E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Reklama
Užitečné informace pro kutily.


Evropská unie určila trestní sazby pro hackery

Leoš Prušvic, 11. března 2003, e-komerce.cz

Hrozba zhroucení počítavých sítí a narušení bezpečnosti síťového provozu související s šířením počítačových virů a činností počítačových hackerů vedla EU ke schválení nových zákonných norem.

Podle nových zákonů schválených ministerstvem spravedlnosti EU by šiřitelé počítačových virů a hackeři mohli být v závažných případech potrestáni až pětiletou sazbou trestu odnětí svobody.

Toto rozhodnutí bylo přijato jako reakce na nebezpečí plynoucí z rizika selhání klíčových zařízení zajišťujících například dodávku elektřiny nebo vody. Po útocích 11. září 2001 také vyrostly obavy z hackerů, kteří by mohli svou činností získat přístup k bezpečnostním informacím.

"Bude existovat společná definice …. a také sankce pro řadu online kriminálních aktivit", řekl Antonio Vitorino z úřadu Evropského komisaře spravedlnosti.

Snahou nové právní úpravy bude sladit existující právní normy v patnácti státech Evropské unie, protože jejich zákony vykazují značné rozdíly.

Nové zákonné normy jsou zaměřené na kohokoliv, kdo ilegálně vstoupí do počítačové sítě nebo na server. Jsou také cíleny na ty, kteří budou rozesílat počítačové viry typu "I Love You" nebo jiné typy destruktivního druhu software, jako jsou například červi. Vir "I Love You" způsobil na 2000 vážných zhroucení informačních systémů po celém světě.

Pokud bude hackerství a šíření počítačových virů spojené s organizovaným zločinem, budou tresty odnětí svobody stanoveny v rozmezí od dvou do pěti let. Pro méně závažné formy porušení zákonů je stanovena sazba od jednoho do tří let vězení.

Velké množství případů souvisejích s hackingem však není ani úřady a firmami nakonec oznámeno, protože je obtížné vystopovat pachatele těchto činů.


Leoš Prušvic
leos.prusvic@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz