E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Rakouská národní knihovna ve Vídni zpřístupní historické knihy prostřednictvím služby Knihy Google

David Kozák, 22. června 2010, e-komerce.cz

Private Public Partnership projekt se společností Google představila Rakouská národní knihovna. V jeho rámci bude digitalizováno téměř půl milionu knih, mezi něž patří i téměř 4 tisíce českých historických tisků zejména z dob Rakouska-Uherska.

Společnosti Google se podařil kapitální úlovek. Uzavřela dohodu s Rakouskou národní knihovnou ve Vídni. Ta firmě umožní, aby převedla do digitální podoby téměř 500 tisíc historických knih z jejího archivu a zveřejnila je prostřednictvím služby Google Books. Projekt bude realizován ve formě Private Public Partnership. To znamená, že náklady na jeho realizaci ponese komerční subjekt, tedy Google, a přitom jeho výsledky bude moci využívat jak sama knihovna, tak také běžní uživatelé internetu. Digitalizace bude probíhat po několik následujících let.

Sbírka historických knih v Rakouské národní knihovně je podle tiskové zprávy jednou z 5 nejvýznamnějších sbírek na světě.


David Kozák
dkozak@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz