E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Reklama
Užitečné informace pro kutily.


Spotřebitelé jsou připraveni na m-marketing prostřednictvím mobilů

Redakce, 2. února 2002, e-komerce.cz

Tvrdí to studie, kterou vypracovala společnost HPI Research Group pro společnost Nokia. Výsledky potvrdily reálné možnosti marketingu cíleného na spotřebitele prostřednictvím jejich mobilních telefonů - tzv. "m-marketingu".

Studie prokázala, že uživatelé mobilních telefonů, kteří tvoří jádro tohoto trhu (věkové rozmezí 16-45 let) jsou nejen vnímaví vůči m-marketingu, ale v určitých situacích by dokonce takovouto možnost dovědět se o zboží a službách přivítali.

Pracovníci HPI se ptali během června 2001 více než 3300 lidí z jedenácti klíčových světových trhů. Jednalo se o trhy v Brazílii, Dánsku, Německu, Itálii, Japonsku, Koreji, Singapuru, Španělsku, Švédsku, ve Spojeném království a Spojených státech.

Všichni respondenti byli dotazováni na to, jak by vnímali m-marketing týkající se prodeje ve formě obdržených zpráv SMS. Na dotaz týkající se dostávání elektronických kupónů, které by si mohli nechat proplatit v nedalekém obchodě, 88% respondentů uvedlo, že vůči takovému typu marketingu by byli vnímaví. Téměř třetina (31%) vyjádřila více nadšení, když prohlásila, že takový marketing by vlastně uvítala.

Studie určila čtyři klíčové faktory, které jsou pro přijetí spotřebiteli významné:
· Volba - mít možnost rozhodnout se, zda takové zprávy budou přijímat či nikoli
· Kontrola - moci takové zprávy snadno ignorovat
· Personalizace - moci filtrovat druhy obdržených zpráv
· Vzájemná výhoda - dostat něco zpět, např. slevu na danou službu

Část studie se týká spotřebitelů, kteří projevili zájem o mobilní vizuální zábavu. Pro více než tři čtvrtiny z nich (76%) by bylo přijatelné, kdyby programy, na které se dívají, doprovázely krátké reklamy.

Více než polovina (51%) těchto respondentů se vyjádřilo, že by reklamu nevnímali jako obtěžování, pokud by jim byla nabízena stejným způsobem jako v televizi.

Respondenti byli též dotazováni, zda by pro ně bylo přijatelné dostávat "nějakou tu reklamu" prostřednictvím mobilního telefonu, pokud by se tím snížily jejich náklady na mobilní služby. Téměř devět respondentů z deseti (86%) by s tím souhlasilo a navíc poznamenali, že m-marketing by byl mnohem lépe přijímán, kdyby byl vnímán jako výhoda pro koncové uživatele.


Redakce
redakce@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz