E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Internet jako zdroj zpráv, zábavy a informací při nákupu zboží a služeb

David Kozák, 25. června 2010, e-komerce.cz

V dubnu 2010 proběhl výzkum NetMonitor Consumer zaměřený na chování, zvyky a postoje uživatelů ve vztahu k používání médií, e-komerci, internetové reklamě a placenému obsahu na internetu. Pro SPIR jej zrealizovala výzkumná agentura Mediaresearch.

Hlavním cílem průzkumu bylo popsat návyky českých uživatelů při používání médií, a to s ohledem na srovnání tradičních a internetových médií. Dále byl zjišťován potenciál vybraných kategorií produktů v oblasti e-komerce a postoje k internetové reklamě a placenému on-line obsahu.

Z výzkumu vyplývá, že internet uživatelé vnímají jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a také pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb (viz graf 1). Rovněž v oblasti zábavy je internet vnímán stejně dobře jako televize. Třemi nejvyhledávanějšími kategoriemi informací na internetu jsou Zábavná videa, Sport a Cestování. Největší podíl internetových uživatelů je ochoten získávat informace nebo zaplatit on-line za produkty a služby z kategorií Volný čas a hobby, Elektro a spotřební elektronika a Cestování.

Většina českých uživatelů internetu využívá tradiční média alespoň jednou týdně. Co se týká novin a časopisů, ukazuje se, že tato média jsou častěji konzumována přes internet než tradiční cestou. V případě poslechu rádia a sledování televize, stále platí, že většina uživatelů preferuje jejich konzumaci tradiční cestou (off-line) než konzumaci na internetu (on-line). Většina dotázaných deklaruje, že všechna dotazovaná média (tisk, rádio, televize a internet) jsou vhodná jako zdroj informací a zpravodajství.

Graf 1: Vhodnost jednotlivých médií v oblasti zpravodajství (internetová populace 15+)

Zdroj: SPIR, NetMonitor (N = 1 700)

Při dotazu na vhodnost médií pro nabídku zboží a služeb odpovídali dotazovaní nejčastěji, že vhodný je internet, ostatní média jsou pak méně vhodná (viz graf 2).

Graf 2: Vhodnost jednotlivých médií v oblasti nabídky zboží a služeb (internetová populace 15+)

Zdroj: SPIR, NetMonitor (N = 1 700)

Největší podíl internetových uživatelů je ochoten získávat informace nebo zaplatit on-line za produkty a služby z kategorií Volný čas a hobby, Elektro a spotřební elektronika a Cestování (viz graf 3). Bez ohledu na místo zaplacení (na internetu nebo mimo), tři ze čtyř uživatelů spoléhají na informace z internetu při nákupu zboží a služeb z oblasti Volný čas a hobby, Elektro, spotřební elektronika, Vzdělání a Cestování. Mimo kategorií jmenovaných výše, podstatná část respondentů je ochotná platit online také za Kulturu (divadlo, kino), sportovní vybavení, vybavení domácností a kanceláří a vybavení pro děti (hračky, kočárky).

Graf 3: Využití internetu pro nákup zboží a služeb (část) (internetová populace 15+)

Zdroj: SPIR, NetMonitor (N = 1 700)


David Kozák
dkozak@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz