E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Novinky internetové reklamy

David Kozák, 22. ledna 2004, e-komerce.cz

Internetová reklama je zřejmě nejdynamičtějším sektorem reklamního průmyslu. A nejde jen o nárůst příjmů. Přímo překotně také vznikají například stále nové reklamní formáty. Některé pokusy se sice moc nepovedly, jiné ale mají velmi dobrou naději na úspěch.

Novinky se v oblasti internetové reklamy objevují skoro pořád. Nepřejde měsíc, aby se neobjevil nějaký nový, lepší a hlavně účinnější formát reklamy. Mediální agentury a především provozovatelé serverů, které reklama živí, si nemohou dovolit spát. Pokud totiž nebudou jejich zákazníci spokojeni, přestanou reklamu kupovat a oni by mohli třeba i pomřít hlady.


Někdy se to nepovede

Má-li být internetová reklama skutečně účinná, je nezbytné, aby byla také agresivní. Jen tak totiž bude jisté, že si jí návštěvníci serveru všimnou. Většina nových reklamních formátů je proto mnoha uživatelům Internetu nesympatická. Většinou si sice uvědomují (a průzkumy to dokazují), že reklama je nezbytnou daní za bezplatný přístup k informacím. Všechno má ale své meze. Některé formy reklamy tuto mez překračují.

Asi nejtypištějším příkladem přehnané agresivity je pop-up reklama, tedy reklama zobrazovaná v nových oknech, která se při vstupu na stránku otevřou nad, resp. pod aktivní okno prohlížeče. Neoblíbenost pop-up reklamy dosáhla dokonce takové úrovně, že například portál Yahoo! a vyhledávač Google nabídli svým uživatelům software, který otevírání nových oken blokuje.

Podle agentury AdvertisimentBanners.com má v současné době programy blokující pop-up reklamu nainstalováno 20 až 25 procent uživatelů, přičemž počet blokujících uživatelů roste. Problém je dokonce tak "vážný", že možnost blokovat pop-upy chce zakomponovat do připravované aktualizace Windows XP (Service Pack 2), čímž by tuto funkci automaticky nabízel přímo operační systém.

Takový vývoj se samozřejmě nelíbí zástupcům reklamních firem. Například The New York Times citovaly ředitele agentury 24/7 Real Media Davida J. Moora, který se domnívá, že chtějí-li uživatelé informace zdarma, měli by přijmout všechny formy reklamy jako samozřejmost. Uživatelé jsou ale zřejmě jiného názoru.


Televizní reklama online

Návštěvníky amerických internetových serverů zřejmě brzy čeká zase jedna reklamní novinka. Newyorská firma Unicast oznámila, že zprovoznila reklamní formát pracující se streamovaným videem. Podle tiskové zprávy firmy tak nebude problém uživatelům distribuovat televizní reklamní šoty, které budou zobrazovány stejným způsobem, jakým jsou nyní zobrazovány celostránkové flashové reklamy.

Reklamní systém Unicastu je už v testovacím provozu a na testech se podílejí mimo jiné třeba AT&T, Honda či Pepsi, tedy významné firmy a také velcí inzerenti. Pokud se nový reklamní formát osvědčí, dá se předpokládat, že přiláká řadu inzerentů - tak jako většina nových formátů.


E-mailová reklama

Novinku v oblasti reklamy zřejmě brzy představí také Google. Tento klíčový hráč na trhu internetových vyhledávačů na svých stránkách úspěšně využívá reklamní systém, který zobrazuje textovou reklamu podle klíčových slov. Tato forma je mezi inzerenty velmi oblíbená a proto není divu, že chce Google její popularitu využít i jinde. Podle dostupných informací proto v současné době připravuje podobný reklamní systém také pro elektronickou poštu.

Služba by měla být schopna doručit uživateli reklamu v okamžiku, kdy otevírá e-mail. Její obsah by přitom korespondoval s obsahem zprávy. Tím se výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že uživatel reklamu zaznamená. Ostatně kontextový systém Googlu - AdSense - je už nyní podle mluvčího firmy využíván v řadě newsletterů.


Co bude dál?

Jak se bude dál vyvíjet internetová reklama je v současné době těžké odhadovat. Jak je vidět z předchozího textu, firmy zabývající se online reklamou se ve svém "boji" za zájmy inzerenta nezastaví před ničím. Uvidíme, jakým směrem se vydají teď.


David Kozák
david.kozak@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz