E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Kvalitní nekvalitní weby, podruhé

David Kozák, 1. dubna 2004, e-komerce.cz

Když jsem připravoval první článek o kvalitě webů, ani náhodou mě nenapadlo, že by mohlo v brzké době vzniknout jeho přímé pokračování. Jistě, téma "kvality" webů je jistě obšírné a je třeba se mu věnovat, ovšem je možné to dělat i tak, že se zaměříme na jednotlivé "kostky", z nichž je skládanka složena. Mé pocity se však ukázaly být nepodstatné...

Ohlasy, které původní text vyvolal mě vedly k rozhodnutí napsat ještě jeden článek. Článek, v němž vysvětlím, proč některá má vyjádření jsou tak příkrá a proč se domnívám, že o kvalitě webů rozhodují především jejich tvůrci.


My nic, to klienti

Nikdy bych nevěřil, jak alibisticky budou někteří autoři internetových prezentací a jiných aplikací reagovat na článek, v němž se bude mluvit o "kvalitě" webů. Nedokázal jsem si totiž představit, že lidé, kteří dobře rozumí svému oboru (což považuji za základ pro to, aby mohli něco nového vytvářet), se budou vymlouvat na neznalost klienta, na to, že Internetu nerozumí a nedokáže tudíž říct, co by mu měla internetová prezentace přinést.

Není povinností dodavatele klientovi říct, jaké výhody mu jeho služba či výrobek přinese? Jak může zákazník vědět, co od Internetu chce, když pro něj je to jen zdroj zábavy a informací? Nikdo přece nemůže od klienta chtít, aby vymyslel, co pro něj mám "odborník" vytvořit. To by ho přece nepotřeboval.


Kde je problém?

Potíž mnoha tvůrců internetových prezentací je v tom, že sami nevědí, co by zákazníkům měli nabídnout. Navíc jde v mnoha případech pouze o kodéry, tedy o lidi, kteří něčí nápad pouze převádějí do kódu. Sami obvykle nic kreativního nevymýšlejí (pomineme-li samozřejmě grafickou stránku prezentace, kterou v některých případech zpracovávají titíž lidé, kteří vytvářejí kód).

Jistě, za problémy si často mohou také sami zákazníci. Mnozí hledají za každou ten nejlevnější způsob, jak si webovou prezentaci pořídit a za tímto účelem najímají lidi, kteří sice svému "řemeslu" rozumí, ovšem nejsou odborníky ani na marketing, ani na komunikaci a jen těžko pak mohou suplovat případné neznalosti zadavatele nebo mu poradit, když od sám si neví se zadáním rady.

Zadání je podle ohlasů nejpalčivějším místem celého procesu tvorby webu. Mnozí zákazníci si totiž nedokážou dost dobře představit, co že jim ten Internet vlastně může nabídnout. Mnozí dokonce jeho potenciál hodnotí dosti skepticky. Ostatně ono se není čemu divit, když se rozhlédnou po "okolních" webech a zjistí, že na většině z nich pořádně nic nenajdou. Pak opravdu nemají moc důvodů k optimismu.


Osobní kouzlo? Ne, znalosti!

Tvůrce webu by měl být schopen každému zákazníkovi co možná nejlépe vysvětlit, co pro něj, resp. jeho může udělat a jaké výhody mu to přinese. Je totiž třeba si uvědomit, že i když klient Intenretu nerozumí třeba ani trošičku, svému podnikání pravděpodobně rozumí velmi dobře. A toho je přece třeba využít. Když se totiž dají dohromady znalosti obou stran, dá se vytvořit hodně dobrý výsledek.

K uvedenému cíli ovšem nevede vůbec jednoduchá cesta, a to ani pro jednu ze zúčastněných stran. Tady nepomůže kouzlo osobnosti ani dokonalé technické znalosti. Má-li web přinášet užitek, musí být dokonale zpracovaný především z marketingového hlediska. A to je velký problém, když uvážíme, že nejčastěji se na tvorbě webů podílí "programátoři" a nikoli marketéři.

Vytvořit "kvalitní" web je velmi, velmi složité. Stačí malý nedostatek a celé dílo se zbortí a změní v trosky. A ty žádný užitek nepřinesou. Proto je třeba každý krok nejprve vymyslet a navrhnout tak, aby přinášel užitek a teprve potom ho převést do kódu. A stále mluvit se zadavatelem - jak fungují jeho vztahy se zákazníky, dodavateli či partnery v "klasickém" světě, jaká specifika jeho podnikání má, čím jsou zvláštní lidé pro něž je web určen...

Zákazníci často nevědí, co mohou od Internetu očekávat. Tvůrci webů jim to musí říct. Jinak nikdy nebudou vznikat kvalitní weby. Server e-komerce.cz chce ke "kvalitě" také přispět. Proto se zde budou pravidelně objevovat články, které by měly přispět k osvětě - vysvětlovat možnosti a výhody, popisovat potenciální rizika a ukazovat na úspěšné ale i méně úspěšné příklady z praxe.


David Kozák
david.kozak@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz