákladů spojených s prodejem (odpadá tisk, zasílání ceníků, nabídek) a řízení dodávek odběratelům (elektronická výměna dokumentů).

“Našimi zákazníky se mohou stát prakticky všechny firmy, které hledají úspory v nákladech. Ze zkušeností, které jsme získali od podobných služeb fungujících v USA vyplývá, že ve vysoce konkurenčním prostředí podporovaném vysokou koncentrací nabídky a poptávky na jednom virtuálním trhu dochází k výrazným poklesům cen většiny produktů obchodovaných tímto způsobem”, uvedl Dalibor Wijas, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti B2B Centrum.

V současné době připravuje B2B Centrum pilotní projekt pro oblast nákupu tzv. nevýrobních zdrojů, tedy kancelářských potřeb, počítačového vybavení, papírenského zboží, spotřebního materiálu a pracovních pomůcek. Pro pilotní provoz svého systému hledá B2B Centrum další zájemce o účast na tomto projektu, a to jak potenciální nakupující organizace (finanční instituce, telekomunikační, obchodní, rozvodné společnosti i výrobní podniky a státní instituce), tak výrobce a prodejce zmíněného zboží. Účastníci pilotního projektu budou mít možnost stát se uživateli B2B Systemu za výhodných podmínek i po jeho uvedení do ostrého provozu.

Společnost B2B Centrum a.s. vznikla v únoru roku 2000 s cílem podnikat v oblasti poskytování e-commerce služeb zaměřených na podnikovou a firemní sféru. Pro společnost pracují zkušení odborníci na Internet, elektronický obchod a marketing. Mezi technologické partnery B2B Centra patří například ORACLE - vedoucí softwarová společnost zaměřená na e-business.


Redakce
redakce@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz