E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Veřejná dražba dosud zakázaných doménových jmén .CZ

Jan Pleyer, 27. února 2002, e-komerce.cz

5. března od 10.00 do 18.00 se v Kongresovém centru koná cyklus veřejných dražeb dosud zakázaných doménových jmen .CZ. Jedná se o řadu velice atraktivních a krátkých názvů, např.: WEB.CZ, COM.CZ, NET.CZ, CD.CZ, TV.CZ, US.CZ atd.

Opět nastává historický zlom v oblasti internetových adres (doménových jmen). Správce domény .CZ, sdružení CZNIC z.s.p.o., uvolnilo dosud zakázané domény (označení prvních domén jednotlivých států a vytvořených domén prvního řádu) k prodeji v klasické veřejné dražbě. Dražebníkem pro tuto příležitost byla vybrána společnost VP REAL a. s., která má v oblasti veřejných dražeb nemalé zkušenosti.

Tímto postupem bude vytvořen objektivní princip prodeje a soutěže o tyto domény. Veřejná dražba se v tomto okamžiku zdá jako jeden z nejreálnějších principů jak objektivně umožnit neomezenému počtu uživatelů pokusit se získat vlastnictví jednotlivých domén. Pokud by tomuto tak nebylo, byla by registrace těchto jmen jen soutěží několika málo registračních automatů.

Samozřejmě se zde naskýtá otázka, že právě touto dražbou může správce domény CZ získat nemalé finanční prostředky. Opak je pravdou. V rámci rozhodnutí o uvolnění těchto domén bylo rovněž stanoveno, že výtěžek z veřejné dražby bude darován Svazu paraplegiků na konto PARAPLE.

Touto dražbou se nyní otevírá jedinečná možnost vytvoření základu existence relevantních doménových jmen 3. řádu, které již běžně ve světe fungují. Rovněž se nabízejí domény, které jsou již svým zněním určeny pro webhosting či freewebhosting.

Více informací naleznete například v dražebním kalendáři ČR: e-aukce.com. Seznam dražených domén získáte na adrese: http://www.e-aukce.com/domeny/detail_aukce_domeny.asp


Jan Pleyer
jan.pleyer@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz