E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Registraci českých domén už nabízí více subjektů

David Kozák, 15. října 2003, e-komerce.cz

Zlomový okamžik v procesu registrace domén .cz měl po několika odkladech podle harmonogramu CZ.NIC nastat v pondělí 13. října 2003. Jak fungují registrační systémy jednotlivých Registrátorů? Za jaké ceny Registrátoři domény nabízejí? I odpovědi na tyto otázky jsou součástí následujícího článku.

Smlouvu o spolupráci k dnešku (14.10.) se sdružením CZ.NIC nakonec uzavřelo pouze osm firem. Dohodu o ochraně informací, tedy základní předpoklad k jednání, přitom s CZ.NIC podepsalo o celých 10 firem více. To jen dokazuje, že finanční nároky spojené s činností Registrátora, jsou natolik vysoké, že si je opravdu mohou dovolit jen ty největší firmy. Na toto téma, už ale bylo popsáno tolik papíru, že je zbytečné se k němu znovu vyjadřovat a navíc to není ani námětem článku.

Asi nejdůležitější (a zároveň také nejviditelnější a nejčastěji citovanou) změnou, k níž po pondělku dochází, je zvýšení počtu registrátorů. Každý držitel domény si tak může vybrat přesně toho partnera, který nabízí podle jeho názoru nejlepší služby. Další změna by pak měla nastat (až na výjimky) do konce roku: všechny domény .cz by měly být převedeny k některému z nově vzniklých Registrátorů.

Po 15. září byly všechny domény převedeny dočasně pod správu univerzálního správce - Last Resort Registratora, což je jakási záchranná brzda pro případ, že by některý "standardní" Registrátor zkrachoval nebo z jiného důvodu nemohl vykonávat své registrátorské povinnosti. Ceny služeb této instituce jsou však několikanásobně vyšší než služby ostatních Registrátorů. Ten, kdo zapomene svou doménu převést, by se proto mohl při placení udržovacího poplatku v příštím roce hodně divit.

Další poměrně zásadní změnou, která přichází s novým registračním systémem, je možnost předplatit si doménu na více (až 10) let. Délku registrace zcela jistě jednotliví Registrátoři zohlední v ceně, kterou držitel zaplatí. Ovšem nejvýznamněji ovlivní tato možnost samotné držitele, kteří se nebudou muset každý rok starat o své domény.


Změní se i ceny

Jednou z nejvíce kritizovaných záležitostí původního systému registrace domén .cz byly ceny. Ty se ostatně staly příčinou sporů i u nového systému, když podle některých členů CZ.NIC byly tzv. velkoobchodní ceny příliš vysoké. O svém názoru - bohužel - nedokázali přesvědčit valnou hromadu sdružení a ceny tak zůstaly na původně navrhované úrovni. I přesto se koncové ceny přeci jen o něco sníží.

Tak jako dosud budou držitelé za domény platit dva poplatky. První jednorázovou platbu, tzv. registrační poplatek a udržovací poplatek, který se platí každoročně (včetně prvního roku) - pokud se držitel nerozhodne zaplatit doménu na delší období.

A jaké že ceny jednotliví Registrátoři nabízejí? Na to jsme se podívali na jejich internetové stránky a ceny vám nabízíme. Ve všech případech se jedná o ceny bez DNS záznamů (někteří Registrátoři totiž tuto službu nabízejí bezplatně, jiní ne) a bez daně z přidané hodnoty.


Registrátor
Registrační poplatek
Roční poplatek
Czech On Line
600
700
General Registry
430
710
GLOBE INTERNET
500
699
ha-vel family
499
699
IGNUM
500
699
INTERNET CZ
400
600
MIRAMO
429
690
ZONER software
500
699
LRR
3 200
2 400


Staňte se dealerem

Novinkou nového systému registrace je také možnost zprostředkovávat registrace domén. Zatímco CZ.NIC o podobnou formu spolupráce zájem neměl, protože nebyl důvod platit za něco, co dostával automaticky. Registrátoři z pochopitelných důvodů tento názor nesdílejí. Naopak, na svých webech tuto možnost "halasně" nabízejí.

I když efekt plynoucí z dealerství není nijak výrazný. Je to lepší než nic. Do současnosti museli registrační servis pro své zákazníci firmy také nabízet, ale nedostali za to nic. Teď z toho nějaká ta koruna přeci jen bude...


Co říci na závěr?

Na hodnocení nového systému registrace domén .cz je ještě brzy. V každém případě je ale jasné, že bude lepší než ten dosavadní. Minimálně v tom, že o pozornost nás - zákazníků - bude "bojovat" více subjektů, což povede minimálně ke zlepšení služeb. A i to může být hodně příjemné...

A ještě jednu radu si neodpustím - platit udržovací poplatek CZ.NIC nakonec nemusí ani majitelé domén, které "expirovali" v době přechodu na nový systém, tedy od 15.9. do 13.10. Na webu CZ.NIC je popsána metoda, jak i tyto domény převést na nového Registrátora a teprve poté zaplatit - a ušetřit tak nějakou tu korunu...

P.S.: Podle aktuálních informací podepsala 14.10. smlouvu s CZ.NIC společnost NEXTRA Czech Republic. Stala se tak devátým registrátorem. Ceny, za které bude tato firma nabízet své služby, bohužel, v době uzávěrky článku nebyly známy.


David Kozák
david.kozak@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz