E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Reklama
Užitečné informace pro kutily.


CORDIS - informace pro výzkum a vývoj v Evropě

Pavel Hrůza, 6. února 2002, e-komerce.cz

Evropská komise dobře chápe, že evropský výzkumný a vývojový sektor je nutno integrovat, aby byla Evropa schopná i v budoucnu konkurovat jiným obchodně vyspělým regionům. Informační platformou pro podporu spolupráce na poli R&D je web CORDIS. Přinášíme bližší pohled na souhrn služeb dostupných pod touto značkou a na možnosti, které může přinést tuzemským technologickým firmám.

CORDIS (Community Research & Development Information Service)je specializované informační centrum Evropské komise zaměřené na podporu výzkumu a vývoje (Research and Development - R&D) v Evropě.

CordisCORDIS disponuje v rámci podpory rozšíření EU informacemi o možnostech organizací z kandidátských zemí zúčastňovat se výzkumných projektů financovaných Evropskou unií. Vstupní brána k těmto informacím je na adrese www.cordis.lu/fp5/enlargement.htm.

V rámci integrace evropské výzkumné sféry poskytuje CORDIS volně dostupné informace a nástroje určené lidem a organizacím z EU a kandidátských zemí umožňující zapojit se do evropského vývoje a těžit z fondů EU. Interaktivní web CORDIS vytváří platformu pro společnou práci výzkumníků, zákonodárců a průmyslových subjektů z více než 30 zemí včetně kandidátských států.

Novinky z oblasti R&D v Evropě

Služba CORDIS News funguje jako specialisovaná online informační agentura Evropské komise. Pokrývá informacemi aktivity v oblasti výzkumu a vývoje v anglickém, francouzském, německém, španělském a italském jazyce. CORDIS News průběžně poskytuje prostřednictvím oficiálního média evropských komunit (Official Journal of the European Communities) také informace a nabídky potřebné pro zapojení organizací do projektů v rámci programu Fifth Framework Research Programme (FP5, program definující mj. grantovou politiku ve výzkumné sféře EU). Denní informační servis poskytuje prostřednictvím emailu upozornění na aktuální události, bližší pohledy na výzkumné projekty, informace o novinkách v oboru a mnoho dalšího.


Debata o evropské výzkumné sféře

Služba CORDIS Research Beyond 2002 je unikátní zdroj informací a platforma pro budování struktury budoucího programu Framework Research Programme (nástupce FP5), který bude uveden v platnost pro období 2002 - 2006. Tento program by měl pomoci k vytvoření integrované evropské výzkumné sféry označované European Research Area (ERA). K těmto otázkám se vyjádřila většina členských států EU, některé kandidátské země a představitelé významných firem a výzkumných organizací v Evropě.

Na stránkách Information Society Technologies Programme (IST) mají členové akademické a průmyslové sféry možnost přispět k diskuzi o implementaci nástrojů pro IST.


Most mezi výzkumníky a podnikateli

CORDIS poskytuje přístup ke službám dalšího z programů EK, - Innovation and SMEs Programme (program pro podporu inovace v malých a středních podnicích). Kromě informací o relevantních vládních nařízeních v jednotlivých evropských státech je k dispozici Technology Marketplace vyzdvihující nejlepší výsledky výzkumu v jednotlivých zemích (včetně kandidátských) a v Evropě jako celku. Služba se snaží být mostem mezi výzkumnou a podnikatelskou komunitou. Tato část bude spuštěna v nových jazykových verzích během tohoto měsíce.

Sekce Financing Innovation poskytuje informace informace pro podporu využití nových technologií. Stránky se velkou měrou věnují tématům získávání kapitálu pro nové technologické společnosti (rizikový kapitál, business angels atd.)

CORDIS poskytuje také přístup k různým informačním sítím a helpdeskům. Například Technologické centrum České akademie věd je uvedena jako část sítě Innovation Relay Centre pro mezinárodní přenos informací.


Partneři z kandidátských zemí

Interaktivní služba Partners Service vyzývá organizace z kandidátských zemí k představení svého výzkumného a technologického potenciálu a k účasti na mezinárodním akademickém a obchodním konsorciu. Služba vznikla s cílem nalezení partnerů pro účast ve výzkumných programech EU, v současné době se těší z obliby obchodních partnerství v technologické sféře.

Prostřednictvím CORDISs hledá partnera v akademické nebo obchodní sféře 131 organizací z České republiky. Služba obsahuje také obsahuje informace o všech českých organizacích se zkušeností z předchozích projektů financovaných EU.

Jak se osvědčují služby CORDIS v praxi? "Cordis je efektivní nástroj pro dělání byznysu v Evropě." říká Dimitris Manolas z řecké high-tech firmy Paragon Limited, pravidelný uživatel služeb CORDIS. Prostřednictvím služby CORDIS Partners Service našel organizaci z kandidátských zemí, hledající partnera pro distribuci nového IT produktu. "Kontaktovali jsme je a získali skvělý produkt pro náš zavedený trh." dodává pan Manolas, který podepsal dohodu o marketingu produktu v zemích EU.


Pavel Hrůza
pavel.hruza@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz